Tuinders NEXTgarden delen kennis met Nederlandse en Duitse geïnteresseerden

Al twintig jaar zijn gemeente Lingewaard en tuinders van NEXTgarden bezig met collectieve voorzieningen voor water en energie. Op 18 september hielden ze een open dag over de laatste stand van zaken. Een breed geïnteresseerd publiek kwam kijken, waaronder een aantal bezoekers uit Duitsland.

Organisator was netwerkorganisatie Greenport Arnhem en Nijmegen. Radboud Vorage is coördinator activiteiten van deze organisatie en vertelt: “We hadden zo’n achttien mensen uit Duitsland die kwamen kijken naar ontwikkelingen op duurzaam gebied in Nederland en dan vooral NEXTgarden. We hadden vijf sprekers die daar iets over verteld hebben.”
Tussen de presentaties bij tuinderij Royal Berry door was er ook een rondleiding langs het waterbassin met zonnepanelen en de energie-installatie.

energie-installatie NEXTgarden

Collectief

De middag ging over de collectieve inzet van de tuinders op het terrein voor een gietwatervoorziening en nieuwe vormen van duurzame energie. Het bijzondere is dat de tuinders allemaal zelf investeren en daarmee ook zulke grootschalige voorzieningen van de grond krijgen.

Watervoorziening, ook in droge tijden

De tuinders coöperatie Gietwaterbedrijf Bergerden ontwikkelde het gezamenlijke gietwaterbassin. Dit vangt water op van de daken van de kassen en filtert het zodat het opnieuw gebruikt kan worden in de kas. Hierdoor was er de afgelopen twee droge zomers geen watertekort en het water bleef ook van uitstekende kwaliteit.

Drijvende zonnepanelen

Lingezegen Energy is het collectief dat aan de energievoorziening voor de tuinders werkt. Zo werden een jaar geleden zonnepanelen geïnstalleerd op de gietwaterplas. Enerzijds was er afdekking nodig om te voorkomen dat er te veel vogelpoep van wilde ganzen op de bodem terecht komt. Hierdoor zou het filtersysteem belemmerd worden. Anderzijds was een gedeeltelijke afdekking noodzakelijk om de algengroei in het bassin onder controle te houden.

CO2-neutrale biomassacentrale

Om de overstap te kunnen maken naar nieuwe vormen van energieopwekking en opslag, bouwt het bedrijf Host het komende jaar een biomassacentrale. Deze gaat draaien op houtsnippers, snoeiafval van parken, en ander restmateriaal van hout. In een hoog rendement verbrandingsproces wordt daarmee stroom en warmte geproduceerd. De tuinders van het gebied nemen dit af. Deze verbrandingsinstallatie is CO2-neutraal omdat het houtafval zonder verbranding ook z’n CO2 afgeeft aan de lucht. Op termijn kan de CO2 ook worden afgevangen, dan vermindert de centrale zelfs het CO2 aandeel in de lucht.

Toekomst

Ondertussen is men druk bezig te onderzoeken of de bodem geschikt is voor hoge temperatuuropslag. Geothermie is ook onderzocht en blijkt niet toepasbaar te zijn in het gebied. Wel kijkt men ondertussen verder naar ultradiepe geothermie.

Meer over NEXTgarden

TwitterLinkedInEmail