Wageningen Data Competence Center; digital twins; WUR Campus Wageningen Universiteit WUR 100 jaar GreenMetric ranking WUR beste universiteit Nederland, Foods Innovation Center; Seminar Agroproductie in een Circulaire en Biobased Economie, windmolens en zeewier, groene universiteiten; Start-up Wageningen

WUR doet drie projecten met digital twins

Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) gaan drie projecten doen die te maken hebben met digitale tweelingen, ook wel digital twins genoemd. Hierbij worden computermodellen van levende en levenloze objecten of processen met behulp van real-time informatie bijgewerkt. Dit helpt bijvoorbeeld bij het kiezen van een gewas.

De projecten Virtual tomato crops, Me, my diet and I en Digital Future Farm vormen de eerste onderzoeken naar digital twins. Bij het eerste project wordt er een online kopie van een tomatengewas in een kas gemaakt. Daarbij zorgt sensorinformatie vanuit de echte kas voor real-time informatie die wordt ingevoerd in een 3D-simulatiemodel. Dat model onderzoekt via een simulatie het verband tussen de eigenschappen van het gewas, de omgevingsfactoren en het gewasbeheer. Het zorgt voor betere voorspellingen en het perfectioneren van het maken van keuzes bij echte gewassen.

In Me, my diet and I bouwen de onderzoekers een gepersonaliseerde digital twin om na een maaltijd de stijging van de bloedsuikers en van het bloedvet te voorspellen. Dat gebeurt met bloedvetgegevens van vijfhonderd personen van middelbare leeftijd met overgewicht, onder meer door gebruik te maken van Artificial Intelligence (AI). Kennis winnen over hart- en vaatzieken is het doel. Digital Future Farm gaat over een actueel onderwerp: de stikstofkringloop op een akkerbouw- of melkveebedrijf. De modellen worden gekoppeld en voorzien van bedrijfsgegevens, sensordata, weerdata en andere waarnemingen van het bedrijf.

De digitaltwin-technologie werd tot voor kort vooral gebruikt in de industriële sector. Het kan worden uitgelegd als een virtuele versie van, meestal, een product. Zo’n digitale versie is handig voor de optimalisatie en efficiëntie van een product en om wat-als-scenario’s te onderzoeken.

Meer over de WUR

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail