Dutch Cannabis Processing

Cannabis is een natuurproduct met een rijke geschiedenis in veel culturen. Dutch Cannabis Processing (DCP) is een start-up met een innovatief proces en een duidelijk doel: de hoogst mogelijke waarde uit deze gift van Moeder Natuur halen.

Over Dutch Cannabis Processing

Dutch Cannabis Processing heeft een uniek proces ontwikkeld voor het verwerken van de bloemen van industriële cannabis (vezelhennep) tot een hoogwaardig eindproduct. Zo verwacht DCP de toepassing van de inhoudsstoffen als grondstof in tal van marktsegmenten mogelijk te maken. In eerste instantie richt het bedrijf zich op het maken van gezondheidsproducten.

Het innovatieve proces, waarvoor een patentaanvraag in een gevorderd stadium is, past helemaal in de tijdgeest: het is circulair en duurzaam, genereert geen afval en is met geringe investeringen te realiseren in regio’s waar vezelhennep wordt geteeld. De prijs van de eindproducten kan erdoor omlaag, met bovendien een hoge kwaliteit en een doelgerichte afstemming op de behoeftes van de markt.

DCP vindt het een misvatting om bij cannabis als eerste aan de veronderstelde hallucinerende werking en zogenaamde gezondheidsrisico’s te denken. Het landbouwgewas vezelhennep bevat immers nauwelijks THC, de stof die bijvoorbeeld recreatieve marihuana zijn psychoactieve werking geeft en medicinale cannabis haar farmaceutische effecten.

Desondanks overschaduwt dat imago vaak de vele andere toepassingen die de cannabisplant heeft. Het is ontzettend jammer dat deze beeldvorming ervoor zorgt dat de wet- en regelgeving beperkingen oplegt aan de agrosector om industriële cannabis in Nederland te produceren.

DCP steunt de lobby om de huidige beperkingen voor het halen van waarde uit vezelhennep weg te nemen, zodat het gewas ook kan worden geteeld voor de winning van inhoudsstoffen. Vanaf volgend jaar zal het bedrijf in Gelderland, in samenwerking met biologische boeren, de eerste hennep voor eigen verwerking laten produceren. Met als doel om de bloemen te verwerken in een proeffabriek die is voorzien op Industriepark Kleefse Waard (IPKW).

Feiten en cijfers

80

prijsverlaging van gezondheidsproducten met cannabis

10

hectare groot wordt het perceel waar in 2019 de eerste proeven met bio-hennepteelt starten

Ambitie

DCP en moederbedrijf Orange Pearl Innovation Group hebben als eerste ambitie om de inhoudsstoffen van vezelhennep optimaal te benutten. Deze inhoudsstoffen (cannabinolen) zijn bruikbaar voor uiteenlopende zelfzorg- en gezondheidsproducten.

Hiermee positioneert het bedrijf zich als tweede hennepgerelateerde marktpartij in de regio Arnhem – Nijmegen. DCP heeft als toekomstdroom een geprotocolleerde biologische en beschermde productie van vezelhennep voor gestandaardiseerde eindproducten. Zo draagt de onderneming eraan bij dat Gelderland zich ontwikkelt tot een hennepregio waar de potentie van industriële cannabis in de gehele keten ten volle wordt benut. Hiervoor zoekt DCP samenwerking met regionale marktpartijen.

Rol van The Economic Board

Vanuit de Investeringsagenda heeft de provincie Gelderland The Economic Board 300.000 euro toegekend om via het programma De Groeiversneller ondernemerschap in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen te stimuleren. Met groeivouchers kunnen ondernemers met slimme ideeën, projecten of innovaties die de regionale economie stimuleren verder geholpen worden. DCP is een van de bedrijven die een voucher van 25.000 euro ontving uit dit fonds. Dit geld wordt onder meer gebruikt om de voorbereidingen te treffen om in de loop van 2019 een proeffabriek op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) op te zetten.

Meer weten?

Richard Dobbelmann

Richard Dobbelmann

Business associate

Richard Dobbelmann is business associate en weet als geen ander de weg in het bedrijfsleven in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen.

Ook interessant

Betrokken partijen

TwitterLinkedInEmail