Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (tweede kwartaal 2023)

Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (tweede kwartaal 2023)

De wereld van subsidies, financieringen, leningen, ondersteuningsprogramma’s en regelingen is soms moeilijk te doorgronden. Maar voor bedrijven met groeiambities kunnen ze een cruciale duw in de rug betekenen. We zetten, zoals elk kwartaal, wederom vijf nieuwe mogelijkheden op een rij.

 

Energie-innovatie
Het kabinet komt met meerdere subsidieregelingen voor energie-innovatieprojecten en de verduurzaming van de industrie. Het gaat met name om subsidies die bedrijven en kennisinstellingen kunnen aanvragen voor investeringen om de CO2-uitstoot te verminderen.

In totaal is er 270 miljoen euro beschikbaar. Dat is verdeeld over meerdere regelingen. Voor de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is 74 miljoen euro beschikbaar. Die regeling is bedoeld voor het uitvoeren van innovatieve pilot- en demonstratieprojecten die leiden tot CO2-reductie in 2030. Er is daarnaast 139 miljoen euro beschikbaar voor de regeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI). Die ondersteunt CO2-besparende maatregelen waarvan de werking bewezen is. Verder worden onder meer de Hernieuwbare Energieregeling (HER+) en tenders voor de Topsector Energie (TSE) opengesteld. Vanaf 15 maart kunnen de eerste subsidies worden aangevraagd. Op de website van de RVO en in de Staatscourant is meer informatie te vinden.

 

Demonstratie- en testprojecten
EFRO Oost, een financieringsprogramma van de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Gelderland en Overijssel, stelt 11 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in innovatie-, demonstratie- en testprojecten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om activiteiten in proeftuinen met testmogelijkheden, of om living labs waarbij een prototype wordt gedemonstreerd in een operationele omgeving. Het doel is om met deze projecten te zorgen voor een versnelde marktintroductie van producten of diensten.

Voor deze tweede openstelling van het programma EFRO Oost is ruim 11 miljoen euro beschikbaar.  Het minimumbedrag van een subsidieaanvraag is 350 duizend euro, het maximumbedrag precies een miljoen euro. Een voorstel kan worden ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal twee partners, waarvan minimaal één MKB’er. Aanvragen is vanaf maart al mogelijk tot en met 28 februari 2024. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Hier staat meer informatie.

 

Succesvolle marktentree
Voor startups met een goed, innovatief idee, maar moeite met een goede financieringsaanvraag, is er het Customer Discovery Program van Oost NL. In drie maanden tijd gaan deelnemers onder andere op zoek naar het marktsegment waarin ze de meeste kans maken op een succesvolle marktentree. Het programma laat deelnemers verder onder meer ontdekken wie hun kernklanten zijn en hoe hun oplossing uitdagingen van die klanten oplost. Uiteindelijk schrijven deelnemers een goede onderbouwing voor het ophalen van pre-seed of seed-money.

Het programma begint op 5 april. Er doen minimaal zes en maximaal tien ondernemers mee. Het wordt volledig aangeboden door Oost NL. Meer informatie, plus een e-mail-adres om aan te melden, staat hier. Oost NL wil overigens ook een Engelstalige pilot van hetzelfde programma opzetten, zo meldt het. 

 

Haalbaarheidsprojecten
De MIT-haalbaarheidsregeling gaat op 4 april van start. Het is bedoeld voor MKB-ondernemers die een haalbaarheidsproject willen laten uitvoeren om de technische en economische risico’s van een innovatieproject in kaart te brengen.

De subsidie kent een vast bedrag van 20.000 euro. Innovaties moeten te maken hebben met één van de volgende thema’s: energie en duurzaamheid, gezondheid en zorg, landbouw, water en voedsel, veiligheid, sleuteltechnologieën of maatschappelijk verdienvermogen. Omdat er jaarlijks meer aanvragers zijn dan beschikbaar budget is het belangrijk om op de dag van openstelling, 4 april dus, een complete aanvraag in te dienen. Deze gaan mee in de loting. Meer informatie over de aanvraagprocedure in Gelderland staat hier.

 

Tegemoetkoming energiekosten
MKB-ondernemingen met veel energiekosten maken mogelijk aanspraak op de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Vanaf 21 maart kunnen ze die aanvragen. Het gaat om een tijdelijke tegemoetkoming voor energie-intensieve MKB-bedrijven voor de gestegen gas- en elektriciteitskosten. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd en loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

De TEK-vergoeding is bedoeld voor MKB’ers met maximaal 249 medewerkers en een omzet van onder de 50 miljoen euro en/of een balanstotaal van maximaal 43 miljoen euro. Wanneer hun energiekosten minimaal 7 procent van de omzet bedragen maken ze mogelijk aanspraak op een vergoeding van maximaal 160 duizend euro. Meer informatie staat hier. Een rekenvoorbeeld is hier te vinden. 

 

Meer over subsidiemogelijkheden

Dit artikel delen

Unieke financieringstafel biedt alternatief voor innovatieve ondernemers

Unieke financieringstafel biedt alternatief voor innovatieve ondernemers

Banken slaan handen ineen met Oost NL en The Economic Board Arnhem-Nijmegen

 

REGIO ARNHEM-NIJMEGEN: Rabobank, ING en ABN-AMRO hebben samen met Oost NL en The Economic Board Arnhem-Nijmegen een financieringstafel voor het MKB opgericht. Innovatieve ondernemers met een goed businessplan, die eerder een financieringsvraag afgewezen zagen worden, kunnen bij de financieringstafel aankloppen voor een manier om hun bedrijfsplan alsnog te financieren. De financieringstafel verwacht op deze manier vele ondernemers per jaar te kunnen ondersteunen.

 

De financieringstafel zet in op zowel innovatie als financiering en is bedoeld om innovaties die de regio hard nodig heeft, een grotere kans van slagen te bieden. Oost NL verzorgt de intake en brengt de casussen in bij de financieringstafel. Jan van Dellen, directeur The Economic Board Arnhem-Nijmegen, is bestuurlijk voorzitter van de tafel.

 

Regio heeft innovaties hard nodig

Rabobank constateerde in een rapport, dat gebleken is dat ondernemers moeite hebben om innovatieve ideeën gefinancierd te krijgen. De financieringstafel gaat daarom in januari 2023 direct van start met de behandeling van de eerste ingebrachte casussen. Jan van Dellen kan niet wachten tot het zover is: “We staan al maanden te popelen om onze ondernemers te gaan helpen. Je moet je voorstellen dat als jij een goed idee hebt, voor een startup of jouw jonge bedrijf wilt uitbreiden, dat niks zo vervelend is als in de wachtkamer zitten omdat je niet weet waar je terecht kunt met je financieringsvraagstuk. Onze regio heeft innovatieve ondernemers keihard nodig om de vraagstukken van de toekomst op te lossen. Hoe brengen we de energierekening in de wijken omlaag? Welke toepassingen in de zorg helpen om de volksgezondheid in onze regio op peil te houden tegen lagere kosten? Met de financieringstafel gaan we ondernemers helpen om de oplossingen van morgen naar de markt te brengen.”

 

Grootbanken slaan handen ineen

Uniek aan de financieringstafel is dat de grootbanken Rabobank, ING, ABN-AMRO en Oost NL zich samen inzetten om een alternatief te creëren. Casussen worden door Oost NL verzameld en daarna anoniem ingebracht en op inhoud besproken, waarna er gekeken wordt welke bank de best aansluitende financieringspartner is. Aanvragen die niet passen binnen de kaders die de banken hanteren, worden gekoppeld aan alternatieve financiers, zoals investeringsfondsen, business angels of crowdfunding. Jan van Dellen: “Het komt voor dat een ondernemer nog niet in staat is om te voldoen aan de eisen die aan financiering gesteld worden. In zo’n geval kan de financieringstafel ook helpen een coachingstraject op te zetten, subsidiemogelijkheden in kaart helpen brengen of doorverwijzen naar een partner die gespecialiseerd is in begeleiding van opkomende ondernemers. Uitgangspunt is dat we een zetje in de rug willen geven op de best passende manier.”

 

Innovaties om te overleven

De voortdurende veranderingen in kennis, producten en diensten, werkwijzen, gedrag, welvaart, maatschappelijke verhoudingen, kortom, de voortdurende veranderingen in de wereld vereisen een continue aandacht van ondernemers voor die veranderingen, dus aandacht voor innovatie. Dit is noodzakelijk om te overleven, juist in deze zeer moeilijke tijden voor het MKB. Daarom is de vraag om financiering veel méér dan vraag om werkkapitaal voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Jan van Dellen: “Zonder investeringen in mensen, nieuwe processen, methoden en producten en ICT kan geen bedrijf succesvol blijven.”

 

De financieringstafel bestaat uit vertegenwoordigers van de Rabobank, ING, ABN-AMRO, Oost NL en The Economic Board Arnhem-Nijmegen. Het bestuurlijk overleg wordt voorgezeten door The Economic Board. Met deze publiek private samenwerking willen we in de gezamenlijke samenwerking impact maken om innovaties te versnellen en zo te kunnen bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken.

Lees meer over The Economic Board:

Dit artikel delen

Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (eerste kwartaal 2023)

Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (eerste kwartaal 2023)

Heb je als start-up of innovatief bedrijf een duwtje in de rug nodig om over een bepaald punt heen te komen? Subsidies, financieringen, leningen of andere programma’s kunnen dan een wereld van verschil maken. We zetten, zoals elk kwartaal, wederom vijf nieuwe mogelijkheden op een rij.

Belangrijke antwoorden

Het Customer Discovery Program helpt je om antwoorden te vinden op twee vragen die je vaak krijgt wanneer je een financiering wilt. ‘Welk probleem in de markt los je op?’ en: ‘Wie worden je eerste klanten?’ Het is bedoeld voor startups met een innovatief idee op het gebied van food, health, energy, tech, logistics of data.

In een programma van drie maanden ga je met maximaal negen andere ondernemers op zoek naar het marktsegment waar je de meeste kans maakt op een succesvolle marktentree. Je houdt interviews om achter het klantprobleem te komen. Heb je na zes weken het probleem in de markt helder, dan werk je aan een demo om de oplossing te toetsen. Het programma wordt georganiseerd door Oost NL. De volgende editie start op 18 januari en loopt tot en met 30 maart. Hier staat meer informatie, ook over andere deelnemers en de manier van aanmelden.

 

Zorginnovatieprijs

Ondernemers uit Gelderland en Overijssel die een innovatief zorgproduct hebben ontwikkeld dat al succesvol is getest en geïmplementeerd bij de eindgebruiker maken kans op cheques van 10.000 en 5.000 euro. Daarvoor moeten ze de Nationale Zorginnovatieprijs winnen. De grootste cheque is de vakjuryprijs, de andere is de publieksprijs. Behalve geld krijgen de winnaars ook professionele begeleiding bij de verdere ontwikkeling van hun innovatie én toegang tot het netwerk van initiatiefnemer Zorginnovatie.nl.

De organisator heeft als doel om innovaties in zorg en welzijn te versnellen. Ondernemingen die hun innovatie al uitgewerkt, getest en gelanceerd hebben, kunnen vaak een duwtje in de rug gebruiken, zo merkt zorginnovatie.nl. Inschrijven kan tot 4 januari. Meer informatie is hier te vinden, of in dit youtube-filmpje.

 

Internationale obstakels

Het is mogelijk om nieuwe voorstellen in te dienen voor het initiatief b-solutions 2.0. Solving Cross-Border Obstacles. De AEBR (Association of European Border Regions) en de Europese Commissie willen daarmee bijdragen aan het oplossen van obstakels bij internationaal samenwerken. Het gaat daarbij vooral om juridische of administratieve uitdagingen bij samenwerkingen die grensoverschrijdend zijn.

Het initiatief is bedoeld voor overheids- en semioverheidsinstanties en zogeheten grensoverschrijdende structuren. Geselecteerde projecten krijgen hulp van juridische experts. De inschrijfdeadline is 28 februari. Meer informatie vinden en inschrijven kan via deze link.

 

Dienstenplatform zorg

Onder de naam ‘Samen Kwiek’ wordt er gebouwd aan een regionaal digitaal dienstenplatform voor zorg en welzijn.  Partijen die geselecteerd worden om mee te werken aan het platform ontvangen hiervoor een subsidie van 5.000 euro (deelnemers) of 50.000 euro (mede-ontwikkelaars).

Het platform is het resultaat van een samenwerking tussen Gemeente Lingewaard, Health Valley, Stichting Welzijn Lingewaard en Rijnstate. Doel is de samenwerking tussen de nulde lijn (waaronder sociaal domein en welzijn), eerste lijn (waaronder huisartsen en fysiotherapeuten), en tweede lijn (zoals het ziekenhuis), te verbeteren. Meedoen is mogelijk voor zorgpartijen uit die drie lijnen, of bedrijven met zorgoplossingen, bijvoorbeeld op software- of applicatiegebied. Inschrijven kan tot 15 januari via deze site.

Duurzaam maatschappelijk vastgoed

Op maandag 3 oktober ging de ‘Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed’ (DUMAVA) van start. De regeling is bedoeld om de eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om op korte termijn stappen te maken met het verduurzamen van hun gebouwen. Het gaat dan om gebouwen met een maatschappelijke functie, zoals scholen,  zorginstellingen, decentrale overheidsgebouwen, rijksmonumenten, culturele instellingen (theaters, musea, poppodia) en religieuze gebouwen.

Voor de subsidieregeling is 150 miljoen euro beschikbaar. De subsidie kan worden aangevraagd voor de kosten van de verduurzamingsmaatregelen, maar ook voor het energieadvies en certificering met energielabel. Per aanvraag is maximaal 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar. Een aanvraag doen of meer informatie nalezen kan hier.

Lees meer over subsidiemogelijkheden

Dit artikel delen

interessante subsidiemogelijkheden

Interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (tweede kwartaal 2022)

Interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (tweede kwartaal 2022)

Of het nu subsidies zijn, leningen, groeiprogramma’s of awards, ze kunnen een mooie duw in de rug geven. Vooral voor startende innovatieve bedrijven die de markt willen gaan veroveren. Zoals we dat elk kwartaal doen, zetten we weer vijf van dat soort kansen op een rij.

Lees meer
Netwerk

Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (derde kwartaal 2021)

Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (derde kwartaal 2021)

Van een nieuw ontwikkelfonds voor agrariërs, tot negen keer 100.000 euro voor goede plannen om een plek in je eigen stad of dorp groener te maken … Ook dit kwartaal zijn er weer allerlei interessante voucherprogramma’s, subsidiemogelijkheden en geldprijzen. We zetten er weer vijf op een rijtje.

Lees meer

Netwerk

Vijf interessante mogelijkheden voor financiering en en subsidie (tweede kwartaal 2021)

Vijf interessante mogelijkheden voor financiering en en subsidie (tweede kwartaal 2021)

Subsidies, leningen, steunpakketten of andere programma’s kunnen voor ondernemers een wereld van verschil maken. Van de start-up die een beginkapitaal nodig heeft, tot het bedrijf dat door de coronacrisis elke steun kan gebruiken om in leven te blijven. We zetten, zoals elk kwartaal, wederom vijf nieuwe mogelijkheden op een rij.

Lees meer
Netwerk

Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (eerste kwartaal 2021)

Regionaal Centrum voor Artificiële Intelligentie en Data Science om kennis te bundelen

Ook in 2021 zijn er voor ondernemers volop mogelijkheden om via subsidies, fondsen, investeringen en programma’s een duw in de rug te krijgen. Juist door de coronacrisis is dat vaak geen overbodige luxe, maar bittere noodzaak. We zetten vijf initiatieven subsidies eerste kwartaal 2021 op een rij.

Lees meer
webinar groeiversneller; mkg; aanvragen COL; investor readiness program; groeiversneller food; webinar reshoring; Bart Heuts Oost NL Duurzame ontwikkeling, de kracht van Gelderland en Overijssel; noodhulp start-ups; Wendy de Jong directeur Oost NL

MKB Kredietfaciliteit Gelderland financiert innovatieve mkb’ers

MKB Kredietfaciliteit Gelderland financiert innovatieve mkb’ers

De provincie Gelderland stelt via Topfonds Gelderland elf miljoen euro beschikbaar voor MKB Kredietfaciliteit Gelderland (MKG). Dit fonds financiert innovatieve Gelderse mkb’ers die actief zijn op het gebied van Food, Health, Tech, Energy en de cross-overs daartussen. Hiermee richt MKG zich ook op veelbelovende Gelderse bedrijven in de topsectoren, die door de coronacrisis moeilijk aan kapitaal komen.

Lees meer
Netwerk

Subsidies en andere financiële hulpmiddelen voor innovatie (derde kwartaal 2020)

Subsidies en andere financiële hulpmiddelen voor innovatie (derde kwartaal 2020)

Ook in deze periode zijn er subsidies en andere financiële hulpmiddelen beschikbaar voor belangrijke projecten en innovatieve ondernemers. We zetten, zoals we dat elk kwartaal doen, vijf subsidies voor het derde kwartaal 2020 in willekeurige volgorde op een rij.

Lees meer
1 2 3 4
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail