KEMA labs; Energy, KEMA-lab, duurzaam energiegebruik energieopslag, investeringskansen energie; volgroen; Green Tech Week

TenneT presenteert Groene Kaart

TenneT heeft onlangs een groene kaart gepubliceerd met een overzicht van initiatieven die de inzet voor natuur in beeld brengen. De energietransitie zorgt voor veranderingen in het landschap. Er verrijzen meer windturbines op land en op zee. TenneT vervangt oude hoogspanningsverbindingen, legt nieuwe hoogspanningsverbindingen aan en bouwt nieuwe hoogspanningsstations. TenneT is continu in dialoog met haar omgeving om samen te kijken naar de effecten van hoogspanningsverbindingen op de omgeving, de natuur en het landschap. Nieuwe hoogspanningsverbindingen wordt altijd in samenspraak met de omgeving zo goed mogelijk in het landschap ingepast.

Tennet voert ideeën uit die de natuur actief bevorderen

Samen met medewerkers en betrokkenen werkt TenneT eraan om ideeën te implementeren die de natuur actief bevorderen.

Zo is in Boxmeer het bosgebied onder de bestaande 150 kV verbinding omgevormd tot een heidegebied met een schaapskudde. TenneT bespaart op kosten voor het kap- en snoeiwerk en de gemeente Boxmeer krijgt er een stuk natuur voor terug. Bij hun eigen kantoor  in Arnhem is de strook onder de hoogspanningsverbinding ingezaaid met bloemen om de biodiversiteit te vergroten. De visie achter dit alles noemt TenneT ‘Commitment to nature’.

TenneT vindt het haar verantwoordelijkheid om de impact op de lokale natuur te minimaliseren, haar te beschermen en verbeteren, zowel bij activiteiten rond ons bestaande hoogspanningsnet als tijdens bouwactiviteiten. Uiteraard verliest TenneT haar kernactiviteiten niet uit het oog. Het gaat om de juiste balans vinden balans tussen primaire business activiteiten en de natuur.

Mel Kroon:

We zien bij TenneT dat infrastructuur en natuur heel goed samengaan. Ons hoogspanningsnet bestrijkt een groot deel van ons land. Onder een aantal van onze bovengrondse verbindingen leggen we samen met lokale overheden nu natuurgebieden aan en ook bij de aanleg van nieuwe verbindingen bekijken we hoe we infrastructuur en natuur kunnen combineren.”

Alle initiatieven op de Groene kaart

Samen met haar stakeholders zet TenneT groen actief op de kaart. Op groenekaart.tennet.eu is een overzicht te vinden van al deze initiatieven. Inmiddels zijn er veertien initiatieven, waarvan twaalf in Nederland en twee net over de grens in Duitsland.

Foto Tennet

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail