Subsidies, financieringen, leningen of andere programma’s kunnen van grote waarde zijn voor start-ups en andere ambitieuze, innovatieve bedrijven. Ze helpen om over een bepaald punt heen te komen of om de groeipotentie waar te maken. Maar het aanbod is groot en soms onoverzichtelijk. We zetten, zoals elk kwartaal, vijf nieuwe mogelijkheden op een rij.

Biomassa in het grensgebied

Voor bedrijven en instellingen die een bijdrage leveren aan de circulaire economie in het grensgebied van Nederland en Duitsland is er het project ‘Realise-Bio’. Dat komt nu met een vereenvoudigde procedure voor modelprojecten van kortere duur. Zij komen in aanmerking voor maximaal 75.000 euro, met een maximaal financieringspercentage van 50 procent. Realise-Bio is onderdeel van het programma ‘Interreg VI Duitsland-Nederland’, dat is opgezet om samenwerking in het grensgebied te bevorderen.

Realise-Bio ondersteunt projecten die betrekking hebben op innovatief en duurzaam gebruik van biomassa. Het kan daarbij gaan om vragen over procesontwikkeling en opschaling, maar ook over businessmodellen, logistiek, regelgeving of kwalificatie. Elk MKB-bedrijf uit het programmagebied van Interreg Duitsland-Nederland kan een aanvraag indienen voor een modelproject, zolang het samenwerkt met een partner aan de andere kant van de grens. Meer informatie staat op deze site.

DC-snellader

Ondernemers die een DC-snellader met stationaire batterij voor logistieke voertuigen willen kopen of leasen kunnen daar bij de provincie Gelderland subsidie voor aanvragen. De subsidie voor de DC-snellader bedraagt maximaal 30 procent van de subsidiabele kosten met een maximum van 60.000 euro. Voor een DC-snellader in combinatie met een stationaire batterij  geldt een maximum van 100.000 euro.

Er moet sprake zijn van een semi-publieke opstelling. Dat wil zeggen dat de snellader minimaal 6 uur per werkdag beschikbaar moet zijn voor derden, tegen een marktconforme vergoeding. Aanvragen kan nog tijdens het hele jaar 2024. Meer informatie staat hier.

Advies duurzaam vervoer

Bedrijven kunnen bij de provincie Gelderland ook subsidie aanvragen voor een adviesrapport of een training over duurzaam vervoer. De adviesrapporten mogen twee mogelijke invalshoeken hebben: ‘Het verduurzamen van het wagenpark voor goederenvervoer’ of ‘Het gebruik van zelf opgewekte energie om elektrische voertuigen op te laden’. Trainingen kunnen eveneens gaan over ‘Het verduurzamen van het wagenpark voor goederenvervoer’, maar ook over ‘Laadinfrastructuur voor logistieke voertuigen’.

De subsidie voor het rapport bedraagt 3000 of 6000 euro, afhankelijk van het onderwerp. Voor de training geldt een vaste subsidie van 1250 euro.
Op deze site staat meer informatie.

Duurzame innovaties

De Demovoucher, de voucher Energie Innovatie Demonstratie van De Groeiversneller, helpt steeds meer ondernemers. Hij wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, Oost NL en de gemeente Arnhem, ter ondersteuning van het energiecluster Connectr en is bedoeld om duurzame innovaties van theorie naar de praktijk te brengen.

De initiatiefnemers gaven onlangs aan dat er in hun programma ruimte is voor nieuwe ondernemers. Ze willen de komende twee jaar minimaal tien innovaties uit deze regio in de praktijk toepassen. Met de voucher kun je als ondernemer tot 80 procent van de externe kosten van je innovatie financieren. Meer informatie is hier te vinden.

EFRO-subsidie voor kleine mkb’ers

De ondergrens voor de EFRO Oost-subsidie wordt per 1 januari verlaagd. Hierdoor kunnen meer kleinere mkb’ers profiteren van de ondersteuning. De nieuwe ondergrens is 250.000 euro. Tegelijkertijd gaat de bovengrens omhoog naar 2 miljoen euro. Met name demonstratieprojecten, met een grotere investerings-component, lopen nu nog aan tegen de bovengrens van een miljoen euro.
Op deze pagina is te zien welke budgetten EFRO Oost beschikbaar heeft en welke openstellingen op de planning staan.