Lifeport: gezond en duurzaam leven

Lifeport is het innovatienetwerk rond Arnhem, Nijmegen en Wageningen. Hier zijn ondernemers, opleiders en overheden keihard aan het werk voor schone energie, betere zorg, duurzaamheid en sociale Artificial Intelligence.

Dit netwerk is namelijk gespecialiseerd in Health, Hightech, Food en Energy. Hoe komen we van fossiele energie naar duurzame bronnen? Van goede naar betere zorg met hightech tools? Of van zorg naar preventie door gezonde voeding?
Daarbij zijn nog drie ondersteunende thema’s goed vertegenwoordigd in de regio: Artificial Intelligence met het netwerk AIforLife, duurzame expertise in Lifeport Circular Lab en ondersteuning voor de arbeidsmarkt met de Lifeport Human Capital Agenda.

We zetten in op een beter, gezonder en duurzaam leven. Voor de huidige én de toekomstige generaties. Daarom heten we Lifeport.

Lifeport op de kaart

Dit is Lifeport

Energy

Health, Hightech, Food

Arbeidsmarkt

AI for Life

Slimme Duurzaamheid

Het narratief Lifeport

Lifeport draait om innovaties en samenwerking op het gebied van Health, Hightech, Food, Energy en de cross-overs daartussen. Om verhalen over vernieuwende bedrijven, vooraanstaande kennisinstituten en baanbrekende projecten.

Al deze inspirerende verhalen worden gedeeld door verschillende organisaties. Hierbij hebben we behoefte aan één herkenbare naam die al deze verhalen met elkaar verbindt. Een naam die aantrekkelijk, geloofwaardig en onderscheidend is en herkenbaar en vindbaar voor Den Haag, Brussel, Europa en ver daarbuiten. Lifeport is deze naam, die de ambities van de regio samenvat.

Ambities die bijdragen aan een goed, gezond en ontspannen leven in een groene en duurzame wereld. Food, Health en Energy zijn namelijk onze levensbronnen. En het zijn juist deze thema’s waarin de regio uitblinkt. Zo ontwikkelen onderzoekers in Lifeport technieken voor een sneller herstel van patiënten na ziekte. Ze werken aan innovaties om de levensstijl van mensen te beïnvloeden, ze gezondere keuzes te laten maken. Meer dan 200 wetenschappers werken aan human centered Artificial Intelligence. In deze regio onderzoeken we de grote energievraagstukken en de gedragsverandering die daarbij nodig is.

Lifeport nieuws

Lifeport als mainport

Nederland kent een aantal regio’s met een mainportstatus. Gebieden die door Den Haag erkend en herkend zijn als ‘economisch kerngebied van nationale betekenis’ en daardoor toegang hebben tot aandacht en middelen vanuit de Rijksoverheid.

Op het gebied van Food, Health, Hightech, Energy en de cross-overs daartussen is Lifeport zo’n gebied en heeft het een belangrijke hubfunctie. Daarom verdient Lifeport eveneens een mainportstatus. Onze ambitie is om binnen vijf jaar deze status te verkrijgen om hiermee meer aandacht en middelen vanuit Den Haag te genereren. Dit heeft een directe impact op het vestigingsklimaat, de voorzieningen, research & development en infrastructuur en ondersteunt daarmee de internationale concurrentiepositie van Nederland.