Huis van de Nijmeegse Geschiedenis opende op 3 november de expositie Pluralities of Scale. Hier zie je kunstwerken die geïnspireerd zijn op elektronische chips en op de grote invloed die chips de afgelopen decennia hadden op onze samenleving. Ook zijn er zo’n twintig begeleidende objecten uit de historische collectie van NXP te zien.

Onze maatschappij zou er heel anders uitzien zonder chips: mobiele telefoons, laptops, OV-chipkaarten, medische apparatuur, zelfrijdende auto’s, het bankensysteem, het internet en hedendaagse ruimtevaart zijn allemaal mogelijk gemaakt door chips.

De expositie Pluralities of Scale onderzoekt en toont de verschillende schalen waarop de computerchip invloed heeft op het dagelijks leven, nu en in het verleden. Veel van die chips zijn in Nederland sinds de jaren vijftig door Philips/NXP ontwikkeld.

ArtEZ en NXP Semiconductors

De expositie is een initiatief van de stichting Link, die voortkomt uit een samenwerking tussen NXP Semiconductors en de afdeling Design Art Technology (DAT) van kunstacademie ArtEZ in Arnhem.

De stichting wil de bijdrage en impact van de Nederlandse chipsindustrie aan het huidige digitale tijdperk inzichtelijk maken voor een breed publiek, en zo een beter begrip kweken over dit nationaal cultureel-technologisch erfgoed.

Link ziet in het algemeen de noodzaak tot een beter maatschappelijk begrip van fundamentele technologieën, die zo bepalend zijn voor ons dagelijks leven.

Nog veel meer in de toekomst

Aankomende generaties chips, zoals die van NXP, zijn er niet alleen om mobiele telefoons sneller te maken, maar ook om transport schoner, elektrische apparaten zuiniger, medische apparaten nauwkeuriger, en betaalkaarten veiliger te maken.

Chips en ons dagelijks leven zijn al decennia, en zeker ook in de toekomst, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op de expositie geven de  kunstobjecten daar uitdrukking aan.

Monument for Memory

kunstwerk

Dit werk van Bram de Groot, een object dat werkend te zien is, is gebaseerd op het ringkerngeheugen dat Philips in de vijftiger jaren ontwikkelde. Het is een werkgeheugen in de vorm van magnetiseerbare ringetjes. Een origineel exemplaar van dit ringkerngeheugen is ook te zien.

Through the Microscope Glass

kunstwerk

Dit werk is van Michelle Feelders.

Haar microscoop-foto laat het fascinerende oppervlak van een chip zien, dat wel wat aan een maquette van een fabriek of een stad doet denken

Bekijk op de expositie Pluralities of Scale deze originele werken, en die van kunstenaars Soyun Park, Alina Lupu, Oscar van Leest, en Benjamin Earl.

Welkom

De expositie, bij Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, loopt tot 10 december.

Contactpersonen:
Martijn van Boven – mailto:info@474746.org
Florian van Zandwijk – fl.vanzandwijk@gmail.com

Meer weten over de geschiedenis van semiconductors in Nijmegen?
Kijk op de site over de historie van Philips/NXP Semiconductors.

Lifeport en design, productie en packaging van chips

In de regio Arnhem Nijmegen is een groot cluster rondom chips aanwezig. Het is uniek dat er hier zoveel chips worden geproduceerd. Ook ontwikkeling en packaging zijn in de regio van een hoog niveau.