Je hebt ze vast wel eens zien staan op een bouwplaats of festival: mobiele stroomaggregaten. Ze maken nogal veel lawaai en stoten een dieselwalm uit. Een doorn in het oog van de broers Bleumer uit Arnhem. Zij bedachten een milieuvriendelijker alternatief: aggregaten op zonne-energie. 

De ontstaansgeschiedenis van Volta Energy klinkt als een jongensdroom: samen met je broer knutselen in de schuur van je ouders. Met een milieubewuste moeder (docente mens & natuur) en een technische vader (chef technische dienst en later leraar techniek) rol je dan al gauw richting energietransitie. Spreekbeurten op de basisschool gingen al over biobrandstof en zonne-energie.

Windmolenpark

Na het Technasium koos broer Luc voor elektrotechniek en Roel voor werktuigbouwkunde aan de HAN University of Applied Sciences.
Roel (rechts op de foto): “In mijn tweede studiejaar reed ik een keer langs een bouwplaats waar zo’n vies, vervuilend dieselaggregaat stond te ronken. ‘s Avonds laat stond hij nog steeds te ronken en toen werd er een zaadje in ons hoofd geplant. Totaal toevallig liep ik aan het eind van diezelfde week tegen een windmolenconsultant aan. Als stroomvoorziening tijdens informatiedagen op hun windmolenparken huurden zij een benzine- of dieselaggregaat. Moet je je voorstellen: windenergie-experts die nog van fossiele brandstoffen gebruik maken! Lang verhaal kort: zij waren direct geïnteresseerd in ons verhaal over aggregaten op zonnepanelen; we mochten komen praten.”

Prototype

Best bijzonder: een serieuze onderneming als Green Trust die zo open stond voor de ideeën van twee jonge studenten. Roel: “Sterker nog: omdat wij zelf nog geen officieel bedrijf waren, mochten we onze ideeën op hun kosten uitvoeren. We bestelden alle benodigde materialen op hun factuuradres en lieten ze bij ons thuis afleveren. Dat leidde uiteindelijk tot een eerste prototype van een aggregaat op zonne-energie, waar Green Trust daadwerkelijk mee de boer op ging voor open dagen en evenementen. Ik ben Jeroen en Klaas eeuwig dankbaar voor hun vertrouwen.”

Minor ondernemerschap

Intussen vroegen ook de studies van de broers aandacht. Roel: “In 2016 heb ik een minor ondernemerschap gevolgd aan de HAN. Daar ben ik echt heel goed geholpen met het opzetten van een businessplan. Maar ik leerde ook het belang van netwerken. Als technisch persoon ben je vaak niet mega extravert, maar je moet wel de hort op om uit te vinden of de markt op je product zit te wachten.

Na de minor moesten we nog een half jaar afstuderen. Gelukkig mochten mijn broer Luc en ik dat doen binnen ons eigen bedrijf. Via-via kwamen we in contact met de gemeente Arnhem. Zij wilden onze aggregaten inzetten voor de verdere verduurzaming van evenementen in de stad.”

Biobrandstof back-up

Hoog tijd om het geknutsel aan de ‘zonne-aanhanger’ in de schuur van hun ouders in een formeel jasje te hijsen. Op 1 januari 2017 werd Volta Energy geboren. “Overal waar geen stopcontact is, zoals in een weiland of op de bouwplaats, daar kunnen wij stroom leveren. Duurzame energie voor mobiele locaties,” aldus Roel Bleumer.

Via de gemeente Arnhem kwamen de eerste echte opdrachten binnen. Roel: “Ergens in 2018 hebben we een groter prototype ontwikkeld dat gebruik maakte van een biobrandstof back-upsysteem. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat je geen stroom hebt als de zon niet schijnt. Het biodiesel aggregaat schakelt automatisch in als het nodig is. Zo kan het werk ook tijdens donkere dagen of in de nacht ongestoord doorgaan.”

Brandstofcellen

Duurzame aggregaten met zonnepanelen, batterijen en biobrandstof beslaan maar vijf procent van de totale markt. 95 procent werkt nog steeds met conventionele dieselaggregaten en hybride diesel/batterij-aggregaten.
Roel: “Een verbrandingsmotor zoals wij die in ons hybride systeem inzetten, is al ongeveer drie keer zo schoon als een conventioneel dieselaggregaat. Omdat hij veel efficiënter werkt en in combinatie met de biobrandstof besparen we 90% van de CO2-uitstoot.

Onze laatste grote innovatie is dat we nu geen verbrandingsmotor meer gebruiken, maar zogenoemde fuel cells: brandstofcellen. Een brandstofcel heeft geen bewegende delen en werkt daardoor nog energie-efficiënter. Deze milieuvriendelijke brandstofcellen zijn niet alleen beter voor de omgeving dan oude dieselaggregaten, maar vergen ook minder onderhoud, zijn geluidloos, stikstofvrij en geven geen geuroverlast.”

Betere, schonere planeet

De eerste prototypes met methanol brandstofcellen zijn al verhuurd. De opdrachtgever merkt geen enkel verschil, maar is intussen toch een stuk duurzamer bezig. Helaas slaan de meeste opdrachtgevers vooral aan op goedkoper en niet zozeer op schoner en duurzamer. Roel: “Ja, dat vind ik af en toe wel heel lastig. Als je echt meters wilt maken, heb je niet genoeg aan de early innovators. De grote massa deelt nog niet altijd ons idealisme van een betere, schonere planeet.

Met Volta Energy willen we ons steentje bijdragen aan de energietransitie. En met inmiddels 40 collega’s kun je echt impact maken. Heel veel techneuten zijn echt leuke mensen, dus het voelt als een fijne, ambitieuze club die zich ook graag inzet voor wat wij belangrijk vinden. Dat verbindt enorm.”

Internationaal en compleet CO2-neutrale organisatie

En de toekomst? “Over een jaar of drie zijn we gegroeid van 300 naar 2000 systemen. We zouden graag in heel Europa actief willen zijn. 90 Procent van onze aggregaten staat nu in Nederland, plus een aantal in België. Afgelopen jaar hebben we een project gehad in Italië en op het moment staat een aantal systemen in Hongarije. Duitsland wordt nu wat meer focusland.

Verder hopen we dan een compleet CO2-neutrale organisatie te zijn. De auto’s die onze aanhangers trekken lopen helaas nog op benzine of diesel en onze productielocatie draait weliswaar op groene stroom, maar nog niet op eigen opgewekte stroom.”

En is dat knutselen in de schuur nu echt voorbij? Roel, lachend: “Nee hoor, toevallig heb ik laatst mijn privéauto omgebouwd, zodat die op ethanol kan rijden. Gelukkig blijven er genoeg zaterdagen en avonden over.”

De technische werking van de biomethanol brandstofcellen in de zonne-aggregaten in schema

Schema over gebruik biomethanol

 

  1. Duurzame grondstoffen: plantenresten, ander afval, of biomethaan afkomstig van waterzuiveringsinstallaties vormen de basis.
  2. Methanolproductie: plantenresten en biomethaan worden omgezet in methanol.
  3. Energieopwekking: de methanol fuel cell zet methanol om in CO2, water en elektriciteit.
  4. Ononderbroken energievoorziening: gebruikers kunnen altijd elektriciteit verkrijgen uit het systeem, zelfs bij slecht weer en in de winter.
  5. Zonnestroom: zonnepanelen wekken direct bruikbare stroom op of slaan het op in batterijen.
  6. Energieopslag: batterijen

 

Foto: © Jan Ruland van den Brink