Global Goals Rheden; Carol van Eert

Carol van Eert: 'Concurrentievoordeel ten opzichte van ander regio’s'

Met 2020 slaan we een nieuw decennium in. In 2017 blikte The Economic Board met Carol van Eert terug op het voorbije jaar en vooruit op 2017. Inmiddels is hij als burgemeester over naar de gemeente Rheden en is hij lid van The Economic Board geworden. Hoe kijkt hij aan tegen deze overgang? Waar staat de gemeente Rheden nu? En welke kant ziet hij  het opgaan in de regio en met The Economic Board?

Carol van Eert

Carol van Eert

“Door de vele kennismakingen met nieuwe mensen, organisaties en bedrijven kreeg ik snel een goed beeld van de Rhedense samenleving. Zo constateerde ik dat de financiële positie van Rheden gezond was. Vanwege de grote tekorten op de (jeugd)zorg moest het spaargeld al snel aangesproken worden. Momenteel werken we hard aan oplossingen. Een van die oplossingen is een nog betere regionale samenwerking in Arnhem en Nijmegen. Dat is de enige manier om bij de provincie, het rijk en Europa als serieuze partner in beeld te komen en hun financiële bijdragen ook hier te krijgen. Iedereen is daar inmiddels van overtuigd.

Een nog betere regionale samenwerking in Arnhem en Nijmegen is de enige manier om bij de provincie, het rijk en Europa als serieuze partner in beeld te komen en hun financiële bijdragen ook hier te krijgen

Meer mandaat aan regiobestuur

Binnen deze samenwerking is al veel veranderd. Niet alleen collegeleden, ook raadsleden van de verschillende gemeenten wisselen van gedachten over een sterkere samenwerking. Naar de toekomst toe willen we daar met alle achttien gemeenten verder in gaan. Een van de initiatieven is dat we vanaf dit voorjaar meer mandaat geven aan het bestuur van de Regio Arnhem Nijmegen. Daarin vaardigen alle gemeenten een burgemeester of wethouder af, zodat ze namens de regio een stevige lobby kunnen voeren in Den Haag of Brussel. Zo vergroten we onze slagkracht en dat versterkt ons als totale regio. We hebben bij het rijk ook een mooie aanbieding neergelegd om als vijfde (groene) metropoolregio aangemerkt te worden. Daarmee brengen we de bijdrage van ons gebied aan de Nationale agenda en opgaven beter in beeld. Burgemeesters en wethouders voelen deze urgentie nadrukkelijk. Belangrijk is deze ook te vertalen naar onze gemeenteraden.

Doorgaan op ingeslagen weg

Een sterker organiserend vermogen van de gemeenten, draagt ook bij aan een groter succes van The Economic Board. Zij laat steeds meer resultaten zien van de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. De definitieve komst van OnePlanet is daar een prachtig voorbeeld van. Het is van belang dat The Economic Board, waar ik ook deel van uit maak, doorgaat op de ingeslagen weg en haar focus behoudt. Op deze manier kan de propositie van de regio goed neergezet worden. Daarnaast moeten vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en kennisinstellingen overheidstaken en -opgaven onderschrijven en versterken. Door samen aan te kloppen bij het rijk of in Europa behalen we concurrentievoordeel ten opzichte van ander regio’s.”

→ Lees hier meer over de rol die Carol van Eert heeft als vicevoorzitter van het regiobestuur bij The Economic Board in de regio Arnhem – Nijmegen.

Een nieuw decennium

In 2017 en 2018 blikten we met leden van de triple helix uit de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen terug en vooruit. Zo gingen we ook in gesprek met Carol van Eert, destijds burgemeester van de gemeente Beuningen. “Voor mij persoonlijk start 2018 met een overstap naar de gemeente Rheden. Mijn opgave om samen met inwoners en bedrijven te werken aan verduurzaming is in deze gemeente minstens zo tastbaar, omdat de ruimtelijke kwaliteit hier ook de bestaansgrond is van veel ondernemers. The Economic Board helpt ons om die kwaliteiten wereldkundig te maken. De regio zit in een prachtige flow en dat kunnen we komend jaar nog eens versterken met Green Capital 2018.

Lees hier het hele artikel

Meer terug- en vooruitblikken

Meer over de Regio Arnhem Nijmegen

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail