NEXTgarden

NEXTgarden is een innovatief en duurzaam tuinbouwgebied in de gemeente Lingewaard. Binnen NEXTgarden werken ondernemers samen om hun slagkracht en innovatievermogen te vergroten.

Over NEXTgarden

Innovatief tuinbouwcentrum NEXTgarden ligt in de agricorridor A15 en profileert zich als hét ontwikkelingsgebied voor tuinbouw in de regio en in Nederland.
Ondernemers, kennisinstellingen en overheid werken hier samen om de productieketen in de tuinbouw slimmer, rendabeler en duurzamer te maken. NEXTgarden werkt hard aan een emissievrije-teelt. Bijvoorbeeld door het gebied aan te sluiten op het warmtenet dat een CO2-koppeling tussen Arnhem en Nijmegen biedt. Of door de aanleg van het grootste drijvende zonnepark van Europa op het gietwaterbassin.

Feiten en cijfers

900

TJ aan energie wordt er jaarlijks verbruikt

6150

zonnepanelen drijven binnenkort op het gietwaterbassin

735

ha aan tuinbouwgebied

200

bedrijven zijn hier gevestigd

Ambitie

NEXTgarden heeft de ambitie om het eerste energieneutrale tuinbouwgebied van Europa te worden én toonaangevend te zijn in de productie van alternatieve gewassen.
Om deze ambities te realiseren, introduceerde het tuinbouwgebied de biovergister, die vanaf 2017 groen gas en CO2 aan tuinders levert. Ook het grootste drijvende zonnepark van Europa is in aanbouw in dit gebied. De investeringsomvang bedraagt vijf miljoen euro.

Rol van The Economic Board

The Economic Board ondersteunt NEXTgarden door het een podium te bieden en de uitzonderlijk innovatieve ontwikkelingen actief in Den Haag onder de aandacht te brengen. Daarnaast leggen wij contacten met mogelijke interessante partijen in ons netwerk.

Er gebeurt veel bijzonders en innovatiefs bij NEXTgarden. The Economic Board helpt ons om dit onder de aandacht te brengen in de regio en ver daarbuiten. Bij projecten die binnen NEXTgarden tot stand komen, zoals Greenhouse Protein en Ingredient Farm, ondersteunt The Economic Board ons bij het verkrijgen van financiering.
paul hospers
Paul Hospers, projectleider NEXTgarden

Meer weten?

Ook interessant

Betrokken partijen

TwitterLinkedInEmail