subsidiemogelijkheden; COL; Gelders corona-ondernemerspanel

Uitkomsten tweede meting Gelders ondernemerspanel: impact coronacrisis blijft groot, maar ondernemers positiever

Half juli verschenen de uitkomsten van de tweede meting van het Gelders corona-ondernemerspanel. Het opvallendst is dat de teneur ten opzichte van de eerste meting minder negatief is. Zo is het percentage ondernemers dat de omzet sinds maart zag stijgen, opgelopen tot tien procent. Ook zegt een groter percentage te verwachten dat de coronacrisis geen of nauwelijks invloed zal hebben op de eigen onderneming. Niettemin blijft de impact van de coronacrisis voor veel ondernemers groot.

De steunmaatregelen van de overheden helpen veel ondernemers door deze moeilijke economische tijd heen. De ondernemers waarderen de maatregelen met een gemiddeld cijfer van 7,2. Van de ondervraagden heeft 55 procent een of meerdere regelingen gebruikt. De NOW-regeling en uitstel van belastingen zijn de populairste; deze scoren tevens het best op de vraag in hoeverre de maatregelen de hulp bieden die nodig is.

Meer weten over de financiële hulp voor ondernemers tijdens de coronacrisis? Lees hier verder.

Met investeringen orderportefeuille vullen

Tjerry Verhoeven

Regiomanager Tjerry Verhoeven

Regiomanager Tjerry Verhoeven is vanuit VNO-NCW Midden contactpersoon voor de meting van het Gelders corona-ondernemerspanel. Ze licht de uitkomsten verder toe: “De gevolgen pakken voor elke ondernemer anders uit, zelfs binnen een branche. Er vallen daarom geen eenduidige conclusies te trekken over de verschillende branches.” Dat de stemming minder negatief is, herkent ze: “Waar sommige ondernemers nog steeds grote verliezen draaien, is voor andere ondernemers het naarste of zwartste scenario niet uitgekomen. Dat is zeer mooi. We zien weer een toename in omzet met alle positieve gevolgen die hierbij horen.”

Lees hier alle resultaten van de tweede meting.

Een ontwikkeling die om aandacht en alertheid vraagt, is het uitblijven van nieuwe orders voor bedrijven. Verhoeven: “Uit de resultaten blijkt dat er nog steeds weinig nieuwe orders binnenkomen. We zien dat bedrijven de afgelopen tijd nog een goed gevulde orderportefeuille hadden, maar door het uitblijven van nieuwe opdrachten zal dit problemen gaan geven in het najaar of zelfs begin 2021.”

Samen investerend de crisis uit!

Volgens Verhoeven kijken beroepsgroepen tot nu toe vooral naar het wegvallen van de orders in de eigen branche. Later dit jaar zal deze ontwikkeling echter ook impact hebben op andere branches. “We moeten daarom nu inzetten op investeringen, al dan niet voor de lange termijn, zowel vanuit de private als publieke kant. Samen investerend de crisis uit!”

Gelders corona-ondernemerspanel

De meting van het speciale corona-ondernemerspanel is een initiatief van VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Oost NL en provincie Gelderland. De meting gaat onder andere over de impact van de coronacrisis, de hulpmaatregelen vanuit de overheden en de verwachte gevolgen. In totaal hebben een kleine duizend ondernemers meegewerkt aan de tweede meting. Daarvan komt de helft uit de regio’s Arnhem – Nijmegen en VeluweVallei. Er zijn deelrapportages voor de regio’s Arnhem – Nijmegen en Foodvalley beschikbaar. Een derde meting volgt na de zomer.

Op onze Corona-pagina vindt u alle informatie rondom de uitbraak van COVID-19, de coronacrisis en de genomen maatregelen door de Rijksoverheid, de regiogemeenten uit de regio Arnhem – Nijmegen – Ede/Wageningen en de provincie Gelderland. Op het forum kunt u uw hulpvraag stellen of reageren op de hulpvraag van andere organisaties. Ook kunt u zich hier inschrijven voor de Regionale Monitor waarin wij een overview geven van de impact van corona op de economie van de regio

Meer over corona en de regio

Meer over corona

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail