Raadsontmoetingen toegevoegde waarde The Economic Board

Terugblik raadsontmoetingen over toegevoegde waarde van en ervaringen boardleden met The Economic Board

De helft van de gemeenten uit de regio Arnhem – Nijmegen heeft gebruikgemaakt van het aanbod om met boardleden in gesprek te gaan. In dit artikel volgt een terugblik op de raadsontmoetingen over de toegevoegde waarde van The Economic Board in de regionale samenwerking. De actie om raadsontmoetingen te houden, vond plaats in het kader van de besluitvorming over de versterkte regionale samenwerking.

Het initiatief paste bij twee aanbevelingen uit de evaluatie na drie jaar The Economic Board: het intensiveren van de relatie met de regiogemeenten en het zichtbaarder maken van de boardleden als ambassadeurs.

In het verleden was de Kamer van Koophandel de spreekbuis namens de ondernemers; nu zitten we direct met bedrijven om tafel.

Carol van Eert, burgemeester gemeente Rheden

Ervaringen van de boardleden

Tijdens de raadsontmoetingen deelden verschillende boardleden hun ervaringen die ze hebben opgedaan door hun zitting in de board. Ze schetsten daarbij een eerlijk beeld. Zo vertelde Daniël Wigboldus van de Radboud Universiteit aan de raad van Nijmegen dat hij blij was dat de board meer in een actiestand is gekomen na een eerste – begrijpelijke – periode van vooral veel praten. Alleen al dat bestuurders van mbo tot universiteit in één overleg met elkaar om tafel zitten, is winst. Hierdoor konden bijvoorbeeld bij het OnePlanet-initiatief van de twee universiteiten uit de regio, de kennisinstellingen op de andere niveaus in een vroegtijdig stadium aansluiten.

Carol van Eert (gemeente Rheden) hield de raadsleden van Zevenaar voor dat zijn inziens de grootste winst zit in het feit dat de relaties en verbindingen met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen veel hechter zijn geworden. Van Eert: “In het verleden was de Kamer van Koophandel de spreekbuis namens de ondernemers; nu zitten we direct met bedrijven om tafel.

De boardleden gaven diverse voorbeelden die deze opvatting onderstreepten. Bij het initiatief van OnePlanet was het de universiteiten zonder de hulp van The Economic Board nooit gelukt om de mkb-bedrijven uit de provincie Gelderland zo snel aan zich te binden.

Ook het voorbeeld van het binnenhalen van de MKB-Deal onder leiding van burgemeester Peter de Baat werd meermaals genoemd, waaronder door Bernard de Graaf van VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen tijdens de raadsontmoeting in Rheden. De aanpak was succesvol, omdat de partijen elkaar snel wisten te vinden. Enny van de Velden benadrukte – vanuit haar positie bij het bedrijf CCV dat betaaloplossingen verzorgt – het belang van digitalisering van het brede mkb, zeker in de huidige situatie rondom COVID-19. De deal richt zich daarop.

Een ander voordeel van de betrokkenheid van kennisinstellingen en bedrijfsleven is dat deze geledingen eveneens bijdragen, waardoor The Economic Board niet alleen afhankelijk is van de basisfinanciering van de regiogemeenten. Dit leidt tot meer investeringen. Van de Velden zei daarover: “We hebben het totaalbudget met bijdragen van partners nog net niet kunnen verdubbelen, maar het scheelt weinig.

Relaties met lokale sterke sectoren

Tijdens de gesprekken benoemden enkele raden dat de lokale sterke sectoren, zoals de logistiek en de maakindustrie, verschillen van de speersectoren Food, Health en Energy waar The Economic Board zich op focust.

De boardleden lieten met voorbeelden zien dat de aandachtsgebieden van The Economic Board relaties hebben met andere economische sectoren. Los van het feit dat de logistiek profiteert van een sterke regionale economie, heeft de logistiek innovaties uit de speersector Energy nodig. Denk aan de proeven met vrachtwagens op waterstof, waarover contacten lopen met logistieke bedrijven uit de regio. Jan van Dellen (gemeente Arnhem) gaf bij de raadsleden van Montferland aan dat de logistiek op die manier aangesloten is op en profiteert van de inspanningen rondom het initiatief Connectr Energy Innovation.

Verder hebben de regionale bedrijven in diverse sectoren technisch geschoolde werknemers nodig. Het internationale platform The Life Net en de samenwerking met de technische Hochschule RheinWaal helpen om internationale talenten en studenten te behouden en aan te trekken, aldus directeur Sigrid Helbig.

Daniël Wigboldus legde tijdens de radenbijeenkomst van de Regio Arnhem Nijmegen de link tussen Artificial Intelligence (AI) en de maakindustrie. De maakindustrie is volgens hem keihard nodig om de innovaties te produceren die rondom AI worden ontwikkeld, zoals de slimme kleding en wc’s van de toekomst. Het initiatief AI for Life verbindt de initiatieven rondom AI in de regio met elkaar.

Het is onze gezamenlijke opdracht dat we elkaar niet in de weg gaan lopen en elkaar aanvullen. Daarbij is het zo dat overheden een veel bredere blik hebben en sommige taken duidelijk ‘des gemeenten’ zijn.

Ben Geerdink, voorzitter College van Bestuur Rijn IJssel

Samenwerken met de Groene Metropoolregio

Vaak werden de raadsontmoetingen over de toegevoegde waarde van The Economic Board gecombineerd met de presentatie van de plannen van de Groene Metropoolregio. In meerdere raden kwam dan ook de vraag aan de orde hoe wordt voorkomen dat dingen dubbel worden gedaan.

Ben Geerdink van Rijn IJssel bevestigde in Lingewaard dat dit onderwerp uitgebreid is besproken in de boardvergaderingen, omdat de board dit zelf ook als aandachtspunt ziet en de board ervoor wil waken dat dit gebeurt. Geerdink: “Het is onze gezamenlijke opdracht dat we elkaar niet in de weg gaan lopen en elkaar aanvullen. Daarbij is het zo dat overheden een veel bredere blik hebben en sommige taken duidelijk ‘des gemeenten’ zijn.

Er heeft tot nu toe veel afstemming plaatsgevonden met de Regio Arnhem Nijmegen. Die samenwerking wordt voortgezet nu de Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen een feit is. Daarbij nemen wij de waardevolle signalen mee die door de raadsleden tijdens de raadsontmoetingen zijn afgegeven. We zetten de raadsontmoetingen in 2021 voort, omdat is gebleken dat ze in een behoefte voorzien. Op deze en andere manieren blijven we werken aan het opvolgen van de aanbevelingen uit de evaluatie, zoals het intensiveren van de relatie met de regiogemeenten.

Meer over de Board

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail