Legal Valley

Legal Valley maakt de omvangrijke juridische branche in de regio Arnhem – Nijmegen zichtbaar als onderdeel van de economische infrastructuur. De aanwezigheid van deze juridische infrastructuur is een belangrijke factor voor ondernemerschap en innovatie in leidende branches in de regio zoals Food, Health en Energy.

Over Legal Valley

In de regio Arnhem – Nijmegen zijn de Rechtbank (inclusief de Militaire kamer), het Gerechtshof (inclusief de Penitentiaire kamer, de Militaire kamer en de Pacht- en Grondkamer), het Openbaar Ministerie en ruim 400 advocatenkantoren met 1200 advocaten  gevestigd. De juridische opleidingen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Radboud Universiteit zijn gerenommeerd. Mede dankzij deze factoren ontwikkelde de regio zich tot een grote speler in het landelijk juridisch landschap.

De aanwezigheid van deze juridische infrastructuur is een belangrijke factor voor ondernemerschap en innovatie in leidende branches in de regio zoals Food, Health en Energy. Zo zijn er bijvoorbeeld allerlei ontwikkelingen rond gepersonaliseerde data in de gezondheidszorg die tot jurisprudentie zullen leiden. Verzekeraars willen graag hun premies aanpassen op basis van gedrag en de zorg wil persoonlijke data ter beschikking hebben, analyseren en delen. De oprichting van de stichting Legal Valley moet de omvangrijke juridische branche in de regio als onderdeel van de economische infrastructuur zichtbaar maken.

Ambitie

Met Legal Valley wil men de juridische infrastructuur in Gelderland zowel regionaal, nationaal als internationaal te positioneren en te profileren. Daarnaast is het doel de onderlinge verbinding binnen de juridische infrastructuur in Gelderland te bevorderen  en zet de gezamenlijke juridische denkkracht in ten behoeve van een onderwerp van algemeen belang. Jaarlijks wordt het Congres Maatschappij & Recht georganiseerd.

Rol van The Economic Board

The Economic Board speelt binnen dit project een rol bij het leggen van inhoudelijke verbindingen tussen de juridische sector en de speerpunten Food, Health en Energy. Daarnaast levert The Economic Board input voor het jaarlijks Congres Maatschappij & Recht en geeft hier bekendheid aan.

Legal Valley is een unieke samenwerking binnen de juridische sector in Gelderland die zorgt voor kennisuitwisseling en het creëren van een goede juridische infrastructuur; een cruciale voorwaarde voor de economie in de regio. The Economic Board steunt dit initiatief.
Marcel Hielkema, directeur Scalabor
Marcel Hielkema

Meer weten?

Ook interessant

Betrokken partijen

TwitterLinkedInEmail