Privacybeleid

Privacy Statement

The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen werkt vanuit drie partijen: bedrijven, kennisinstellingen en overheden, aan het versterken van de regio Arnhem Nijmegen. De samenwerking vergroot de economische kracht van de regio. Daarmee vergroten we de welvaart en het welzijn in de regio

Hier gebeurt het op het gebied van Energy, Health en Hightech. We stimuleren innovaties in deze topsectoren en de cross-overs daartussen.

Voor onze dienstverlening, zoals op deze website, zijn wij afhankelijk van het verzamelen van enkele persoonsgegevens. Hierbij zijn wij altijd trouw aan het beschermen van je privacy, én naleving van de AVG (Algemene Verordening Gegevens bescherming).

Algemene gegevens

The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen houdt van alle bezoekers aan de website algemene gegevens bij via Google Analytics, zoals over de meest opgevraagde pagina’s van de website. Het doel daarvan is het optimaliseren van onze website – en daarmee onze dienstverlening. Voor deze cijfermatige gegevens en totalen is jouw identiteit als bezoeker voor ons niet van belang. We bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is, voor maximaal twee jaar.

Persoonlijke gegevens

Door je aan te melden voor een event of nieuwsbrief van The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen geef je toestemming om je gegevens te registreren in een database. Dit doen wij samen met derden: WordPress CMS, Laposta en Eventbrite.
Je gegevens worden gebruikt voor de normale bedrijfsdoeleinden van The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen. We houden je op de hoogte over onze activiteiten, zodat je kunt aansluiten bij onze initiatieven en programma’s. Alle gevraagde gegevens gebruiken we om je gerichte informatie te kunnen sturen.

Onze mails zijn – conform de Telecommunicatiewet – voorzien van een opt-out. Met een link in elke nieuwsbrief kun je je uitschrijven voor berichten. The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Sollicitaties

Wanneer je reageert op een sollicitatie, gebruiken we je persoonsgegevens alleen om contact op te nemen per telefoon en e-mail. We bewaren je gegevens niet langer dan vier weken. Als je toestemming geeft om je gegevens langer te bewaren – bijvoorbeeld omdat er op een later tijdstip mogelijk een passende functie beschikbaar komt – dan hanteren we een bewaartermijn van maximaal een jaar na beëindiging van het sollicitatieproces.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op jouw computer. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen en zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Bij het bezoeken van de website van The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen word je gevraagd of je cookies wilt inschakelen. Klik op ‘Alle cookies toestaan’ of maak een selectie uit de vinkjes bij het type cookies dat je wilt inschakelen. Ga naar ‘Details tonen’ om meer informatie te lezen.

Wil je je cookies aanpassen? Klik dan op Cookiebeleid. Via die pagina is het mogelijk je toestemming voor het gebruik van cookies te wijzigen of in te trekken.

Gegevens wijzigen en verwijderen

Je kunt op elk gewenst moment besluiten je persoonsgegevens bij The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen. Bovendien heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt bij ons een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand te sturen naar jou of naar een andere, door jou genoemde organisatie.

Je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens, je verzoek tot intrekking van je toestemming of je bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens stuur je naar bureau@theeconomicboard.com.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Klachtenregeling

The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je de indruk dat je gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op met Hanneline Oosting (h.oosting@theeconomicboard.com).
Heb je een klacht over de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens? En kom je er samen met ons niet uit? Je hebt de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.