Investeringsagenda

De Investeringsagenda Stedelijk Netwerk Arnhem – Nijmegen is een krachtenbundeling van de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de provincie Gelderland. De focus ligt op het verbeteren van het innovatieklimaat. Dit gebeurt in drie icoonprogramma’s:

  • Ruimte voor werk, kennis en innovatie in Health en Energy
  • Slimme Duurzaamheid
  • Bruisende binnensteden aan de rivier

Over de Investeringsagenda

De investeringsagenda is een zogeheten ‘rollende agenda’, waarin regelmatig ruimte is voor nieuwe projecten. Het motto van de agenda is versterken, verrijken en verbreden, om zo beter zichtbaar te maken wat deze regio in huis heeft.

  • Versterken: het positioneren van het programma, lobby en communicatie;
  • Verrijken: verder opladen van de agenda. Van kleine projecten naar grote en brede projecten;
  • Verbreden: samenwerking zoeken met Triple Helix-partners in de regio.

Daarvoor wordt aansluiting gezocht bij partners zoals het Rijk, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de regionale gemeenten. De investeringsomvang bedraagt momenteel 73 miljoen euro.

Ambitie

De ambitie is versterking van de economie in het stedelijk netwerk Arnhem – Nijmegen en deze in de top van Nederland te krijgen. Uitvoering van de programma’s en projecten uit de Investeringsagenda zorgt voor een verdere versterking van de concurrentiepositie van de regio. Zo blijft economische groei mogelijk. Dit is uitgewerkt in de drie icoonprogramma’s, te weten: Ruimte voor werk, kennis en innovatie in Health en Energy; Slimme Duurzaamheid en Bruisende binnensteden aan de rivier.

Rol van The Economic Board

The Economic Board denkt mee over de richting van de Investeringsagenda. Ook draagt ze passende projecten aan en biedt ze ondersteuning aan projecten die onderdeel zijn van de agenda. Daarnaast zorgt The Economic Board voor een betere aansluiting van de triplehelix-partners in de regio en geeft deze meer bekendheid.

Vanuit de Investeringsagenda heeft de provincie Gelderland The Economic Board 300.000 euro toegekend om via het programma De Groeiversneller ondernemerschap in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen te stimuleren. Met groeivouchers kunnen ondernemers met slimme ideeën, projecten of innovaties die de regionale economie stimuleren verder geholpen worden. Bekijk hieronder welke projecten en activiteiten hieruit zijn voortgevloeid:

Dutch Cannabis Processing

TicTag

De toegevoegde waarde van The Economic Board is dat we ervoor zorgen dat wij de koppeling met kennisinstellingen en ondernemers maken. Dat laatste is voor de volgende ronde met investeringen een belangrijk doel: projecten ophalen bij ondernemers. Cofinanciering is namelijk ook mogelijk.
Luc Pennings European Week of Regions and Cities
Luc Pennings, civic entrepeneur investments The Economic Board
De regio Arnhem Nijmegen wil een van de sterkste regio’s van dit land worden. Dat kan alleen bereikt worden door intensieve samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden. TEB pakt de verbindende rol van ondernemers naar overheid op!
Pauline Reijnen
Pauline Reijnen, procesregisseur Investeringsagenda

Meer weten?

Richard Dobbelmann

Richard Dobbelmann

Business associate

Richard Dobbelmann is business associate en weet als geen ander de weg in het bedrijfsleven in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen.

Ook interessant

Betrokken partijen

TwitterLinkedInEmail