Frank Croes

06 - 557 83 163

Programmamanager Circulaire Economie HAN

Momenteel werkt Frank Croes als Programmamanager Circulaire Economie bij de HAN voor het Centrum Meervoudige Waardecreatie (CMW) dat zich als netwerkorganisatie samen met studenten en het werkveld inzet voor onderzoek ten dienste van duurzame transitie.

Na zijn studie in Nijmegen aan de Nieuwe Lerarenopleiding van de HAN en zijn doctoraal Economische Geografie aan de Radboud Universiteit, is Frank Croes gaan werken in het bedrijfsleven. In de afgelopen dertig jaar heeft hij voor diverse organisaties in verschillende management en directiefuncties gewerkt.

Vanuit zijn eigen bedrijf  Croes Management Advies heeft hij zich de laatste tien jaar gespecialiseerd in duurzame bedrijfsstrategie en op interim basis voor verschillende opdrachtgevers een bijdrage geleverd aan duurzame transitie. Hierbij heeft hij ervaren hoe studenten van meerwaarde kunnen zijn. Bij de HAN is Frank gevraagd om een leerlijn te ontwikkelen op het thema Circulaire Economie. Na de introductie van de minor Circulaire Economie in 2016, heeft dit een enorme vlucht genomen en is er met een  team gebouwd aan een Master Circulaire Economie en de ontwikkeling van een expertisecentrum.

Met het Centrum Meervoudige Waardecreatie (CMW) van de HAN zet hij zich samen met studenten en het werkveld in voor onderzoek ten dienste van duurzame transitie. In het centrum werken zij in co-creatie aan oplossingen voor vraagstukken in de breedte van het thema circulaire economie. Daarbij ligt de focus op de volgende  inhoudelijke speerpunten:

  • Duurzame gebiedsontwikkeling in de gebouwde omgeving
  • Meervoudige waardecreatie in de keten van de maakindustrie
  • Integrated thinking, control & reporting

Het CMW is gevestigd aan de Ruitenberglaan 31 in Arnhem en voor nadere informatie over actuele publicaties en  onderzoek bereikbaar via de volgende website: www.blog3.han.nl/cmw

Meer over Slimme Duurzaamheid

Delen

TwitterLinkedInEmail