Food and Cognition - Parel van Lifeport

Parel

Food and Cognition

Het Food and Cognition-project is geïnitieerd door zeer gerenommeerde onderzoeksinstellingen. Dit project is een inspirerend voorbeeld hoe cross-overs tussen sectoren, in dit geval Food en Health, leiden tot nieuwe inzichten en verbindingen. De betrokken instellingen in het project genieten reeds internationale bekendheid. In het project wordt nauw samengewerkt met het regionale bedrijfsleven. De voordelen van deze samenwerking zijn zowel voor het bedrijfsleven als de kennisinstellingen talrijk. 

Zo kan het bedrijfsleven meevaren op de internationale bekendheid en kennis van de onderzoeksinstellingen zoals het Donders Instituut. De kennisinstellingen kunnen daarentegen weer gebruik maken van de praktijkervaring van het bedrijfsleven. Laat dit project een voorbeeld en inspiratie zijn voor regionale instellingen om meer multidisciplinair samen te werken. 

Programmacoördinator Esther Aarts ontving daarom op 10 januari de Parel-award voor het onderzoeksprogramma Food and Cognition uit handen van toenmalig The Economic Board-directeur Sigrid Helbig. 

Over Parel Food and Cognition 

Binnen het Food and Cognition-programma onderzoeken wetenschappers van de Radboud Universiteit, Radboudumc, Donders Instituut, Max Planck Instituut en de Wageningen University & Research, en bedrijven hoe voeding ons brein beïnvloedt. Andersom wordt de invloed van onze hersenen op de keuzes die we maken voor gezonde versus ongezonde voeding onderzocht. De voordelen van deze samenwerking zijn zowel voor het regionale bedrijfsleven als de kennisinstellingen talrijk. 

Food and Cognition
We trekken als universiteiten op met de industrie en maatschappelijke partijen. Hoewel we ons niet tot de regio Gelderland en Overijssel beperken, komt de agenda wel uit deze regio.

Het kan wél

Het idee voor dit onderzoeksprogramma is al in 2009 ontstaan en valt sinds 2015 onder het Healthy Brain-programma. “Dit konden we niet alleen“, vertelt Esther Aarts, inhoudelijk coördinator van Food and Cognition. “In Nijmegen zijn we goed in cognitie. Maar om de invloed van eten en drinken op onze hersenen te kunnen onderzoeken hebben we ook kennis van voeding nodig. Daar zijn ze bij de Wageningen Universiteit heel goed in.” Professor Kees de Graaf, die aan de WUR onderzoek doet naar de invloed van zintuigen op eetgedrag is enthousiast over de relatie die tussen de universiteiten is ontstaan. “Hoewel de cultuur tussen de campussen verschilt biedt de samenwerking met topmensen op het gebied van cognitie veel inspiratie en nieuwe mogelijkheden. Hierdoor krijg je “the best of both worlds”. Het helpt ons bijvoorbeeld om de interconnectiviteit van onze hersengebieden te snappen waardoor we beter eetgedrag kunnen stimuleren.” Inmiddels gaat het onderzoeksprogramma over de gehele campus van deze twee universiteiten en verder. “Ook internationale partners van de instituten worden betrokken”, laat Esther Aarts weten. 

Food and Cognition 2

Baanbrekend

De samenwerking tussen de RU en WUR is sinds kort vastgelegd in een intentieverklaring en krijgt steeds concretere vormen. De twee universiteiten hebben, samen met andere Nederlandse universiteiten en industrie, een cross-over voorstel bij NWO ingediend om onderzoek te doen naar de invloed van voeding (en leefstijl) op cognitieve achteruitgang tijdens het verouderingsproces. “Gezamenlijk willen we maatschappelijke relevante problemen aanpakken, niet alleen als het gaat om dit onderwerp, maar ook met betrekking tot obesitas, hersenontwikkeling en depressies.” Iedereen zal binnen dat onderzoek zijn eigen expertise leveren. De RU meet bijvoorbeeld de hersenfunctionaliteiten van mensen bij het ouder worden, de WUR weet veel over de invloed van voeding op het verouderingsproces en de Universiteit Twente onderzoekt hoe we er met e-health voor kunnen zorgen dat ouderen zich aan een voedingspatroon houden. “Het is nog even afwachten of we dat mogen gaan doen, maar het is nu al baanbrekend dát we samenwerken.” 

Agenda-setting in de regio 

Ook uniek is de samenwerking met bedrijven uit de regio, zoals met het mkb en grotere industriële partijen. “We trekken als universiteiten op met de industrie en maatschappelijke partijen. Hoewel we ons niet tot Gelderland en Overijssel beperken, komt de agenda wel uit deze regio.” Het belang van deze samenwerking wordt gezien. Door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een subsidie toegekend aan het programma om de regionale samenwerking verder uit te bouwen. Daarmee kan het programma in 2019 starten met agenda-setting en business cases verder uitwerken met de industrie. De business cases richten zich niet op het vergroten van commercieel succes. “Het gaat hier om pre-competitief onderzoek en dat is relevant voor de gehele industrie. Vragen die worden behandeld zijn bijvoorbeeld: hoe stel je de juiste doelgroep vast en hoe bepaal je welke voeding goed is voor deze groep.” Bedrijven die meedoen hebben als eerste de beschikking tot de resultaten. “Uiteindelijk worden deze natuurlijk openbaar zodat iedereen ze kan gebruiken voor hun eigen gezonde voedingsproduct of leefstijladvies.” 

Meer informatie

  • Meer dan 40 onderzoeksgroepen over de gehele campus van Nijmegen en Wageningen zijn betrokken 
  • Het onderzoeksprogramma is sterk interdisciplinair: van bèta-wetenschappen tot sociale wetenschappen 
  • 2009: idee voor Food and Cognition; 2012: eerste grote publiek-private samenwerking door RU samen met de WUR; 2016: intentieverklaring tussen RU en WUR voor structureel innovatieprogramma; 2018: toekenning EFRO voor uitbreiding regionaal Food and Cognition-netwerk; 2018: grote projectaanvraag door RU, WUR en onder andere UT ingediend met miljoenensteun van industrie 
  • Huidige en aangevraagde projecten lopen veelal in de miljoenen en zijn in publiek-private samenwerkingsvorm