Hanneline Oosting

Hanneline Oosting-Adriaansens

Hanneline Oosting-Adriaansens

06-53970296

Senior communicatieadviseur

Hanneline is verantwoordelijk voor de stakeholdercommunicatie. In het uitgebreide netwerk van The Economic Board houdt ze contact met met de verschillende stakeholders om hen te informeren,  betrekken bij en enthousiasmeren voor Lifeport.

Daarnaast is ze het eerste aanspreekpunt voor de gemeenten en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Ook doet ze de verantwoordingscyclus van The Economic Board (jaarverslag, halfjaarlijkse monitor, etc.).

“Meer dan 25 jaar heb ik mij met veel plezier ingezet voor de versterking van de vrijetijdssector in de regio Arnhem Nijmegen. Het initiëren van mooie projecten en de transformatie naar de innovatie van het toeristisch recreatief product in de regio Arnhem Nijmegen, hebben mij veel energie gegeven. Ik kijk er naar uit om vanuit mijn functie bij The Economic Board mij samen met enthousiaste en betrokken ondernemers, kennisinstellingen en ambtenaren en bestuurders te mogen inzetten voor de prachtige regio Arnhem-Nijmegen en Wageningen rondom de speerpunten Health, Hightech, Energy en Food”

TwitterLinkedInEmail