InScience

InScience is hét Nederlands filmfestival voor de wetenschapsfilm, dat een podium biedt voor dialoog tussen wetenschap, kunst en maatschappij. Door middel van de kunstvorm film verheldert InScience de maatschappelijke relevantie van wetenschap en maakt deze voor een breed publiek toegankelijk.

Over InScience

Het zeer diverse filmprogramma, de aanwezigheid van een omvangrijk festivalpubliek en meer dan 200 nationale en internationale wetenschappers en filmprofessionals (regisseurs, filmproducenten, journalisten) laten tijdens InScience Dutch International Science Film Festival een ontmoetingsplaats voor het uitwisselen van nieuwe inzichten ontstaan. Het festival heeft zich in korte tijd sterk ontwikkeld, en behoort nu al tot de grotere wetenschapsfilmfestivals in Europa. Internationaal is InScience opgenomen in de European Academy of Science Films. De investeringsomvang bedraagt 300.000 euro.

Feiten en cijfers 2018

10000

bezoekers

8

waardering publiek

102

publicaties

Ambitie

InScience voorziet in een behoefte die niet alleen in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen aanwezig is maar ook daarbuiten. De aanwezigheid van het filmfestival verhoogt tegelijkertijd de aantrekkelijkheid van de regio. De omarming van InScience door The Economic Board zorgt voor een stevige lokale inbedding en genereert financiële ondersteuning. Mede hierdoor heeft InScience zich in korte tijd kunnen ontwikkelen tot een festival met internationale allure.

Rol van The Economic Board

InScience voorziet in een behoefte die uitstijgt boven onze regio maar tegelijkertijd de aantrekkelijkheid van de regio verhoogt. De omarming van InScience door The Economic Board zorgt voor een stevige lokale inbedding en genereert financiële ondersteuning o.a. door leden en partners van de board. Mede hierdoor heeft InScience zich in korte tijd kunnen ontwikkelen tot een festival met internationale allure.

InScience, Dutch International Science Film Festival,  laat de impact van wetenschap op de samenleving zien en ondersteunt daarmee de missie van The Economic Board: de regio profileren als kennisregio. The Economic Board ondersteunt InScience niet alleen door het label supported by The Economic Board toe te kennen, maar ook door zijn netwerk actief te benaderen. Dat opent deuren voor InScience, die anders voor ons gesloten zouden blijven.
Johan van de Woestijne
Johan van de Woestijne, directeur InScience

Meer weten?

Ook interessant

Betrokken partijen

TwitterLinkedInEmail