In deze column blikt Daniel Wigboldus terug op een bijzonder jubileum van de Radboud Universiteit en kijkt hij vooruit naar de samenwerking in onze regio.

portret Daniel Wigboldus

Foto Bert Neelen

Het was een grote en bijzondere happening op 17 oktober 1923. De Rooms Katholieke Universiteit in Nijmegen opende officieel de deuren. Het Keizer Karelplein stond helemaal vol.

Kort daarna vestigden allerlei congregaties, katholieke (klooster)gemeenschappen, zich rondom de universiteit. Ze wilden in de buurt zitten. Je zag daarmee hoe groot de aantrekkingskracht van een universiteit is. Een universiteit doet wat met haar omgeving en de omgeving doet wat met een universiteit.

Dat dat nog steeds actueel is, was voelbaar tijdens onze honderdjarige verjaardag die de universiteit in oktober aan hetzelfde plein vierde. Terugkijkend op een eeuw geschiedenis en vooruitkijkend naar de dag van morgen, maakte duidelijk hoe belangrijk een universiteit is voor de regio.

Zo feliciteerde de Nijmeegse burgemeester Bruls niet alleen de Radboud Universiteit, maar ook de stad zelf tijdens het eeuwfeest. Want, zo zei hij: “Nijmegen zou de stad van vandaag niet zijn zonder universiteit en het studentenleven. Anno 2023 zijn we een innovatieve kennisstad. Dat was honderd jaar geleden niet vanzelfsprekend”.

Daarmee vatte hij een stuk van ons verhaal samen en onderstreepte hij onze functie.  De Radboud Universiteit en het Radboudumc zijn netwerken geworden die nauw verbonden zijn met de regio.

De interactie met de gemeente Nijmegen en de hele Lifeport-regio vormt een belangrijk onderdeel van ons beleid. In die samenwerking gaat het niet zozeer om economische belangen, maar vooral om het voelen van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor wat er speelt.
Zijn er bijvoorbeeld genoeg leraren op basis- en middelbare scholen? Is de zorg goed geregeld? Zijn we duurzaam bezig in onze regio? Zo niet, hoe kunnen we dat samen oplossen? Wat kunnen we van elkaar leren?

De wisselwerking binnen The Economic Board met bedrijven, overheden en andere kennisinstellingen is hierbij van groot belang. Daar wordt de regio beter van. Een omgeving kan bloeien omdat er een goede universiteit zit vol met jong (en wat ouder) talent en een universiteit kan bloeien wanneer deze in een levendige omgeving ingebed is. We hebben elkaar nodig. Dat geldt zeker ook voor onze relatie met hbo- en mbo-instellingen, waar ik veel waarde aan hecht.

We staan samen voor grote uitdagingen, onder meer in de zorg, in het onderwijs, in de technologie, in het omgaan met elkaar en met de wereld. Het zijn op meerdere gebieden roerige tijden. Samenwerking is noodzakelijker dan ooit. Laten we in onze regio het goede voorbeeld geven.

Daniël Wigboldus
Voorzitter college van bestuur Radboud Universiteit en lid van The Economic Board

Dit artikel verscheen ook in Het Ondenemersbelang.