Beeldherkenning door Track32

Wagenings Track32 ontwikkelt natural intelligence: beeldverwerking en AI voor de life sciences en agrofood

Beeldverwerking en artificiële intelligentie (AI) gericht op vakgebieden als ecologie, biologie en agrofood, dat is de specialisatie van Track32. Deze Wageningse start-up zit op de campus bij StartHub en ontwikkelt software voor bijvoorbeeld zaadveredeling, ecologisch onderzoek en onkruidbestrijding.

Oprichters Joris IJsselmuiden en Simon Schimmel vertellen over hun projecten en het belang van een netwerkorganisatie voor AI.

IJsselmuiden: “We doen ook projecten in de logistiek, financiële dienstverlening en automotive, maar life sciences en agrofood zijn het belangrijkst in ons werk. We maken bijvoorbeeld software voor onderzoekers, waardoor zij hun experimenten kunnen automatiseren.”

Beeldverwerking

De technologie die Track32 daarbij veel gebruikt is computer vision, waarbij computers leren beelden te herkennen. Een duidelijk voorbeeld van het nut van dit soort geautomatiseerde beeldherkenning is het project dat Track32 doet met het NIOO in Wageningen.
“Daarbij gaat het om de bestrijding van een parasitair onkruid. De effectiviteit van een biologische onkruidbestrijder is af te meten aan foto’s van petrischaaltjes met daarin zaadjes van het onkruid. Voorheen moesten de onderzoekers met de hand tellen hoeveel zaadjes er gekiemd waren na een behandeling met het middel, en hoever ze al gekiemd waren. We ontwikkelden een systeem dat op die foto’s automatisch de tellingen doet. Daardoor kunnen de onderzoekers nu meer herhalingen en meer variaties van die experimenten doen en een hele hoop kosten besparen. “

Semantic segmentation

Computer vision zoals Track32 het gebruikt is onder meer gebaseerd op semantic segmentation. Daarbij kent het systeem aan elke pixel een betekenis toe, bijvoorbeeld: dit is een mens, dit is een voertuig. Zo kan het objecten herkennen en lokaliseren. Naast computer vision maakt Track32 ook software om andere data dan beelden automatisch te analyseren. Bijvoorbeeld de output van sensoren in het veld.

Navigeren

Naast toepassingen in de life sciences en agrofood sector zijn zulke technieken ook te gebruiken voor andere toepassingen. Zo is het team op dit moment bezig met een inparkeersysteem voor grote vrachtwagens op distributiecentra. De automatische beeldherkenning helpt de chauffeurs om schade te voorkomen en sneller en veiliger te bewegen op het terrein met een makkelijk te hanteren handheld device. De sensoren die hiervoor nodig zijn, bevinden zich op het distributiecentrum. Hierdoor hoeven er geen vrachtwagens te worden uitgerust met dure apparatuur.

Beeldherkenning op de weg

Deze afbeelding geeft een voorbeeld van de beeldverwerking waar Track32 aan werkt: semantische segmentatie voor autonoom rijden.
Boven: input afbeelding afkomstig uit een auto.
Onder: semantische segmentatie op basis van deep learning, waarbij iedere kleur een ander object-type weergeeft (auto, vrachtwagen, wegdek, etc.)
Image: CityScapes dataset, TU/e MPS, Track32.

Netwerk

De specialisatie in beeldverwerking en AI kwam voort uit de ervaring die IJsselmuiden opdeed in zijn baan aan de WUR in computer vision en robotica. Toen hij voor zichzelf begon in deze spin-off, nam hij ook het netwerk mee van de WUR. En hoewel er in veel technische omgevingen moeilijk mensen te vinden zijn als nieuw personeel, heeft Track32 geen gebrek aan belangstelling.

Simon Schimmel: “Wij krijgen redelijk veel interesse van afstudeerders, omdat we op de campus zitten, mensen komen vanzelf langs bij ons. We hebben ook goede contacten met verschillende opleidingen in het land. Stages en afstudeerprojecten bij ons kunnen leiden tot nieuwe werknemers.”

Daar komt nog bij dat studenten deze nieuwe technologie interessant vinden, en Track32 doet veel onderzoek.

AI-centrum

Schimmel: “Een AI-centrum zou voor ons interessant zijn om ook wat grotere klanten te krijgen, die komen bij dat soort hubs uit. Om daar zelf binnen te komen is echt een uitdaging, zo’n hub kan ons daar heel goed bij helpen. Toevallig kwam ik het initiatief tegen en ik heb zelf contact opgenomen. We willen er zeker aan gaan deelnemen.”

Als er een organisatie is die dat bij elkaar kan brengen is dat heel fijn, zeker als het hier in de regio is. Alsmaar naar het westen kijken is zonde en helemaal niet nodig.

Daarnaast, merkt hij op, is het ook interessant om partners in de AI te vinden die weer een andere specialisatie hebben. Je ziet steeds meer dat kleinere bedrijfjes om hun specialisatie ingehuurd worden door grote bedrijven om als onderaannemers samen iets te realiseren.

Meer over AI

TwitterLinkedInEmail