INNOVATE

INNOVATE is een jaarlijks festival voor innovatie, georganiseerd door de Innovatiefabriek Arnhem. Honderden deelnemers uit Arnhem en omgeving presenteren op dit festival hun creatieve innovaties, bijzondere ideeën en nieuwe werkwijzen.

Over INNOVATE

De Innovatiefabriek Arnhem is een netwerkorganisatie die Arnhem op de kaart zet als kennisstad (smart city), door slimme verbindingen te leggen tussen creatieve en innovatieve partijen. De Innovatiefabriek organiseert jaarlijks het festival INNOVATE. INNOVATE brengt origineel denkende bedrijven, opleidingen en particulieren samen zodat er innovatieve activiteiten ontstaan in de regio. Daarnaast kunnen bedrijven en opleidingen hun innovatieve producten en diensten presenteren aan een groot publiek. De investeringsomvang bedraagt 200.000 euro.

Feiten en cijfers

10000

bezoekers bezochten INNOVATE

500

leerlingen maakten kennis met techniek

100

creatieve en vernieuwende innovaties waren aanwezig

Ambitie

Sinds 2015 wordt het jaarlijkse innovatiefestival georganiseerd in Arnhem. De eerste editie, met meer dan 60 innovatieve partijen die hun visie op de toekomst presenteerden, trok 5000 bezoekers. In 2017 presenteerden meer dan 100 vernieuwende deelnemers zichzelf aan een publiek van maar liefst 10.000 man. De ambitie van INNOVATE is om van lokaal evenement te groeien naar een festival van landelijk niveau.

Rol van The Economic Board

The Economic Board zet haar netwerk, kennis en invloed in om INNOVATE te ondersteunen bij de ambitie om landelijke bekendheid te verkrijgen. Op praktisch vlak leveren we  sprekers aan voor bijeenkomsten. Ook werken we samen op het gebied van communicatie en publiciteit.

Doordat The Economic Board de stempel Supported by heeft toegekend aan INNOVATE, kunnen we makkelijker stappen zetten richting mogelijke financiers. Ook verbreedt de steun van de boardleden ons netwerk van innovatieve bedrijven en kennisinstellingen.
Christiaan Holland
Christiaan Holland, directeur Innovatiefabriek Arnhem

Meer weten?

Fotografie via INNOVATE, ©Jip de Jonge

Betrokken partijen

TwitterLinkedInEmail