Business Angels Netwerk Nijmegen

Wij gaan van de gebaande paden af. Ga je mee?

Over het Business Angels Netwerk Nijmegen

Logo Business Angels Netwerk Nijmegen

Het Business Angels Netwerk Nijmegen is het netwerk van informal investors die het ecosysteem van Nijmeegse start-ups en scale-ups versterkt. Het netwerk brengt de informal investors en de start-ups en scale-ups op regelmatige basis bij elkaar, en werkt aan het vergroten en bundelen van het ecosysteem. Er is een focus op Health en High Tech.

De gemeente Nijmegen, Briskr, Rockstart, Oost NL, Rabobank Rijk van Nijmegen en The Economic Board hebben gezamenlijk het initiatief genomen het netwerk van regionale business angels te bundelen, te ontwikkelen en uit te bouwen. Dat gebeurt in de vorm van een gezamenlijk programma, dat in drie jaar tijd ontwikkeld en gerealiseerd wordt.

Door het realiseren van dit netwerk, kan de vraag en het aanbod van investeringen beter op elkaar worden afgestemd. Ondernemers met een investeringsbehoefte weten waar ze aan kunnen kloppen, informal investors weten waar ze goede investeringen kunnen vinden. Zowel ondernemers als investeerders krijgen begeleiding in het investeringsproces.

Business Angels Netwerk Nijmegen is mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van het Ondernemersfonds Nijmegen.

 

Infographic BANN

 

-> Download deze infographic als PDF

Bijeenkomsten

Er worden drie bijeenkomsten per jaar georganiseerd, die op deze pagina zullen worden vermeld. Deze bijeenkomsten zijn exclusief en alleen op uitnodiging toegankelijk. Mocht u interesse hebben in deelname aan een van de bijeenkomsten, dan kunt u contact opnemen met Richard Dobbelmann.

Iedere bijeenkomst bestaat uit een combinatie van een inhoudelijk thema, zoals marktvalidatie, waardebepaling van een start-up of launching customership, en pitches van start- en scale-ups. Ook wordt er aandacht besteed aan matchmaking, zodat de juiste investeerder en ondernemer elkaar vinden.

3

bijeenkomsten per jaar

40

business angels aanwezig per bijeenkomst

5

pitches van ondernemers

Focus op Health en High Tech

Het Rijk van Nijmegen staat ook wel bekend als Health Valley, dé plek waar innovaties op het gebied van gezondheid(szorg) en technische uitdagingen samenkomen. De sectoren Health en High Tech worden gezien als de motoren van de regionale economie. De gemeente Nijmegen heeft dan ook een sterke focus op het ondersteunen van deze speerpunten. De twee Nijmeegse campussen, de Heyendaalcampus met het Mercator Science Park en de Novio Tech Campus, huisvesten diverse innovatieve start- en scale-ups die zich bezighouden met ontwikkelingen in deze gebieden.

In het voorjaar van 2019 opent het Chip Integration Technology Centre haar deuren op de Novio Tech Campus. Het CITC vormt een brug tussen fundamenteel onderzoek naar chipintegratie en nieuwe technologische producten die in Nijmegen worden ontwikkeld en wereldwijd worden toegepast.

Ambitie

Het doel is om het Business Angels Netwerk Nijmegen in de komende jaren uit te bouwen en de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen bekender te maken onder informal investors en ondernemers, als de plek waar zij in een vertrouwde omgeving gelijkgestemden kunnen ontmoeten om kennis te delen of (co-)investeerders te vinden. Er zijn doelstellingen waar het netwerk zich op richt:

  1. Het opbouwen, uitbreiden en ontwikkelen van het Business Angels Netwerk Nijmegen met een focus op Health en High Tech.
  2. Het delen van kennis met informal investors en ondernemers met een investeringsbehoefte.
  3. Samenwerking tussen de oprichters van het Business Angels Netwerk Nijmegen en de investeerders te vergroten.

Betrokken partijen

Meer weten?

Richard Dobbelmann

Richard Dobbelmann

Business associate

Richard Dobbelmann is business associate en weet als geen ander de weg in het bedrijfsleven in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen.

Het Business Angels Netwerk Nijmegen is supported by The Economic Board. Dit betekent dat The Economic Board het Netwerk actief ondersteunt, onder meer bij het organiseren van de bijeenkomst, het leveren van input over de vormgeving van het netwerk en het uitbreiden van het netwerk door het eigen netwerk in te zetten. In april 2017 is de eerste bijeenkomst georganiseerd en in 2018 vonden er twee bijeenkomsten plaats. Wij hebben opgetreden als mede-aanvrager van financiering vanuit het Ondernemersfonds Nijmegen voor het netwerk. De aanvraag is gehonoreerd, waardoor er vanaf 2019 drie bijeenkomsten per jaar kunnen worden georganiseerd. Ook richt The Economic Board een pagina op haar eigen website in als online tool voor het Business Angels Netwerk Nijmegen.

TwitterLinkedInEmail