Subsidies, groeiprogramma’s, geldprijzen of vouchers… Vooral voor startende innovatieve bedrijven kunnen ze een wereld van verschil maken. We zetten, aan het begin van het nieuwe jaar, weer vijf mogelijkheden op een rij.

 

Herstel van de regionale economie

De Europese Unie stelt voor de tweede keer een bedrag van 60,5 miljoen euro beschikbaar voor Oost-Nederland. Dat gebeurt via het programma REACT-EU. Het is bedoeld voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel na de Covid-19-pandemie. De middelen bieden kansen voor innovatieve MKB’ers die in consortiaverband willen samenwerken aan digitalisering en verduurzaming.

Van het door de EU toegekende bedrag is per 15 december 50 miljoen euro beschikbaar voor projectaanvragen in de categorieën ‘ontwikkelingsprojecten’ en ‘gedeelde faciliteiten’. Ontwikkelingsprojecten zijn investeringen in digitaliserings- en verduurzamingsprojecten of in vernieuwende technologieën gericht op milieubescherming of energie-efficiëntie. Aanvragen in de categorie gedeelde faciliteiten hebben als doel om producten binnen het MKB op een toegankelijke manier te testen, door te ontwikkelen en op te schalen. Het resterende bedrag wordt gereserveerd voor inzet via een revolverend fonds.

Meer informatie, onder andere over de manier waarop aanvragen ingediend kunnen worden, is hier te vinden.

Voorbereiding wind- of zonnepark

Via de provincie Gelderland is er voor 2022 ruim 1 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van wind- of zonneparken. Het gaat specifiek om subsidies in de vorm van een lening, bedoeld voor de voorbereiding van een windpark of zonnepark. Daaronder vallen onder meer de kosten voor projectleiding, het opstellen van aanvragen en een omgevingsvergunning, een marketing- of communicatieplan of kosten voor overig juridisch en financieel advies.

De subsidie bedraagt maximaal 90 procent van de subsidiabele kosten met een maximum van 400.000 euro, tot het subsidieplafond is bereikt. Hij wordt verstrekt in de vorm van een geldlening met een looptijd van maximaal vijf jaar en een rente van drie procent. Meer informatie staat hier.

Innovatieve landbouw

Mensen met een innovatief idee dat bijdraagt aan de kringlooplandbouw of natuur-inclusieve landbouw in Gelderland kunnen vanaf 1 februari subsidie aanvragen bij de provincie. De subsidie is bedoeld voor MKB-ondernemingen die actief zijn in de landbouwsector, samenwerkingsverbanden van MKB-ondernemingen of advies- of onderzoeksbureaus die zich richten op agrifood-innovatie.

De hoogte van de subsidie is maximaal 60 procent van de subsidiabele kosten, met een maximum van 35.000 euro. Meer informatie vinden en de subsidie aanvragen kan via deze site.

Foodtech- en agtech-startups opschalen

Tot 25 januari kunnen mensen zich nog aanmelden voor het StartLife Accelerate Program. Dat is bedoeld voor iedereen die zijn foodtech of agtech-startup wil opschalen. Tijdens dat programma wordt aandacht geschonken aan manieren om klantsegmenten te valideren, financiering op te halen en banden aan te gaan met toonaangevende bedrijven en investeerders in de industrie.

In maart 2022 gaat het programma opnieuw van start. Inschrijven en meer informatie vinden kan via de website van StartLife.

Hulp bij internationale groei

Op 17 februari 2022 start een nieuwe ronde van het Export Accelerator Program. Doel daarvan is om gestructureerd toe te werken naar een positieve cashflow uit het buitenland. Deelnemers krijgen hulp bij het onderzoeken van nieuwe en specifieke buitenlandse markten, de zoektocht naar de juiste klant en de beste benadering daarvan. Het einddoel is structurele omzet uit het buitenland.

Verspreid over een periode van tien weken vinden er zeven groepssessies plaats, waarvan vijf online en twee fysiek. Oost NL is één van de initiatiefnemers. Meer informatie staat hier. Aanmelden kan op deze pagina, tot 11 februari.