Future-of-us-grondstoffen-energie

Goedkeuring voor Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

De Provinciale Staten van de provincie Gelderland hebben woensdag 11 november 2020 groen licht gegeven voor het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2023. Er komt nu zeven miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van in totaal 25 projecten.

Jan Luijten

Jan Luijten is civic entrepreneur van het cluster Slimme Duurzaamheid

Jan Luijten, civic entrepreneur van het cluster Slimme Duurzaamheid van The Economic Board, was zijdelings betrokken bij de totstandkoming van het programma. De officiële goedkeuring kwam niet als een verrassing, maar is volgens hem wel een belangrijk moment. “De randvoorwaarden zijn nu geschapen en er komt financiering op gang. Er zitten heel belangrijke projecten tussen, ook voor deze regio, zoals uitvoering geven aan circulaire ambities in de Woondeal Arnhem-Nijmegen.”

“Met dit programma wil de coalitie meer impact maken. In het verleden ging het geld naar veel projecten, nu is er heel bewust gekozen voor een focus op 25 stuks”, legt Luijten uit. Die keuze kwam tot stand nadat de provincie eerst een grondstofstromenanalyse deed. Daar kwamen vier sectoren uit – die de provincie ‘tegels’ noemt – waar het grootste rendement wordt verwacht: agrofood, bouw en infrastructuur, maakindustrie en consumenten en afval. “Daarna kwam er een marktverkenning bij bedrijven en vervolgens werd er gekozen voor 25 projecten die de provincie belangrijk vindt en waarin het dus gaat investeren. Dat zijn vijf projecten per tegel, plus vijf algemene. Bij de gekozen projecten draait het heel duidelijk om partnerships.”

Het programma streeft naar maximale impact op het gebied van grondstoffen, CO2, stikstof en economie.

Die projecten zijn soms erg breed, zoals het optimaliseren van de mest- en mineralenkringloop, of de strategische samenwerking van waterschappen. In andere gevallen gaat het om heel concrete doelen, zoals de realisatie van de luiercentrale bij ARN in Weurt. “Het overkoepelende doel is: zo min mogelijk primaire grondstoffen gebruiken en bestaand materiaal hergebruiken zonder dat het afdoet aan de kwaliteit”, geeft Luijten aan. “Dus het sluiten van kringlopen, minder afhankelijkheid van geïmporteerde grondstoffen en duurzame verdienmodellen voor het bedrijfsleven. Het programma streeft naar maximale impact op het gebied van grondstoffen, CO2, stikstof en economie.”

IJzersterk

Het cluster Slimme Duurzaamheid van The Economic Board speelde een rol bij de totstandkoming. Luijten: “In de beleidsvorming is er de laatste tijd een goede afstemming, vooral om ervoor te zorgen dat we allemaal dezelfde accenten leggen. Behalve met The Economic Board als triplehelix-netwerk was er ook veel overleg met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Het hele proces gebeurde zo zorgvuldig mogelijk. Ik vind dat er nu een ijzersterk programma ligt. Het is goed dat er focus is met nadruk op partnerschap.”

Meer over duurzaamheid

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail