OnePlanet Gelderland

Kennisinstituut imec wil een vestiging voor smart food en smart health opzetten in Gelderland. Imec wil hiervoor samenwerken met Wageningen University & Research (WUR), Radboudumc, de Radboud Universiteit (RU) en bedrijven in de regio. Imecwil zich vestigen in Gelderland als de provincie Gelderland 65 miljoen euro gedurende acht jaar bijdraagt. Op 21 november 2018 liet de commissie Economie, Energie en Milieu zich voorlichten in een rondetafelgesprek over dit voorstel, OnePlanet.

Veel kennis over food

Sywert Brongersma (imec) merkt op dat er in de regio al veel kennis is over food. Imec kan een missende schakel zijn. Hij is ervan overtuigd dat de impact van deze samenwerking een competitief voordeel voor de regio is. Het draagt ook bij aan de verbetering van gezondheid, welbevinden en kwaliteit van leven en leefomgeving van haar burgers. Op de vraag van Statenlid Janneke Slingerland (ChristenUnie) en later nog eens herhaald door Evert Mulder (SGP),of ze ook voor de helft van de investering zich in Gelderland willen vestigen, was het antwoord nee.

Initiële partners

Ook aanwezig zijn Paul de Krom (TNO) en Albert van den Berg (Universiteit Twente/Mesa+) Ze popelen om mee te doen. Ze vinden dat ze toegevoegde waarde kunnen leveren. TNO wil mee investeren (acht miljoen euro). Dit laatste op voorwaarde dat ze initiële partner worden. Dat ziet Arthur Mol (WUR) niet zitten, want hij wil verder.

Innovaties op gepersonaliseerde geneeskunde

Bart Kiemeney (Radboudumc) vindt dat ze met de komst van imec een proeftuin voor Europa kunnen vormen. Hij geeft diverse voorbeelden van hoe de technologie er in de praktijk uit kan zien. Imec kan de slimme sensoren leveren, waarin we continue persoonlijke monitoring kunnen doen. Zo kunnen we maatwerk leveren in de (preventieve) zorg. Patiënten hoeven niet meer op spreekuur te komen, maar kunnen via computers en monitoring op afstand begeleid worden.

Meer inzicht in chiptechnologie

In zijn inleiding geeft Frans Kampers (WUR) aan dat de voedselproductie duurzamer moet. WUR kan dit vanuit biologisch en ecologisch perspectief bekijken, maar ontwikkelt geen chips. WUR moet meedenken in het design van dit soort technologie. Samen gaan ze aan de oplossingen werken en verkrijgen meer inzicht in de hightech en (on) mogelijkheden.

Focus op kerntaak

De aanwezigen krijgen enkele kanttekeningen mee van diverse sprekers. Zo geeft Ben Dankbaar mee dat OnePlanet een kenniscentrum is waar kennis toepasbaar wordt gemaakt. Technologische ontwikkeling en innovatie zijn niet afhankelijk van wat er op universiteiten gebeurt, maar op de ervaring dat iets werkt. Hij benadrukt ook het belang van het aantrekken van de juiste medewerkers. Ben Geerdink (Rijn IJssel) merkt op de effecten van dit initiatief voor de mbo-wereld pas op de langere termijn zichtbaar worden. Wilco Veldhorst (FNV) vindt dat het hierop neer komt: Kan dit geld niet beter besteed worden als het om de arbeidsmarkt gaat? Zijn advies is: provincie, focus je op je kerntaken. Je kunt je geld maar één keer uitgeven.

Bron: provincie Gelderland
TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail