Ze kunnen van grote waarde zijn voor start-ups en andere ambitieuze, innovatieve bedrijven: subsidies, financieringen, leningen en ondersteuningsprogramma’s. Ze helpen om over een bepaald punt heen te komen of om de groeipotentie waar te maken. Maar het aanbod is groot en soms onoverzichtelijk. In willekeurige volgorde zetten we, zoals elk kwartaal, vijf nieuwe mogelijkheden op een rij.

Ondernemende (oud)-studenten 

Studenten, PhD’s en pas afgestudeerden die in de eerste fase van hun bedrijf zitten, maken kans op startersvouchers van Orion ter waarde van 2.500 euro. Het geld is bedoeld voor out of pocketkosten voor onderzoek of voorbereidende activiteiten van het eigen bedrijf en hoeft niet terugbetaald te worden. Er zijn in totaal 20 vouchers beschikbaar.

De vouchers zijn er voor bedrijven die zijn verbonden aan de HAN, ArtEZ, Van Hall Larenstein en de Radboud Universiteit. Zij worden beoordeeld op het unieke karakter van hun ideeën, ondernemersvaardigheden en marktpotentieel. Een onpartijdige commissie beoordeelt de plannen aan de hand van pitches. Bekijk hier meer informatie en de namen van de contactpersonen van de vier kennisinstellingen.

Leefbaarheid op het platteland 

Inwoners, buurtorganisaties, agrariërs, stichtingen en verenigingen uit zes Gelderse gebieden kunnen vanaf dit voorjaar subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid op het platteland. Het gaat om een subsidie vanuit het Europese programma LEADER. De projecten moeten passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) voor dat gebied.

De regeling is beschikbaar voor inwoners uit de Achterhoek, de Liemers, Rijk van Nijmegen, Maas en Waal, GEUS (Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld), Rivierenland en IJsselvallei. Naar verwachting gaat hij gespreid open, tussen 1 april en 1 juni 2024. Alle ideeën die passen in de LOS maken kans op de Europese subsidie. Het kan bijvoorbeeld gaan om de transitie naar een duurzamere manier van werken voor boeren en tuinders of het verbeteren van sociale contacten in de regio, door het beschermen en bewaren van voorzieningen. Op deze site van de provincie Gelderland is meer te lezen over de regeling.

Duurzaam innoveren of testen 

Het Europese subsidieprogramma EFRO Oost 2021-2027 stelt ruim 40 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve en samenwerkende ondernemers in Overijssel en Gelderland. Het beschikbare budget is verdeeld over twee subsidieregelingen.

De eerste regeling heet ‘Innovatieprojecten’ en is bedoeld voor marktgerichte innovaties. Ondernemers met een slim en duurzaam idee die willen samenwerken met (andere) mkb-ondernemers, grootbedrijven en/of kennisinstellingen kunnen subsidie aanvragen. Voor deze openstelling is voor Gelderland en Overijssel samen een totaalbedrag van bijna 34 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen indienen kon vanaf 1 februari 2024 en kan nog tot en met 31 januari 2025, zolang er budget beschikbaar is. Meer informatie staat hier.

De tweede regeling heet ‘Test- en demonstratiefaciliteiten’. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om activiteiten in proeftuinen met testmogelijkheden en living labs waarbij een prototype wordt gedemonstreerd. Hiervoor is 16,5 miljoen euro beschikbaar. De aanvraagperiode loopt van 1 maart 2024 tot en met 31 januari 2025. Ook hierbij geldt: ‘op is op’. Hier is meer te vinden over deze regeling.

DI en LLO 

Met de Expeditie-regeling, die binnenkort voor de tweede keer opengaat, wil de overheid stimuleren dat de bestaande kennis op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid (DI) en Leven Lang Ontwikkelen (LLO) wordt vergroot en gedeeld. Zo moet het beter toepasbaar zijn voor andere sectoren, bedrijven en organisaties.

Aanvragen doen kan vanaf 27 mei tot en met 21 juni 2024. In totaal is er voor het aanvraagtijdvak van 2024 18,5 miljoen euro beschikbaar. Eerder (in 2022) werd er subsidie toegekend aan vier aanvragen. Hier is meer informatie te vinden en is het ook mogelijk om een aanvraag in te dienen.

CO2-uitstoot 

Kortgeleden opende een nieuwe ronde voor de MOOI-subsidieregeling (Missie-gedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie). Deze landelijke regeling stimuleert consortia van organisaties uit verschillende sectoren om samen aan innovaties te werken die de CO2-uitstoot in Nederland verminderen. Het gaat om onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten voor de industrie, gebouwde omgeving en elektriciteitssector. In de consortia komen technische, sociale, organisatorische en juridische kennis samen. Innovaties krijgen daardoor een nog grotere kans op succes.

Samenwerkingsverbanden kunnen hun project vanaf 19 maart voor-aanmelden. Dat kan nog tot en met 18 april. Alle informatie over de regeling staat hier.