Kansen waterstof kansen

Gelderland prominent aan bod in belangrijk rapport 'Waterstof: kansen voor de Nederlandse industrie'

In een groot rapport, Waterstof: kansen voor de Nederlandse industrie, over de kansen van de inzet van waterstof dat ondernemersorganisatie FME in opdracht van het ministerie van EZK heeft opgesteld, wordt de provincie Gelderland prominent genoemd als waterstofcluster. En dat biedt weer mooie kansen.

Heeft waterstof de potentie om een belangrijk exportproduct voor Nederland te worden? ‘Ja’, zo vinden velen. En dat is ook de conclusie in een rapport van FME. Die ondernemersorganisatie voor de technische industrie stelde in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het rapport Waterstof: kansen voor de Nederlandse industrie op. Dat werd vorige week uitgereikt aan EZK-minister Wiebes.

Het rapport beschrijft onder andere hoe de waterstofketen eruit ziet en waar er voor Nederland kansen liggen. Ook worden aanbevelingen gegeven, onder andere om ‘witte vlekken’, in Nederland ontbrekende ketenonderdelen, in te vullen.

De makers trekken de conclusie dat waterstof naast elektriciteit een belangrijke pijler in het energiesysteem gaat worden en daarmee bij kan dragen om de klimaatdoelen te behalen. En dat biedt kansen voor Nederland. “Nederland heeft een aardgasbasis en kan daarop bouwen. Dat is een gunstig uitgangspunt, ook voor bedrijven die sinds de ontdekking en invoering van aardgas in Nederland op dit gebied zaken doen”, zo staat in het rapport.

Sterke keten in Gelderland

Gelderland, en dan met name Arnhem en de regio daaromheen, komt nadrukkelijk aan bod in het omvangrijke rapport. Er wordt onder andere geschreven: “Zichtbaar is dat er twee grotere clusters aanwezig zijn met bedrijven die zich al met waterstof bezighouden: in Zuid-Holland rondom Rotterdam en in Gelderland rondom Arnhem.” Als reden voor de clustering rond Arnhem noemen de makers de nabijheid van het Energy Business Park Arnhem Buiten en Industriepark Kleefse Waard ( de voormalige KEMA- en AKZO-locaties).

Gelderland en Zuid-Holland hebben volgens het rapport als enige provincies bedrijven binnen hun grenzen die negen verschillende onderdelen van de keten vertegenwoordigen: E-productie, mobiliteit, lage temperatuurverwarming (LTW), industrie, distributie, opslag, waterstofproductie (H2), toeleveranciers en diensten. In de bedrijvenlijst die in het rapport staat, worden maar liefst 15 Arnhemse en 47 Gelderse bedrijven genoemd die zich met waterstof bezighouden. Daarmee wordt duidelijk dat de Gelderse en Arnhemse clusters een belangrijk economische rol spelen.

Voor insiders is die erkenning voor Gelderland geen verrassing. Het biedt echter wel mooie kansen, zowel voor de samenwerking binnen Gelderland en met de rest van de wereld, als voor de lobby richting de nationale en Europese politiek. Zeker in combinatie met de succesvol verlopen waterstofmissie naar China, eerder deze maand, die onder leiding stond van de provincie Gelderland.

Lees en/of download hier het rapport

Meer over waterstof

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail