Helixgroep Energy

Team Members

Marieke Butterhof

Marieke Butterhoff

Civic entrepreneur cluster Energy

Marieke Butterhoff is civic entrepreneur van het cluster Energy. Zij stimuleert nieuwe keten- en systeemsamenwerkingen om bestaande en nieuwe Energyhubs in de regio te versterken. Verder is Marieke eigenaar van Buro Kantelaar, op het gebied van energietransitie en duurzame economie.
Paul Maassen - energy

Paul Maassen

Lid helixgroep cluster Energy en bestuursadviseur bij gemeente Arnhem

Paul Maassen heeft vanuit verschillende overheidsorganisaties gewerkt aan de (ruimtelijk) economische ontwikkeling van steden en regio's. De laatste jaren deed hij dat vooral op het gebied van innovatieve clustervorming en het ecosysteem rondom financiering en begeleiding van start-ups. Nu is hij verantwoordelijk voor de programmalijn Hotspot Energy binnen het economisch programma van Arnhem.
Haike van de Vegte

Haike van de Vegte

Lid helixgroep cluster Energy en business manager Decentrale Netten bij Firan

Haike van de Vegte is meer dan vijftien jaar professioneel actief in de energiesector, met de nadruk op energieopslag, zonne-energie, en het aansturen en distribueren van energie middels software oplossingen.
OostNL

Liane van der Veen

Lid helixgroep cluster Energy en teammanager business development Energy bij Oost NL

Liane van der Veen heeft ervaring met het opzetten van projecten en programma’s ter bevordering van de regionale economie in het energiedomein. Zij benut haar schakelpositie tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen goed voor mooie, innovatieve projecten die leiden tot CO2-reductie, energiebesparing of duurzame opwek in de regio Arnhem – Nijmegen.
Derk te Bokkel

Derk te Bokkel

Lid helixgroep cluster Energy en ondernemer / interim-executive bij Custom Management

Derk te Bokkel is vanuit Arnhem als ondernemer en interim-executive actief in industriële omgevingen: in energie, machinebouw, automotive en procesindustrie. Hij zet zijn inzichten en contacten als investeerder en adviseur van industriële ondernemingen in ten bate van de regionale economische ontwikkeling. Hij is daarnaast als vrijwilliger actief in thema’s rondom energietransitie en bouwt met burgerenergiecoöperaties aan een regionale energievoorziening voor en door burgers.
Arnout Smit

Arnout Smit

Lid helixgroep cluster Energy en adviseur Europese Zaken bij Regio Arnhem Nijmegen (Bureau Brussel)

Als adviseur Europese Zaken voor de Regio Arnhem Nijmegen werkt Arnout Smit aan het pakken van Europese kansen voor de regio. Dit doet hij op het gebied van Energy, Health en Duurzame Mobiliteit.
Christien Lokman

Christien Lokman

Lid helixgroep cluster Energy en programmamanager Sustainable Energy & Environment bij HAN University of Applied Sciences

Christien Lokman zet zich in om samenwerken te stimuleren in een nieuw ecosysteem waarin onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheid hun denk- en daadkracht bundelen en richten.