The Economic Board-leden

Team Members

Jan van Iersel

Jan van Iersel

Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Van Hall Larenstein

Jan van Iersel is de voorzitter van het College van Bestuur van hogeschool Van Hall Larenstein. Met zijn jarenlange ervaring in bestuurdersrollen binnen het onderwijs en onderzoek zet hij zich in voor de doorontwikkeling en groei van de ‘groenste hogeschool’ van Nederland.
Jean-Scheurs-NXP

Jean Schreurs

Directievoorzitter NXP Semiconductors Nederland

Jean Schreurs is Executive Director van NXP Semiconductors Nederland. Nederland is de thuisbasis van het wereldwijd opererende NXP. Als voorzitter van de NXP Nederland directie is Jean actief betrokken bij de diverse duurzaamheidsinitiatieven die NXP in Nederland ontplooit en zet hij zich in om de banden tussen met name onderwijsinstellingen en ondernemingen te versterken.
Maarten Otto

Maarten Otto

CEO Alliander

Maarten Otto is sinds 20 mei 2020 CEO van Alliander. In 2017 startte hij bij Alliander, waar hij vanaf 2018 de functie van directeur Corporate & Social Affairs vervulde. Als een van de grote werkgevers in de regio wil Maarten de komende jaren samen met de andere boardleden werken aan maatschappelijke vraagstukken rond de uitvoering van de energietransitie.
Marco Timmers

Marco Timmers

CEO Byondis

Dr. Marco Timmers is sinds november 2019 CEO van Byondis in Nijmegen, dat zich richt op ontwikkeling van ‘precision medicines’ op het gebied van oncologie en auto-immuunziekten. Byondis is een van de grootste werkgevers in de regio binnen het cluster Life Sciences & Health.
Monique Esselbrugge

Monique Esselbrugge

Wethouder gemeente Nijmegen

Dr. Monique Esselbrugge is sinds 2018 wethouder in Nijmegen. Het verbinden van ondernemers, kennisinstellingen en overheden ziet zij als een van haar kerntaken. Dat doet zij onder meer regionaal in het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen, dat verbonden is met de Economic Board.
Renée Verhulst

René Verhulst

Burgemeester gemeente Ede, voorzitter Regio Foodvalley, gedeeld voorzitter Economic Board Foodvalley

René Verhulst is voorzitter van triplehelix-organisatie Foodvalley en burgemeester van de gemeente Ede. Foodvalley is een Europese topregio en internationale thuisbasis voor bedrijven en kennis- en onderzoeksinstellingen. 
Rens Buchwaldt

Rens Buchwaldt

Raad van Bestuur Wageningen University & Research

Rens Buchwaldt is sinds 2017 lid van de raad van bestuur van Wageningen University & Research. Sinds zijn terugkeer in Nederland begin 2002 na functies ingevuld te hebben in de VS, Engeland en Zweden, was hij financieel directeur bij Koninklijke Ahrend en lid van de raad van bestuur bij bloemenveiling Royal FloraHolland. 
Rob Verhofstad

Rob Verhofstad

Voorzitter College van Bestuur HAN University of Applied Sciences

Rob Verhofstad is voorzitter van het College van Bestuur van de HAN University of Applied Sciences. De HAN draagt bij aan maatschappelijke uitdagingen in de regio door professionals voor de toekomst op te leiden en door praktijkgericht onderzoek voor en met de regio.
Sander Hulsebos is lid van The Economic Board

Sander Hulsebos

CEO Hoogwegt Group B.V.

Sander Hulsebos is CEO van Hoogwegt Group in Arnhem. Met jarenlange ervaring in internationale handel zoekt hij de verbinding met andere ondernemers en kenniscentra ter bevordering van het leef- en werkklimaat in de regio.
1 2