Geld stapels en pot geld subsidiemogelijkheden

SlimmeDuurzaamheid

Lifeport draagt actief bij aan een aantal initiatieven voor verduurzaming van de regio, in het bijzonder rond de uitdaging van de grote groei in wonen, werk en mobiliteit waar de regio voor staat.

De regio kent een relatief groot aantal koplopers op het gebied van duurzaamheid en circulariteit: circulaire zorg, afvalbedrijven en werklocaties. Deze koplopers zijn al goed op weg maar zijn nog vaak lokaal van aard. Clustervorming op het gebied van circulariteit en klimaatadaptatie dient verbreding, versnelling en opschaling van circulaire projecten. We zetten zo in op de gezamenlijke profilering als (inter)nationale voorbeeldregio op het gebied van circulariteit. Het flagshipproject is Circulair bouwen (houtbouw).

In Lifeport werken we constant aan innovaties die slim én duurzaam zijn. Onze gebundelde kennis en kunde vormen namelijk de sleutel tot een gezond en duurzaam leven. Hieronder lees je hoe regionale partijen zich inzetten voor een circulaire toekomst.

Lifeport Circular Lab

In Lifeport Circular Lab komen bedrijven, onderwijs en overheid uit de regio Arnhem en Nijmegen bij elkaar om hun kennis te bundelen. Door samen na te denken over uiteenlopende gebiedsopgaven, zorgen zij dat deze makkelijker ook in de praktijk wordt toegepast. Ben je benieuwd over welke grote onderwerpen zij spreken? Lees dan verder op de pagina van dit initiatief.

Lifeport Festival Circulair

Het Lifeport Festival Circulair is een initiatief van de RvN@ Circulaire Raad. Hier komen het bedrijfsleven, overheid en onderwijs in een festivalsetting samen om het te hebben over de circulaire economie in de regio. De eerste editie vond plaats in 2022, maar er wordt al nagedacht over een nieuwe editie in het aankomende jaar. Lees via deze website meer over de circulaire initiatieven in het Rijk van Nijmegen.

Initiatief aanmelden

Werkt u aan een initiatief dat zich richt op Slimme Duurzaamheid en denkt u dat wij u verder kunnen helpen?

Voor Slimme Duurzaamheid geldt dat een initiatief moet bijdragen aan de CO2-reductie en aan (inter)nationale doelstellingen van klimaat, biodiversiteit, gezondheid en leefomgeving, en dat het werkgelegenheid voor praktisch geschoolden en ongeschoolden stimuleert.

Bij positief advies vanuit de board ondersteunen we het initiatief bijvoorbeeld door te helpen met mogelijke cofinanciering, toegang tot de Investeringsagenda, extra ondersteuning, het creëren van kansen én het uitwisselen van kennis.

We leggen hier meer uit over het proces en de criteria. Ook kunt u contact opnemen met de civic entrepreneur.

Tactisch Plan

In het Tactisch Plan leest u meer over de uitwerking van Slimme Duurzaamheid. U kunt hiernaast de publieksversie inzien en/of het volledige document downloaden.

Bekijk hier de andere clusters