Rens Buchwaldt voedselsystemen

Rens Buchwaldt: “Coronacrisis laat zien dat we flexibele voedselsystemen nodig hebben”

Tijdens de coronacrisis lag de vleesketen op diverse plekken in de wereld stil. Slachthuizen, waarvan veel arbeidskrachten waren besmet met het virus, bleken een single point of failure in de keten. “Deze en andere effecten van COVID-19 op het voedselsysteem laten zien dat we flexibele voedselsystemen nodig hebben om alle monden in de toekomst te kunnen blijven voeden”, aldus Rens Buchwaldt die als bestuurder bij de Wageningen University & Research (WUR) sinds kort is aangesloten bij The Economic Board.

Rens Buchwaldt

Rens Buchwaldt, nieuw lid van The Economic Board.

Naar de oorzaken van het grote aantal besmettingen wordt nog onderzoek gedaan. Het lijkt een combinatie te zijn van werksituaties waarbij afstand houden moeilijk is en de leefomstandigheden buiten het werk om. De zogenaamde coronahotspots ontstonden in slachthuizen wereldwijd, zoals in Amerika, Duitsland, Frankrijk, maar ook in Nederland. In Iowa leidde het gestaakte verwerkingsproces zelfs tot een tekort aan varkensvlees van naar schatting maar liefst vijf procent in de hele Verenigde Staten. “Dat zegt wel iets over de enorme samenhang van factoren in deze voedselketen”, vindt Rens Buchwaldt. “Dat geldt niet alleen voor deze keten, maar voor al onze voedselsystemen.”

Alle monden blijven voeden

“Voedselsystemen moeten zich kunnen aanpassen aan de omstandigheden om economisch haalbaar te blijven en verspilling te voorkomen. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat mensen genoeg, gezond, veilig en lekker kunnen eten en alle monden door bevolkingsgroei gevoed kunnen worden. Dat maakt een omschakeling naar ander eten en duurzame voedselproductie noodzakelijk.” Volgens Buchwaldt moet dat met de hele keten samen en roept het vragen op, zoals: hoe zorgen we middels onderzoek en veredeling voor betere producten die het milieu minder belasten? Hoe verzekeren we eerlijke verhoudingen binnen de keten, met voldoende verdienvermogen voor alle partijen? Op welke manier kunnen we systemen inrichten die dierenwelzijn bevorderen? En hoe krijgt de consument de juiste informatie om smaak en plezier af te kunnen wegen tegen factoren als gezondheid en duurzaamheid?

“In de complexe wereld van nu en de toekomst heeft niemand de wijsheid in pacht.”

Finding answers together

Buchwaldt is van mening dat onze regio beschikt over een geavanceerde voedselproductiesector. “Hier worden diensten en technologieën ontwikkeld, geoptimaliseerd en opgeschaald om het voedselsysteem te innoveren. Wageningen University & Research – kortweg de WUR – draagt hier met gedegen onderzoek, en door het opleiden en ontwikkelen van zo’n 12.000 studenten uit meer dan honderd landen, aan bij.” Ook is de WUR onderdeel van een groeiend netwerk op Wageningen Campus met vele grote partijen, zoals Unilever en Friesland Campina, en kleine partijen, zoals Green Dino en Foodvalley. Zij delen dezelfde ambitie. Onder de noemer Finding answers together wil de WUR samen met andere partijen samenwerken om oplossingen te vinden voor mondiale uitdagingen. “Want in de complexe wereld van nu en de toekomst heeft niemand de wijsheid in pacht. Vernieuwingen en oplossingen zijn alleen samen te vinden. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan het onderzoek dat we met lokale ondernemers doen naar het effect van zonnepanelen op agrarische grond”, aldus Buchwaldt.

“Ik ben verheugd dat vanuit The Economic Board de verbinding met de WUR is gelegd.”

Nederbanaan

Voor concrete innovaties is het noodzaak de juiste personen – fysiek of digitaal – bij elkaar te krijgen. “Vaak kom je samen toevallig tot de beste ideeën die je alleen niet had kunnen bedenken en bereiken. Neem bijvoorbeeld de Nederbanaan, die dankzij samenwerking tussen proefbedrijven en onze onderzoekers is gekweekt.” Buchwaldt vindt het belangrijk het aantal contacten en verbindingen te vergroten. Netwerken spelen daarbij volgens hem een cruciale, verbindende rol en zorgen dat de juiste personen sneller bij elkaar komen. “Ik ben dan ook verheugd dat vanuit The Economic Board de verbinding met de WUR is gelegd. Samen met de Radboud Universiteit vertegenwoordig ik de wetenschappelijke tak van onze regio. Ik zie er naar uit in die verbinding een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van onze voedselsystemen.”

Meer over WUR

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail