WUR brengt AI-kennis samen om de toepassing ervan te versnellen

Het Wageningen Data Competence Center (WDCC) van de Wageningen University & Research (WUR) brengt al het AI-onderzoek en onderwijs dat plaatsvindt op de grote universiteit bij elkaar. Het zorgt voor de coördinatie van AI-ontwikkelingen van de verschillende kennisdomeinen. Daarbij stemt het ook het onderwijs op dit gebied af tussen de domeinen. En het heeft een loket voor andere partijen die kennis en informatie zoeken, zoals bedrijven, ministeries en andere kennisinstellingen. Dat daar veel gebeurt, is een understatement.

Onlangs besloot de WUR extra te investeren in projecten rond AI. The Economic Board praatte hierover met WDCC-directeur Willem Jan Knibbe.

Met de extra investeringen versterken we het onderzoeksprofiel van AI, met name door dit te integreren in de bestaande onderzoeksgebieden van de WUR.

AI-kennis benutten

Knibbe vertelt: “Europa is actief op het gebied van toegepaste AI en robotica. In de landbouw is er veel mogelijk met AI, maar het toepassen daarvan door boeren en mkb heeft nog wel enige coördinatie en kennisoverdracht nodig. De WUR doet al jaren mee aan Europese agrarische projecten met AI die zich hier op richten. Voortbordurend op deze manier van werken, hebben we bedacht: we hebben ook zelf zoiets nodig. Daarom richtte de WUR een centrum op om intern te zorgen voor dwarsverbanden en uitwisseling.”

Knibbe ziet een scala aan toepassingsmogelijkheden binnen het kennisterrein van de WUR: ”Met de toepassing van AI hebben we echt een interessant gebied aangeboord, ik zie mogelijkheden voor de verbetering van natuurbeheer, onderzoek naar biodiversiteit, circulariteit. Ook kunnen we verbindingen leggen met bijvoorbeeld ons economisch onderzoek.”

Voor iedereen

Digital Twinning

Om de bestaande kennis ook van nut te laten zijn buiten de universiteit stelde het WDCC een Data Desk en een Data Science Hub in. Hier kan iedereen terecht met vragen over Data Science. Niet alleen zijn de onderzoeksresultaten van de WUR beschikbaar, ook helpen de medewerkers bij het zoeken in de bibliotheek, denken ze mee bij onderzoeksvragen of de wens een bestaand onderzoek te verdiepen.

Mens, boerderij, tomaat

De WUR initieerde al enkele onderzoeksprogramma’s rond AI, waaronder drie Digital Twin-projecten. Er wordt een digitale tweeling van een mens gebouwd om te testen welke voedingsmiddelen welk effect hebben. Omdat mensen zo verschillend zijn op dit gebied, is het interessante van de twin dat je ’aan de knoppen’ kunt draaien. Wat gebeurt er als je de leeftijd verandert, de vetverdeling of de hoeveelheid beweging die iemand heeft?

Een tweede Digital Twin wordt gebouwd voor een boerderij. Knibbe: “Net als het menselijk lichaam is een boerderij een complex organisme, beïnvloed door een uitgebreid samenspel van factoren. We gaan bestuderen hoe boeren hun stikstofcyclus kunnen beïnvloeden. Het is nog knap ingewikkeld om als boer precies te weten wat je moet doen om minder stikstof uit te stoten en hoe dat je inkomsten verandert. AI kan hier echt betekenis hebben.” Het model kan aangepast worden voor iedere individuele boerderij. De verwachting is dat het model straks ook toepasbaar zal zijn voor andere factoren, zoals water, fosfaat en ziekten en plagen.

Een derde project gaat over de tomaat. Het virtuele tweelingzusje van de echte tomaat is al heel geavanceerd en geeft bijvoorbeeld informatie over de effecten van temperatuur in de kas, eigenschappen van variëteiten, ziekten en voeding.

Lees hier meer over digital twins

Investeringen

De extra investeringen voor de komende vijf jaar zijn bestemd om verder te gaan met Digital Twinning, bijvoorbeeld op het gebied van voeding en gezondheid, landbouw en natuurbeheer, maar ook economie, voedselveiligheid en de maatschappelijke aspecten rond AI. Daarnaast staat specifiek op het verlanglijstje van het Wageningen Data Competence Center expertise-opbouw over:

  • Linked Open Data,
  • Explainable AI,
  • Visualisatie en interactie met de gebruiker van AI-technieken,
  • Sociaal-maatschappelijke effecten van AI.

Met deze investeringen wil de Wageningse universiteit een impuls geven, als aanvulling op de al aanwezige expertise.

Lees meer over Artificiële Intelligentie

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail