MKB-deal; Nederland slim benutten; corona rebuild program biedt ondernemers perspectief; duurzaam ondernemen; subsidiemogelijkheden Gelderland februari - maart 2019

Unieke campagne moet Oost-Nederland in Den Haag op de kaart zetten

De verkiezingen staan voor de deur. Met de brede campagne Nederland Slim Benutten, wil Oost-Nederland zich profileren richting politiek Den Haag. Niet alleen tijdens de verkiezingen, maar vooral ook daarna. “De uitdagingen waar we als regio mee kampen en de kansen die er liggen, zijn soms lastig naar voren te brengen in Den Haag. Je hebt dáár ook mensen nodig die die uitdagingen en de context ervan kennen en begrijpen”, legt projectleider Jurjen van Dijk van de provincie Gelderland uit.

Jurjen van Dijk over Nederland Slim Benutten

Projectleider Jurjen van Dijk bij de provincie Gelderland spant zich samen met een team in om de belangen van Oost-Nederland zo goed mogelijk op de kaart te krijgen in politiek Den Haag.

Nederland Slim Benutten is opgezet door de provincies Gelderland en Overijssel, in samenwerking met acht regio’s, waaronder de Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen en Foodvalley. Je kunt het een campagne noemen, maar projectleider Jurjen Van Dijk spreekt eigenlijk liever over een platform. Samen met een team spant hij zich in om de belangen van Oost-Nederland zo goed mogelijk op de kaart te krijgen in politiek Den Haag. “Nederland Slim Benutten gaat deels over profilering – laten zien wie we zijn – en deels over het opbouwen van relaties”, zo vat hij halverwege het interview samen.

Vertegenwoordiging

Het eerste doel is dat er na de komende verkiezingen een zo groot mogelijke Oost-Nederlandse vertegenwoordiging in de Tweede Kamer zit. Verkiesbare politici uit Gelderland en Overijssel krijgen daarom op de website van Nederland Slim Benutten een podium om zichzelf te profileren. “Bezoekers van de website kunnen op die plek ook mails sturen naar de politici. Op die manier willen we de kiezer erbij betrekken.”

Van Dijk legt uit waarom het voor Oost-Nederland belangrijk is dat er veel mensen uit de regio in de Tweede Kamer komen. “Natuurlijk zit je namens een partij en niet namens een bepaalde regio in de Kamer, maar binnen fracties wordt wel gepraat over onderwerpen zoals de droogteproblematiek. Iemand die uit het Westland komt, kijkt daar anders naar dan iemand uit de Achterhoek die daar heeft gezien wat de impact op de landbouw is.”

Als er straks een nieuwe Tweede Kamer en een regering zijn, begint een ander doel: lobbyen. “Dan worden er besluiten genomen die belangrijk zijn voor Oost-Nederland, dus is het belangrijk dat we de juiste mensen kennen die er invloed op uit kunnen oefenen. Andersom kunnen de Kamerleden bij ons te rade gaan als ze ergens extra informatie over willen hebben.”

Akte van Oost

Dat politici uit Oost-Nederland op een partij-overstijgende manier samen kunnen werken blijkt duidelijk uit de Akte van Oost, die vorige week werd gepresenteerd. Negen politici van evenveel verschillende partijen verklaren daarin dat zij, mochten zij in de Tweede Kamer komen, zich in gaan zetten voor de economie van Oost-Nederland en voor andere belangrijke thema’s zoals wonen, bereikbaarheid, landbouw en natuur, de energietransitie en de inzet van nieuwe technologie. “Het gaat dus echt om grote thema’s, waar de komende jaren veel over te doen gaat zijn. Deze politici hebben nu al medestanders gevonden.”

Politici op een podium zetten en met elkaar laten samenwerken is niet het enige dat Nederland Slim Benutten doet. Het organiseert – op dit moment digitale – werkbezoeken voor kandidaat-Kamerleden, zoals in februari vanaf IPKW. Op 4 maart vond daarnaast De Kracht van Oost 2.0 plaats, wat Van Dijk omschrijft als een digitale rondetafelsessie met wetenschappers en bestuurders.

Uniek

Het is de eerste keer dat we dit, in de aanloop naar verkiezingen, op deze schaal doen”, zegt hij. Ook landelijk gezien is de campagne uniek te noemen. “Noord-Nederland is traditioneel goed georganiseerd en Utrecht doet ook iets. Maar met zoveel spelers die samenwerken, dat gebeurt nergens anders. Dat komt ook door de geografie van Oost-Nederland. Het bestaat uit veel mooie en belangrijke regio’s, maar er zit geen stad als Amsterdam of Rotterdam tussen die het allemaal zelf kan. De regio’s hebben elkaar nodig bij de uitdagingen en kansen die er zijn.”

Van Dijk heeft het gevoel dat Oost-Nederland steeds beter beseft hoe belangrijk het is om de samenwerking te zoeken. “Ik hoor dat duidelijk terug vanuit alle verschillende regio’s. Mensen zijn blij dat er meer op Oost-Nederlandse schaal, dus tussen de verschillende regio’s, samengewerkt wordt. Daarvoor moet je de individuele belangen soms aan de kant zetten.”

Samenwerken bínnen de verschillende regio’s, zoals in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen steeds meer gebeurt, is eveneens belangrijk. Van Dijk: “Regio’s zoals Arnhem-Nijmegen hebben heel veel potentie, met prachtige initiatieven zoals Connectr. Die potentie wordt nog groter als je de maakindustrie uit de Achterhoek, de logistiek uit het Rivierenland en de voedselexpertise uit Foodvalley erbij betrekt. Dan heb je nog meer massa en kun jezelf beter op de kaart zetten in Den Haag.”

Meer over de Kracht van Oost

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail