TTT.AI; Radboud Universiteit

Radboud Universiteit, Radboudumc en WUR doen mee in consortia rondom AI en medische technologie

Het kabinet investeert 24 miljoen euro in samenwerkingen op het gebied van Artificial Intelligence (AI), medische- en watertechnologie. Het gaat om drie consortia, die allemaal acht miljoen euro krijgen, met innovatieve bedrijven, universiteiten, andere kennisinstellingen en (durf)investeerders. Bij het TTT.AI consortium zijn de Radboud Universiteit en het Radboudumc betrokken, bij het Medtech-consortium de WUR en wederom het Radboudumc. De consortia ontvangen respectievelijk 8 miljoen euro van het kabinet.

De investering vanuit de ministeries van OCW en EZK vindt plaats in het kader van de Thematische Technology Transfer-regeling (TTT). In 2019 werd hetzelfde bedrag beschikbaar gesteld, maar toen voor andere toepassingen.

Kansen voor de regio

Het TTT.AI consortium richt zich op het toepassen van AI binnen de zorg en veiligheid met als uiteindelijk doel om meer op wetenschap gebaseerde AI-start-ups te creëren. De Universiteit van Amsterdam is de zogeheten penvoerder van het project. Er doen vijf Nederlandse universiteiten (waaronder de Radboud Universiteit) en vier universitair medische centra (waaronder het Radboudumc) mee aan de samenwerking, plus het Centrum Wiskunde & Informatica en investeerder LUMO Labs. “Met deze landelijke samenwerking kunnen we nieuwe, veelbelovende spin-offs op het gebied van kunstmatige intelligentie de boost geven die ze verdienen”, vertelt Tom Heskes, hoogleraar Data Science en vanuit de Radboud Universiteit betrokken bij het consortium.

De support op het gebied van AI biedt kansen voor de hele regio, zo verwacht het Radboud. Alle universiteiten krijgen een gespecialiseerde business developer die de link wordt tussen de regio en het nationale netwerk. Het is onder andere de bedoeling dat deze persoon interessante vindingen uit de regio, bijvoorbeeld vanuit de HAN, deelt met zijn of haar collega’s. Andersom kunnen interessante vindingen uit andere steden gekoppeld worden aan het netwerk in en rondom Nijmegen. TTT.AI wordt daardoor hét Nederlands loket voor AI-startups die ontstaan vanuit een kennisinstelling.

Medtech spin-offs

Bij het Medtech-consortium zijn de vier technische universiteiten (waaronder de WUR) en drie UMC’s (onder andere het Radboudumc) betrokken, plus investeerder Innovation Industries. Zij hebben als doel om medtech-oplossingen sneller naar de markt te brengen. Technologische innovaties zijn hard nodig voor een gezonde toekomst van de zorg, maar de route naar de markt is voor medtech spin-offs echter zeer complex en lastig. De bundeling van krachten moet dienen als een soort voedingsbodem met de juiste kennis en expertise.

Met deze gerichte financiële ondersteuning voor innovatie kunnen de komende jaren enkele tientallen nieuwe kennisintensieve bedrijven van de grond komen”, verwacht demissionair staatssecretaris Mona Keijzer van EZK.

AI for Life Center

De Radboud Universiteit is met meer dan dertig jaar ervaring een kennisautoriteit op het gebied van Artificial Intelligence. Daaromheen is een ecosysteem van onderzoekers en ondernemers ontstaan, die werken aan innovaties die bijdragen aan een beter, gezonder en duurzamer leven voor de huidige en toekomstige generaties.

Deze positie is te lang onderbelicht gebleven. Door een krachtenbundeling van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden wordt er nu vanuit The Economic Board gezamenlijk gewerkt aan een AI for Life Center, een fysieke plek waar alle ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence in de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen samenkomen en versnellen. Het AI for Life Center helpt met promotie van innovaties uit de regio, samenwerkingen te realiseren, investeringen aan te jagen en het aantrekken en behoud van (inter)nationaal talent. Zo vergroten we de maatschappelijke en economische impact van de regio nationaal én internationaal.

Meer over AI

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail