John van Sambeek portret

John van Sambeek

John van Sambeek

+31 (0) 6 51450827

Civic entrepreneur cluster Health, Hightech, Food

In zijn rol als Civic entrepreneur bij The Economic Board legt John van Sambeek zijn focus op de domeinen Health, Hightech en Food. Vanuit regionale kracht werkt hij aan economische ontwikkeling en innovaties. Sinds november 2019 is hij actief voor The Economic Board.

Vanuit een gemeenschappelijke ambitie wil ik via een gezamenlijke inzet van bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken aan de maatschappelijke vraagstukken (missies) van morgen. Het aanjagen, selecteren, verbinden, faciliteren en prioriteren van structuurversterkende regionale initiatieven, waarmee daadwerkelijk ‘impact’ kan worden gerealiseerd behoren dan ook tot mijn taakopvatting.

Naast zijn werkzaamheden bij The Economic Board is John van Sambeek reeds jaren werkzaam bij de afdeling Valorisatie van het Radboudumc. Zijn focus is daarbij eveneens gericht op Regionale Economische Ontwikkeling, waarbij publiek-private samenwerking een rol speelt. Hij geeft leiding aan de unit Regionale Economische Ontwikkeling, die programma’s en projecten uitvoert die nauw verweven zijn met het strategische economische beleid van het Radboudumc. Daarnaast is John directeur van Science Meets Business Nijmegen B.V. (SMB), een honderd procent dochter van het Radboudumc gevestigd op Novio Tech Campus. SMB ondersteunt innovatieve starters in de Life Sciences & Health bij hun ondernemerschap in de vorm van business support. Tevens beschikt SMB over passende huisvesting voor beginnende ondernemers in deze sector. Verder is John van oorsprong bedrijfsjurist en heeft hij ervaring op het vlak van kennisbescherming en exploitatie van intellectueel eigendom (IE) en het mededingingsrecht.

Delen

TwitterLinkedInEmail