The Economic Board

Team Members

Suzanne-Meijerink

Suzanne Meijerink

Projectondersteuning Helixgroepen

Op projectbasis ondersteunt Suzanne de Civic Entrepreneurs en hun Helixgroepen. Ze bewaakt de planning en gemaakte afspraken, plant afspraken in en zorgt voor de verslaglegging van de Helixgroepen-meetings.
Marieke Butterhof

Marieke Butterhoff

Civic entrepreneur cluster Energy

Marieke Butterhoff is civic entrepreneur van het cluster Energy. Zij stimuleert nieuwe keten- en systeemsamenwerkingen om bestaande en nieuwe Energyhubs in de regio te versterken. Verder is Marieke eigenaar van Buro Kantelaar, op het gebied van energietransitie en duurzame economie.
Hanneline Oosting

Hanneline Oosting-Adriaansens

Senior communicatieadviseur

Hanneline is verantwoordelijk voor de stakeholdercommunicatie. In het uitgebreide netwerk van The Economic Board houdt ze contact met met de verschillende stakeholders om hen te informeren, betrekken bij en enthousiasmeren voor Lifeport.
Hilmer Thijs

Hilmer Thijs

Interim marketing en communicatiemanager

Hilmer Thijs is interim marketing en communicatiemanager bij The Economic Board. Hij coördineert het communicatieteam en is verantwoordelijk voor strategische projecten, zoals het opbouwen van het merk Lifeport.
Milou

Milou van Alphen

Online communicatiemedewerker

Als online communicatiemedewerker werkt Milou aan content voor website, social media en nieuwsbrieven. Daarvan houdt ze houdt de statistieken bij en ze werkt aan het vergroten van ons bereik. Ook organiseert ze events en Pareluitreikingen.
Jannick van der Hooft

Jannick van der Hooft

Communicatiemedewerker clusters

Jannick van der Hooft is communicatiemedewerker clusters. Hij schrijft en redigeert artikelen, houdt de website(s) bij en publiceert content.
Carlijn Hendriks

Carlijn Hendriks

Kwartiermaker Radboud Centre for Sustainability Challenges Radboud Universiteit

Als kwartiermaker van het Radboud Centre for Sustainability Challenges werkt Carlijn Hendriks aan het verder brengen van onderwijs en onderzoek gericht op duurzaamheidsvraagstukken, en samenwerking tussen verschillende wetenschappelijke disciplines op dit gebied tot stand te brengen.
Marije Klomp

Marije Klomp

Programmadirecteur duurzaamheid Radboud Universiteit

Marije Klomp is als programmadirecteur duurzaamheid bij de Radboud Universiteit betrokken bij diverse projecten in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering gericht op verdere duurzame ontwikkeling.
HAN

Frank Croes

Programmamanager Circulaire Economie HAN

Frank Croes zet zich als Programmamanager Circulaire Economie bij de HAN met het Centrum Meervoudige Waardecreatie (CMW) in voor onderzoek ten dienste van duurzame transitie. In het centrum werken studenten en bedrijven in co-creatie aan oplossingen voor vraagstukken in de breedte van het thema circulaire economie
1 2 3 4