Economische Barometer

In 2016 is de Radboud Universiteit samen met VNO-NCW Arnhem-Nijmegen en The Economic Board gestart met een doorlopend onderzoek naar de economie in de regio. De Economische Barometer presenteert ieder halfjaar de uitkomsten van dit onderzoek en de stand van zaken in de regio.

Resultaten Economische Barometer

Semester 2 2017

Q1 2017

Q4 2016

Ambitie

Onder leiding van onderzoeker en hoogleraar prof. dr. Joris Knoben meet de Economische Barometer de sterktes en zwaktes van de regio Arnhem – Nijmegen. Hiermee ontstaat een onafhankelijk wetenschappelijk instrument dat als basis dient voor gesprekken tussen ondernemers en overheid, over beleid rond economische groei, innovatie en positionering van regionale topsectoren Food, Health en Energy.

Rol van The Economic Board

The Economic Board biedt de wetenschappers van de Economische Barometer een podium. Wij ondersteunen actief bij de gegevensverzameling en verbinden wetenschap met lokale ondernemersverenigingen. Wij zorgen voor verspreiding van de resultaten en leveren promotiemateriaal. Daarnaast gebruikt The Economic Board de uitkomsten van de barometer om onderwerpen binnen de triple helix te bespreken.

De Economische Barometer is de vinger aan de pols van de lokale economie. Het helpt ons om de sterke en zwakke punten van de lokale economie tijdig te signaleren en te adresseren. Door bedrijven te bevragen op hun relatie met (andere organisaties uit) de regio laat de barometer ook zien dat de regio verbinders zoals The Economic Board nodig heeft. Dankzij hen kunnen we de regio zowel nationaal als internationaal profileren en de economie hier stimuleren.
Joris Knoben
Joris Knoben, projectleider Economische Barometer

Meer weten?

Sigrid Helbig

Sigrid Helbig

Director

Sigrid Helbig is directeur van The Economic Board. Sigrid werkte in haar carrière grotendeels in de logistieke dienstverlening en vervulde hierin diverse directiefuncties. Sinds 1 maart 2016 is zij directeur van The Economic Board.

Ook interessant

Betrokken partijen

TwitterLinkedInEmail