Ondernemersavonden in de regio Arnhem - Nijmegen - Wageningen

The Economic Board organiseert regelmatig met lokale partners en ondernemersverenigingen ondernemersavonden in de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen. Tijdens deze avonden krijgen organisaties de kans om een goed idee, een plan of een project waarbij men ondersteuning kan gebruiken aan de aanwezige partijen te presenteren.

Over de ondernemersavonden

In januari 2017 is door de Regio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland gezamenlijk een bestuursakkoord gesloten, met met als hoofddoel door investeringen de regionale economie te versterken.

Onderdeel van dit bestuursakkoord is de Investeringsagenda, die zich richt op het ontwikkelen van drie zogenaamde icoonprogramma’s:

  • Bruisende binnensteden aan de rivieren
  • Slimme duurzaamheid (energietransitie, circulaire economie en slimme mobiliteit)
  • Ruimte voor werk, kennis, innovatie in Health & Energy.

In januari 2018 is de 2e versie van de Investeringsagenda vastgesteld, waarin voor € 23 miljoen investeringen benoemd zijn. De investeringsagenda heeft een rolling karakter; er kunnen projecten worden toegevoegd en er kunnen ook projecten afvallen. De agenda is nu grotendeels nog gevuld met projecten uit het publieke domein.

Met een korte presentatie van maximaal tien minuten laten ondernemers tijdens de ondernemersavonden hun idee aan de aanwezigen zien. Op basis van de presentatie en de bijdrage van uw initiatief aan een duurzame, economische ontwikkeling van de regio, wordt er gekeken naar de mogelijkheden om dit initiatief te faciliteren en ondersteunen.

Ambitie

Samen met regionale partners werkt The Economic Board aan het versterken van de regionale economie. Een succesvol en aantrekkelijk ondernemersklimaat draagt bij aan deze doelstelling.

Feiten en cijfers

4

ondernemersavonden georganiseerd

21

ondernemers die hun idee pitchten

18

aanvragen voor een voucher

7

aanvragen positief beoordeeld, 6 in behandeling en de overigen doorverwezen

Rol van The Economic Board

De economische versterking van de regio wordt mede door ondernemers gerealiseerd. Daarom willen betrokkenen en The Economic Board projecten die door ondernemers of kennisinstellingen zijn geïnitieerd aan de Investeringsagenda toevoegen. The Economic Board kreeg in het voorjaar van 2018 300.000 euro toebedeeld uit de Investeringsagenda door de provincie Gelderland, om ondernemerschap in de regio verder te stimuleren.

Mijn pitch tijdens een ondernemersbijeenkomst, heeft tot een mooi podium geleid waardoor het mogelijk was provinciale bijdrages vanuit de Gebiedsopgave te krijgen in de ontwikkelfase  en de realisatiefase. Wij zijn nu met ons concept, een uniek 3D-geprint gebouw waarin we specifieke sferen creëren, in gesprek met Radboudumc over mogelijke toepassing.
Arvid Prigge, Centre4Moods

Meer weten?

Richard Dobbelmann

Richard Dobbelmann

Business associate

Richard Dobbelmann is business associate en weet als geen ander de weg in het bedrijfsleven in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen.

Ook interessant

The Economic Board zoekt innovatieve ideeën, projecten en producten

Ondernemers Lindus pitchen voor kennis, podium en/of financiering tijdens Ondernemersavond Duiven

Betrokken partijen

TwitterLinkedInEmail