World Food Center Experience

Kansen binnen de belevingswereld van voeding én daarbuiten: World Food Center Experience Ede

Het plan was er al, maar nu kan dan echt bijna de volgende fase van start gaan binnen de ontwikkeling van de World Food Center Experience in Ede. Zowel de Provinciale Staten als de gemeente Ede hebben hun steun uitgesproken. Dat betekent dat er door de provincie 17 miljoen euro en door de gemeente 6 miljoen euro (en een lening van 26 miljoen euro) beschikbaar wordt gesteld voor de attractie waar consumenten alles over voedsel kunnen leren. Het World Food Center (WFC) verwacht 330.000 bezoekers per jaar voor de Experience.

De World Food Center Experience is het vliegwiel voor de verdere ontwikkeling van het World Food Center en draagt bij aan een omslag in zowel productie als in consumptie van voeding

De Experience vestigt zich in de voormalige Mauritskazerne in Ede, waar ook het WFC zich bevindt. Dit is een gebied van 28 hectare dat een ontmoetingsplek gaat worden voor consumenten, bedrijven, kennisinstellingen en overheden op het gebied van voedsel. Vandaag de dag loopt consument, bedrijfsleven en de overheid door een alsmaar groeiende wereldbevolking en toenemende druk op de aarde tegen grote voedseluitdagingen aan.

Om iedereen in de toekomst te voorzien van duurzaam, gezond en voldoende eten zonder dat we de aarde verder uitputten is het van belang dat er meer aandacht wordt besteed aan voeding en alle processen hier omheen. Het WFC in Ede zal hieraan bijdragen door onder andere met het Food Innovation District een broedplaats te creëren voor innovatie, onderzoek en educatie op het gebied van voeding.

De informatiebehoefte van consumenten rondom voedsel

De WFC Experience geeft de kans om consumenten nog bewuster te maken hoe belangrijk de rol van voedsel binnen onze samenleving is. Zo zegt David de Bruijn van het WFC: “Dat we de volgende stap richting de realisatie van de Experience kunnen nemen is geweldig. Het is belangrijk dat de consument inzicht en kennis krijgt van de voedselketen. Bijvoorbeeld door het te laten beleven wat voedsel met ons lichaam en onze omgeving doet en wat de impact van voedsel op de wereld is. De beleving binnen de WFC Experience is hierop gericht. De World Food Center Experience wordt een echte belevingsplek omtrent duurzaam geproduceerd en gezond voedsel.”

Onderzoek is de leidraad van voedselinnovatie

Naast het traject van de WFC Experience wordt ook het WFC Research Programma, opgezet door TIFN. Het onderzoeksprogramma heeft als doel om meer te weten te komen over de impact van verschillende communicatiestrategen op de besluitvorming van consumenten. Binnen Nederland is dit uniek vanwege de exclusieve mogelijkheid tot grootschalig consumentenonderzoek via de bezoekers van de Experience.

Als bedrijf meedoen met het Research Program?

Het besluit van de Provinciale Staten is een prachtige stap in de verdere ontwikkeling van de WFC Experience en in het bewuster maken van de consument over ons voedsel.

Food-kansen creëren voor de regio

Het WFC en daarmee de Experience, liggen voor de regio op een strategische plek. Het WFC vormt een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van de Regio Foodvalley als internationale kennisregio op het gebied van Food. Ede ligt hierbij in het kloppende hart.

De Bruijn ziet met de WFC Experience de regio naar een hoger niveau groeien op het gebied van innovatie: “Doordat wij De World Food Center Experience kunnen gebruiken als internationaal podium voor nieuwe ontwikkelingen binnen voedsel, trekken wij in de toekomst met het WFC internationale delegaties aan. Daarnaast biedt het WFC als innovatiedistrict nieuwe kansen voor banen en bedrijvigheid.”

De World Food Center Experience is een initiatief van de gemeente Ede, Provincie Gelderland, Wageningen University & Research en WFC Development. Naar verwachting zal de Experience in 2022 worden geopend.

Ook interessant

TwitterLinkedInEmail