ParkinsonNet - Parel van Lifeport

Parel

ParkinsonNet

 Het leven van mensen met parkinson over de hele wereld verbeteren. Dat is het doel van maar liefst 3.000 zorgprofessionals die zijn aangesloten bij ParkinsonNet. “Met innovatieve technologie en specialistische behandelingen maken we de patiënt zelf deskundig.” 

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening. Mensen hebben toenemend moeite met meerdere dagelijkse activiteiten, zoals lopen, aankleden, spreken of eten. “Het zijn generieke klachten, maar ze vragen om een specialistische behandeling en samenwerking tussen meerdere, verschillende zorgdisciplines. Netwerkzorg is de toekomst om dit te realiseren”, vertelt Bas Bloem, hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen van het Radboudumc en medeoprichter van ParkinsonNet. Samen met collega Marten Munneke startte hij in 2004 ParkinsonNet vanuit Nijmegen. Nu is het netwerk uitgegroeid tot 3.000 zorgprofessionals in 68 regio’s in Nederland. 

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Naar de website

Innovatief zorgconcept 

ParkinsonNet werkt mee aan internationale onderzoeken en ontwikkelt samen met experts richtlijnen, behandelmethodes en scholing. Voor patiënten resulteert dit in een betere én goedkopere behandeling. De behandelkosten zijn per jaar 20 tot 30 miljoen euro lager. “Dat komt ook doordat wij onze kennis delen met patiënten, bijvoorbeeld via ParkinsonTV en via online communities. Deskundigheid van de patiënt werpt zijn vruchten af. Een voorbeeld: onze fysiotherapeuten zijn getraind in het leveren van een speciale behandeling die het lopen en de balans verbetert, en daarmee het valrisico van patiënten verkleint. Het effect van deze methode is enorm: 50% minder heupfracturen sinds 2004. Het mooie is dat patiënten de methodiek zelf thuis kunnen toepassen en dus niet naar de fysiotherapeut hoeven voor wekelijkse behandeling.” 

ParkinsonNet als exportproduct 

De resultaten van ParkinsonNet zijn in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. “Er worden ook netwerken gestart in Duitsland, Californië en Noorwegen. En binnenkort ook in Luxemburg en Zweden en zo kan ik nog even doorgaan. ParkinsonNet is een Nederlands exportproduct geworden! We willen onze formule graag delen en werken daarom nu aan een soort praktische gids voor startende netwerken voor andere chronische aandoeningen. Zo inspireren wij vergelijkbare initiatieven om het leven van mensen met parkinson of andere aandoeningen te verbeteren.” 

Meer informatie

  • ParkinsonNet startte in 2004 als netwerk van 12 fysiotherapeuten in de regio Nijmegen. Nu is het uitgegroeid tot een landelijk netwerk met ruim 3.000 zorgprofessionals in 68 regio’s. 
  • Maar liefst 12 verschillende disciplines zijn aangesloten, waaronder neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen. 
  • Effect van deze specialistische behandeling: betere zorg, 50% minder heupfracturen en 20 tot 30 miljoen minder kosten per jaar. 
  • Via de Parkinson Zorgzoeker vinden patiënten zelf de gespecialiseerde zorgverleners bij hen in de buurt. 
  • I.s.m. ParkinsonNet doen 650 Nederlandse patiënten de komende twee jaar mee aan een grootschalig, internationaal onderzoek naar de symptomen en het verloop van de ziekte.