Noldus IT - Parel van Lifeport

Parel

Noldus IT

 Noldus IT ontwikkelt en levert wereldwijd meet- en analysesystemen voor gedragsonderzoek. “Daarmee leveren wij een belangrijke bijdrage aan relevante thema’s die de kwaliteit van leven van mens en dier verbeteren”, aldus oprichter Lucas Noldus. Tijdens zijn promotieonderzoek legde hij met de ontwikkeling van het eerste computerprogramma de basis voor het huidige portfolio. 

Het bedrijf werd voorgedragen door partner i3B, clusterorganisatie van ICT-bedrijven en kennisinstituten die zich bezig houden met Brain, Body and Behavior. 

Nieuwe Kanaal 5
6709 PA Wageningen

Naar de website

Leven van mens en dier 

Noldus IT is betrokken bij onderzoeken om nieuwe geneesmiddelen te vinden, gezonde voedselkeuzes te bevorderen en om ontwikkelingsstoornissen objectiever vast te stellen. Daarnaast ondersteunt het bedrijf onderzoek waarbij een leefomgeving kan worden ingericht, waarin mensen zo lang mogelijk gelukkig en zelfstandig kunnen blijven wonen. 

“Ook zijn we bezig met de boerderij van de toekomst. Een recent voorbeeld is een varkensstal die we mede hebben ontwikkeld waarbij een volgsysteem met sensoren ervoor zorgt dat varkens wroetend op zoek gaan naar voedsel en op een andere plek poepen en plassen. Dat verhoogt het dierenwelzijn, de productiviteit, de smaak van het vlees en het reduceert de emissie van stikstof.” Met een ander initiatief draagt Noldus bij aan het gebruik van zo min mogelijk proefdieren. Door meetsystemen steeds intelligenter te maken, dieren in hun natuurlijk omgeving te observeren en het vinden van een valide diermodel. 

Noldus IT

Geavanceerde software en hardware 

Voor universiteiten, overheidsinstellingen en grote bedrijven als Boeing, Nestlé en Aegon vertaalt Noldus onderzoeksvragen naar oplossingen. Geavanceerde software en hardware wordt ontwikkeld om complete observatie- en usabilitylabs in te richten. “Elk onderzoek vereist daarbij een eigen aanpak. Om onze klant daarin centraal te stellen staat persoonlijk contact voorop. Dat contact is ook belangrijk om de klanten te trainen in het gebruik van de systemen, zodat ze het onderzoek zelfstandig uit kunnen voeren. En als ze deze kennis niet in huis hebben, dan kan Noldus Consulting klanten hierbij adviseren en ondersteunen.” 

Cultuurbarrière overbruggen 

Noldus werkt veelal internationaal, zoals in de Verenigde Staten en China. De cultuurbarrière die dat met zich meebrengt probeert het bedrijf te overbruggen door de kantoren te bemensen met locals. Hoewel de meeste klanten zich in het buitenland begeven heeft het bedrijf er bewust voor gekozen met haar hoofdvestiging in Wageningen te blijven. “We zijn verknocht aan deze plek. Daarnaast werken we veel samen met regionale partners zoals de Wageningen University & Research, leden van Foodvalley, maar ook met de Radboud Universiteit.” 

Noldus heeft geïnvesteerd in deze locatie door het hoofdkantoor geheel te verduurzamen. Daarmee is het bedrijf uitgeroepen tot energiezuinigste bedrijf in heel Wageningen. “Alle verlichting is vervangen door led-verlichting, het dak ligt vol met zonnepanelen, er is een duurzaam klimaatsysteem aangeschaft en het bedrijfsterrein is veranderd in een parkachtige tuin. Ook zijn we aangesloten bij de stichting Wageningen Werkt Duurzaam om gezamenlijk te werken aan duurzame mobiliteit.” 

Ontwikkelaars presenteren hier hun prototype, van groen tot heel rijp. Het mooie daarvan is dat zij hun ontwerp in een vroeg stadium aan klanten en verkopers kunnen laten zien en feedback ontvangen vóórdat we naar de markt gaan.

Buiten gebaande paden 

Omdat Noldus telkens unieke producten en services wil ontwikkelen, moedigt ze haar medewerkers aan nieuwe ideeën te bedenken en buiten de gebaande paden te gaan. Iedereen mag vijf procent van zijn of haar tijd besteden aan niet-taakgebonden activiteiten, zoals lezen, snuffelen, experimenteren en zelfstudie. Ideeën worden gepost op de Noldus Idea Database. Alle collega’s wereldwijd hebben daar toegang toe en kunnen hun stem geven. De voorstellen met de meeste punten worden opgepikt voor procesverbetering of ideeontwikkeling. 

Een ander initiatief om innovatie te stimuleren is de maandelijkse Innovationfair. “Ontwikkelaars presenteren hier hun prototype, van groen tot heel rijp. Het mooie daarvan is dat zij hun ontwerp in een vroeg stadium aan klanten en verkopers kunnen laten zien en feedback ontvangen vóórdat we naar de markt gaan.” 

Gebruiksvriendelijke digitale samenleving 

Het is een grote uitdaging voor Noldus om technieken die zijn ontwikkeld voor wetenschappelijk onderzoek op te schalen. Denk aan het geschikt maken van de sensortechnologie van varkens voor de boerenpraktijk. Daarvoor moet de apparatuur robuuster, compacter en goedkoper worden gemaakt. Deze doorontwikkeling geldt ook voor de technieken die het gedrag van mensen analyseren. 

“We worden steeds afhankelijker van digitale interfaces. Er zijn bijvoorbeeld nauwelijks bankwinkels meer. Bij duizenden banken en verzekeringsmaatschappijen over de hele wereld moet nog veel werk verzet worden om digitale toepassingen gebruiksvriendelijker te maken. Onze onderzoeksmiddelen kunnen daar goed bij helpen. Daarom nodigen wij deze en andere organisaties uit om een kijkje te nemen in onze usabilitylabs en kosteloos een proef te komen doen.” 

Meer informatie

  • Noldus IT is opgericht in 1989 door Lucas Noldus; 
  • De database van Noldus IT telt meer dan 10.000 klanten in 93 verschillende landen; 
  • Noldus heeft in negen landen een vestiging; 
  • 165 mensen werken voor Noldus, waarvan 95 in Wageningen.