Cluster Arbeidsmarkt

Met het cluster Arbeidsmarkt richten The Economic Board en haar partners zich op het aansluiten van de regionale arbeidsmarkt bij de behoefte van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de regio. Een goed gekwalificeerde beroepsbevolking is een belangrijke voorwaarde om de iconische clusters te laten floreren. De focus van het cluster ligt op het stimuleren van projecten om te voorzien in en het behoud van studenten, gekwalificeerd personeel en talentvolle kenniswerkers.

Bedrijven zullen in de komende jaren nog meer dan nu een beroep doen op al het beschikbare arbeidspotentieel. De vraag naar technische arbeidskrachten is sterk toegenomen, zowel naar theoretisch als praktisch geschoolden. Tegelijkertijd neemt het aantal technische professionals af. Hetzelfde speelt onder andere in de zorgsector.

Dit heeft grote impact op de innovatiecapaciteit van onze regio. Het is belangrijk om het aanwezige talent in de regio te behouden, te koesteren en blijvend laten ontwikkelen zodat zij goed toegerust zijn op een telkens veranderende arbeidsmarkt. Het is ook belangrijk om nieuw talent aan te trekken. Een activiteit die daar goed bij past, is de doorontwikkeling van het internationale platform The Life Net en de ontwikkeling van een gezamenlijk businessplan met betrekking tot internationalisering. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan het aantrekken, welkom heten en vasthouden van (internationaal) talent voor de iconische clusters.

Neem contact op om initiatieven onder de aandacht te brengen voor scholing, aantrekken en behouden van talent voor een beroepsbevolking in deze regio die arbeidsfit is en blijft. We ondersteunen, stimuleren samenwerkingen en denken mee in financieringsmogelijkheden!

Samenwerken aan een arbeidsmarkt die werkt voor de regio Arnhem-Nijmegen

In de regio Arnhem-Nijmegen is in verschillende sectoren sprake van zowel een krapte op de arbeidsmarkt als een tekort aan de juiste kennis en vaardigheden voor de banen van nu en in de toekomst. Samen met The Economic Board en de Groene Metropoolregio hebben we daarom in de ‘Human Capital Agenda’ een koers uitgezet die ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden moet helpen met dit vraagstuk. Doel is te werken aan een arbeidsmarkt waarbij vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten. Zo benutten we de economische potentie in de regio en kunnen we onze ambities op Energy, Health en HighTech waarmaken.

Om de blijvende tekorten tegen te gaan, is actie nodig: als we niets doen, zijn de tekorten over tien jaar nog veel groter. De mismatch in beschikbare mensen en kennis, vaardigheden richting 2030 is het grootst in de sectoren Energy, Health en HighTech. Juist sectoren waarin de regio Arnhem-Nijmegen wil uitblinken en die bepalend zijn voor de economische ontwikkeling en profilering van de regio. Zo neemt bijvoorbeeld als gevolg van de energietransitie het aantal arbeidsplaatsen in Gelderland met 15.000 banen toe. Niet voor niets dus dat de focus van de Human Capital Agenda ligt op het verbinden en versterken van kansrijke regionale initiatieven in deze sectoren. In 2022 gaan de partijen toewerken naar een Human Capital Akkoord met concrete doelstellingen, het verbinden en opschalen van projecten en financiering met partners in de regio. Wil je betrokken zijn als partner of meer weten over de projecten, stuur een mail naar bureau@theeconomicboard.com.

Bekijk hiernaast de Human Capital Agenda, inclusief een arbeidsmarktanalyse van de regio Arnhem-Nijmegen, met de speerpunten: Leven Lang Ontwikkelen voor iedereen, het aantrekken en behouden van talent en het Activeren onbenut arbeidspotentieel

Meer over Arbeidsmarkt

Projecten

Artikelen

Meer weten?

Meer lezen over de uitwerking van de clusters? We vertellen er alles over in ons Tactisch Plan. U kunt hiernaast de publieksversie inzien en/of het volledige document downloaden. Ook kunt u hier meer lezen over de Investeringsagenda.

Deze pagina delen

TwitterLinkedInEmail