Nijmegen European Green Capital

Nijmegen mag zich in 2018 een jaar lang European Green Capital noemen. Als Nijmegen European Green Capital 2018 profileert de stad en de regio rondom Nijmegen zich een jaar lang met evenementen, activiteiten, congressen en meer. Allemaal met een duurzaam karakter en onderwerp.

Over Nijmegen Green Capital

Nijmegen is door de Europese Commissie gekozen als de Europese Groene Hoofdstad van Europa in 2018. De oudste stad van Nederland is daarmee ook de eerste stad van Nederland die deze eer krijgt toebedeeld.

De titel Nijmegen European Green Capital 2018 is toegekend vanwege de vele duurzame projecten die de stad organiseert en de hoge participatiegraad van inwoners, bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Zo zijn er bijvoorbeeld duizenden woningen geïsoleerd, 15.000 zonnepanelen geplaatst en is er ten opzichte van 2008 vijftien procent minder gas en elektra verbruikt. Ook het programma Ruimte voor de Waal gooide internationaal gezien hoge ogen en droeg bij aan de profilering.

Feiten en cijfers

8

Europese steden gingen Nijmegen voor als Groene Hoofdstad

25

procent van Nijmegen is groen

92

vierkante meter groene ruimte per bewoner

60

kilometer aan snelfietspaden

Ambitie

In 2018 zijn de ogen van de wereld op Nijmegen en de regio gericht. Er vinden dit jaar vele internationale congressen plaats rond het thema duurzaamheid. Kennisinstellingen, bedrijven en inwoners werken samen om bestaande projecten, evenementen en activiteiten een blijvend duurzaam accent te geven. De ambitie is om de aanpak van Nijmegen te delen met andere Europese steden. Nijmegen wil inspireren door ervaringen uit te dragen en wil ook anderen uitnodigen om hun groene oplossingen aan Nijmegen te laten zien.

Programma 2018

In 2018 biedt Nijmegen European Green Capital een programma vol duurzame activiteiten, initiatieven en evenementen. De thema’s: Smart Mobility, circulaire economie, gezonde en leefbare stad, energietransitie en klimaatadaptie. Bekijk alle informatie hieronder.

Rol van The Economic Board

Leden van The Economic Board hebben zitting in de Raad van Advies van de Green Capital Organisatie. De Raad van Advies is de marktplaats om kennis te delen en nieuwe combinaties rond initiatieven te maken. De raad adviseert over organisatorische en communicatieve aspecten en over fundraising. Ook adviseert de raad de Programmacommissie van Nijmegen European Green Capital over inhoud en organisatie van het programma. De Programmacommissie bestaat uit het bestuurlijke deel van Nijmegen European Green Capital, gevormd door overheid, bedrijfsleven, kenniswereld en groene beweging.

The Economic Board-leden stimuleren de inbedding van het evenement in de bredere regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen.

Meer weten?

Sigrid Helbig

Sigrid Helbig

Director

Sigrid Helbig is directeur van The Economic Board. Sigrid werkte in haar carrière grotendeels in de logistieke dienstverlening en vervulde hierin diverse directiefuncties. Sinds 1 maart 2016 is zij directeur van The Economic Board.

Ook interessant

Betrokken partijen

TwitterLinkedInEmail