Royal Eijkelkamp - Parel van Lifeport

Parel

Royal Eijkelkamp

Royal Eijkelkamp, dat gevestigd is in Giesbeek (gemeente Zevenaar), is expert op het gebied van bodem- en wateronderzoek. De nieuwe Parel van de regio biedt totaaloplossingen aan klanten om bij te dragen aan een gezonde en veilige leefomgeving. “Wij bieden van alles om in Moeder Aarde te kijken”, aldus Fons Eijkelkamp, mede-eigenaar, lid Raad van Advies en voormalig directeur.

Hij nam op 28 september 2020 de Parel-award in ontvangst uit handen van The Economic Board-directeur Sigrid Helbig.

Nijverheidsstraat 9
6987 EN Giesbeek

Naar de website
Royal Eijkelkamp - Parel-uitreiking

De Parel-award werd uitgereikt aan Fons Eijkelkamp (rechts) en Huug Eijkelkamp (links, huidige eigenaar).

De data die het bedrijf via meten, bemonsteren en monitoren verzamelt wordt gebruikt bij diverse maatschappelijke thema’s, zoals voedselzekerheid, vervuiling en natuur- en waterontwikkeling. Een van de belangrijkste onderwerpen waar het bedrijf zich mee bezighoudt is droogte. Zowel wereldwijd als lokaal een groot probleem, lazen we eerder deze maand in de Gelderlander.

“Droogte veroorzaakt verzakkingen in onze regio, maar ook een slechte landbouwopbrengst. Bij ons living lab InnoDrought zijn we daarom bezig met onderzoek naar factoren die bepalen of oppervlaktewater in de bodem terecht komt, zodat er een betere waterbalans ontstaat. Het bodemleven is daarvoor bijvoorbeeld heel belangrijk”, vertelt Eijkelkamp. Diverse mogelijkheden worden getest en gedemonstreerd bij Innofields. Dit is een stuk land bij Royal Eijkelkamp in Giesbeek waar kennis uitgewisseld wordt met diverse partijen om te komen tot oplossingen voor water-, bodem-, klimaat-, en agro-gerelateerde uitdagingen.

Royal Eijkelkamp heeft living lab InnoDrought opgezet om waterschaarste en droogte in Nederland tegen te gaan

Sri Lanka

Dit soort projecten voert Royal Eijkelkamp ook op grote schaal wereldwijd uit, zoals in Sri Lanka. “Daar hebben ze veel last van vernatting, verdroging en vervuiling. In sommige provincies moet zoet water per schip worden aangevoerd, in andere provincies valt 1800 millimeter regen per jaar, waar het te snel wegvloeit naar zee”, licht Eijkelkamp toe.

In het hele land zijn ze via een paar duizend meetpunten bezig met boringen om het grondwater te monitoren. Gedurende drie jaar wordt data verzameld over de waterkwaliteit en -hoogte die gevalideerd aangeleverd wordt bij het ministerie van water. “Deze data gebruiken zij vervolgens bij nieuwe projecten. Dat laten we over aan andere partijen. Wij kiezen er bewust voor ons alleen met de data bezig te houden. Er zijn niet veel bedrijven die deze metingen doen en er is steeds meer behoefte aan. We hebben onze handen eraan vol.”

Er zijn niet veel bedrijven die deze metingen doen en er is steeds meer behoefte aan. We hebben onze handen eraan vol.

Van handboor tot complete machine

Dezelfde filosofie hanteert het bedrijf ook in de mijnbouw waar ze het veldwerk van begin tot eind doen. “Dankzij onze unieke sonic boortechnologie kunnen we heel nauwkeurig bepalen waar wat zit. Zo hoeven mijnbouwers veel minder land te beschadigen en maken ze meer winst. Het inzetten van onze apparatuur is een behoorlijke investering, maar het levert veel meer op. Dat vraagt een andere manier van denken.”

Eijkelkamp maakt alle producten en machines die ze gebruiken voor de metingen zelf. Van handgrondboren tot complete grondboormachines voor de mijnbouw. “De machines worden zo gebouwd dat we in allerlei omstandigheden en omgevingen ons werk kunnen doen, zowel bij extreme hitte als kou. Voor een klant in Oost-Rusland bouwden we bijvoorbeeld een aantal sonische boormachines die moeten functioneren bij minus zestig graden Celsius. We hebben een tentconstructie om de boormachine heen gebouwd. Als de mast van de boormachine de lucht in gaat, gaat de tentconstructie automatisch mee. Op deze manier kunnen de boormachine en het aanwezige personeel bij deze extreme temperaturen blijven functioneren.”

Voor een klant in Oost-Rusland bouwde parel Royal Eijkelkamp een aantal sonische boormachines die moeten functioneren bij minus 60 graden Celsius

Samenwerken met regionaal onderwijs 

Om het specialistische werk op steeds meer plekken in de wereld te kunnen doen leidt Eijkelkamp haar eigen mensen op, onder andere via de Eijkelkamp Academy en Sonic Academy. Ook willen ze nieuw talent aantrekken. 

Daarom is deze Parel zo welkom. Het voelt met name als waardering voor wat we doen op het gebied van regionale samenwerking en onderwijs. 

“Onze rol in de regio wordt steeds groter. Dat wil ik uitbreiden door meer samen te werken met het regionale onderwijs. We werken nu teveel naast elkaar, terwijl we een hele interessante omgeving te bieden hebben voor studenten van alle niveaus. Denk maar aan InnoFields. Daarom is deze Parel zo welkom. Het voelt met name als waardering voor wat we doen op dat gebied. Dat willen we uitstralen naar de omgeving. Een beetje lawaai maken helpt altijd”, besluit Eijkelkamp. 

Meer informatie

  • Parel Royal Eijkelkamp is opgericht in 1911 en bestaat 110 jaar;
  • het bedrijf heeft een jaaromzet van 40 á 50 miljoen euro. De prognose is dat dit binnen twee tot drie jaar groeit naar 100 miljoen;
  • het bedrijf is actief in 140 landen. In tachtig landen wordt gewerkt met distributeurs;
  • 170 mensen zijn in dienst bij Royal Eijkelkamp;
  • het bedrijf heeft vestigingen in Giesbeek (hoofdvestiging, gemeente Zevenaar), Noord-Amerika, Verenigd Koninkrijk en volgend jaar in Afrika.