man in witte doktersjas houdt tablet vast

Digitale zorg beter invoeren met een menukaart

Digitale zorg beter invoeren met een menukaart

Alle zorg- en welzijnsinstellingen krijgen te maken met nieuwe vormen van zorg. Dit komt door de stijgende zorgvraag, terwijl er niet oneindig meer nieuwe medewerkers bijkomen.

Hoe los je dat op? Eén manier om dat te doen is: meer digitalisering. Maar het gebruiken van de nieuwe digitale tools is niet zomaar geregeld. Daarom is in Lifeport Regio Arnhem Nijmegen een start gemaakt met het project Digitaal integraal met impact.

Waar lopen zorginstellingen tegenaan?

Een voorbeeld: een verpleeghuis is wel eens een inwoner kwijt. Nu komt het in contact met een bedrijf dat hiervoor GPS-bandjes ontwikkelde, die het personeel kan aflezen via een speciaal ontwikkeld systeem. Het verpleeghuis schaft dit aan, een flinke investering, en vervolgens moet iedereen daarmee leren werken. Dat levert een hoop onrust op in de organisatie en als je niet oppast ligt het na drie jaar te verstoffen in een kast omdat het toch niet handig bleek te zijn.

Een ander voorbeeld: de robot Tessa, die tegen mensen praat en hen helpt structuur in de dag te brengen. Als iemand in de dagbesteding zo’n tool krijgt en vervolgens niet mag meenemen naar een andere instelling, omdat het robotje uit het budget van de dagbesteding komt, ben je weer terug bij af.

Strategisch kiezen en implementeren

Kortom: bedrijven ontwikkelen digitale oplossingen, maar die zijn niet zonder meer te implementeren. Soms is de tool te duur, soms werkt het niet voor het personeel, soms zijn onderdelen of batterijen niet verkrijgbaar. Als de implementatie vastloopt op dit soort problemen is het zonde van het geïnvesteerde geld en de moeite.

Door het opstellen van een ‘menukaart’ voor strategisch kiezen én uitvoeren helpt dit project de meer dan honderdvijftig zorginstellingen in onze regio bij het implementeren van digitale tools. Het biedt handvatten en een methode voor een geslaagde en snelle invoering ervan.

De menukaart biedt keuzes uit digitale tools, maar ook kennis over wat er op de werkvloer gebeurt als je een tool inzet. Waar moet je allemaal aan denken en welke scholing is er nodig, hoe regel je dat van te voren?

De menukaart bestaat uit vier fases die met elkaar verbonden zijn. Ze zijn op volgorde onderverdeeld in: strategiesessie, verandersessie, uitvoering veranderplan, evaluatiesessie.

De fases zijn ieder op hoofdlijnen uitgewerkt in doel, doelgroep, aanpak, resultaat, benodigde expertise en in te zetten middelen. Zo vormen ze handvatten voor de kwartiermaker om de volgende stap te zetten.

Vijf testcases

Het plan: de uitvoerders van het project werken de menukaart uit door gesprekken met ziekenhuisbestuurders en andere betrokkenen. Hoe zien zij de ontwikkelingen voor de komende tien jaar, hoe zien ze de zorg veranderen, hoe denken ze daar op in te spelen?

Voor het opstellen van de menukaart gebruiken de uitvoerders natuurlijk ook bestaande onderzoeken en praktijkervaringen, op de HAN en ROC Nijmegen is hierover al veel kennis en ervaring aanwezig.

Vervolgens proberen ze samen met vijf zorginstellingen in de regio uit hoe deze menukaart-methode werkt. Met de resultaten van deze testcases voeren ze nog een ronde verbeteringen door en daarna gaan ze de menukaart aan de andere 150 regionale zorgorganisaties aanbieden.

Planning

Kwartiermaker Marc Rinkes werkt van november 2023 tot april/mei 2024 aan het vormen van de projectorganisatie. Hij werft financiën en selecteert de eerste vijf zorginstellingen voor de pilot.

Rinkes legt uit: “Ik zal me eerst concentreren op de behoefte en het innovatie-‘ontwikkelingsniveau’ van betrokken organisaties, zorgmedewerkers en hun patiënten/cliënten en inwoners van wijk en dorpskern. Om vervolgens de match te maken met de beschikbare gevalideerde tools en vandaar uit te bepalen welke voorwaarden nodig zijn om de testcase opgezet en uitgevoerd te krijgen.”
Het project gaat  dan medio 2024 van start met de vijf testcases.

Binnen het Human Capital Akkoord van de regio Arnhem Nijmegen zijn werktafels ingericht, onder andere de Werktafel Leven lang Ontwikkelen in de zorg.
Binnen deze werktafel kwam ontwikkelde een aantal deelnemers het project: Digitaal integraal met impact.

Deelnemers
Maurice Magnée (HAN),
Marina van der Steenstraten (Rijnijssel-ROC),
Inge Kamphuis en Maartje Peters  (Techadopt),
Willem Rutgers (WZW),
Nanda van Zadelhoff (de Liemerije),
Kim Hoeks (Gemeente Nijmegen),
Ruth Klein (The Economic Board),
Peter Loozen, aanjager (Radboudumc)

Meer over de arbeidsmarkt

Dit artikel delen

IT Student Lab: een combinatie van stage en eerste baan

IT Student Lab: een combinatie van stage en eerste baan

Twee studenten in de regio Arnhem Nijmegen startten deze zomer samen IT Student Lab om de verbinding tussen studenten en bedrijven te vergroten. Daarmee willen ze IT-studenten behouden voor de regio en hen de kans geven om een leuke bijbaan te hebben tijdens hun studie.

We spraken met Job Sluiter, student ondernemerschap en Daan Verlinden, student Artificial Intelligence, over hun onderneming.

 

Deze regio biedt alles voor IT’ers

“We hopen studenten en bedrijven aan elkaar te koppelen. Daardoor krijgen bedrijven de mogelijkheid om studenten vroegtijdig te binden aan hun organisatie. In de IT-sector is de baangarantie zo groot dat IT’ers zelf zich geen zorgen maken om het vinden van een baan. Met IT Student Lab kunnen studenten zelf zien welke gave bedrijven er in deze regio zijn en hoeven ze daar niet voor naar een stad als Amsterdam te reizen,” vertelt Verlinden.

 

Aansluiting tussen studie en werkveld

Tijdens hun studie merken de jongens dat er een te grote afstand is tussen wat je op school leert en wat je gaat doen na het studeren. Sluiter geeft als voorbeeld dat studenten aan universiteiten niet de mogelijkheid hebben om een stage te lopen.

“Om een brug tussen studie en werkveld te leggen hebben we IT Student Lab opgericht. Door opdrachten uit te voeren krijgen studenten een idee van wat ze gaan doen als ze klaar zijn met hun studie.”

 

De eerste opdrachten worden concreet

Er wordt hard gewerkt om de eerste opdrachten concreet te maken. Verlinden geeft aan dat ze snel willen starten met een eerste opdracht. “We streven ernaar om later dit jaar ook met een tweede opdracht op te beginnen.”

Inmiddels zijn er al een paar enthousiaste en gemotiveerde IT-studenten die met hen de opdrachten willen uitvoeren. Zowel bedrijven als studenten kunnen zich via de site Home – IT Student Lab aanmelden.

Ondersteuning van Avisi

Softwarebedrijf Avisi zorgt voor coaching en begeleiding van de studenten bij het uitvoeren van de projecten. Ook biedt Avisi hen software aan waar IT Student Lab gebruik van mag maken. Daarmee wordt de kwaliteit van de projecten die de studenten uitvoeren gewaarborgd.

 

Goed tijdmanagement blijkt essentieel

Beiden volgen zelf nog een studie aan verschillende scholen. Daardoor is het soms lastig om afspraken te plannen op momenten dat ze allebei kunnen. Maar Sluiter en Verlinden willen graag samen ondernemen. Daarom vinden ze het belangrijk om efficiënt te werk te gaan zodat ze op korte termijn enthousiaste studenten vinden. Wat al heel goed gaat is het opzetten van een netwerk. Ze hebben verschillende gesprekken gevoerd met interessante organisaties uit de regio.

 

Het verbinden van studenten aan bedrijven zorgt voor trots

“Wanneer wij bij bedrijven gemotiveerde werknemers kunnen aandragen en studenten kunnen helpen aan een netwerk, zijn we trots. Het zou mooi zijn als de eerste studenten via ons een baan bij een mooi IT-bedrijf in de regio vinden. Daarbij: als wij jongeren echt enthousiast kunnen maken voor het vak waarvoor zij studeren, dan is dat best veel waard”, eindigt Sluiter.

It Student Lab is aangesloten bij een van de werktafels van het Human Capital Akkoord. Dit akkoord werd op 13 april 2023 ondertekend door de provincie Gelderland, The Economic Board, de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de arbeidsmarktregio’s in Gelderland, ondernemers en kennisinstellingen.

Met dit akkoord spreken de partijen af om samen te werken aan een productieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten, om tekorten in de zorg, techniek en energiesector aan te pakken.

Voor de uitvoering van het akkoord zijn werktafels opgezet. Aan de werktafels zitten vertegenwoordigers uit het onderwijs, overheid en ondernemers.

verpleegsters met pop

Personeelskrapte in de zorg oplossen met gezamenlijke creatieve aanpak

Personeelskrapte in de zorg oplossen met gezamenlijke creatieve aanpak

Medio april 2023 sloten Provincie Gelderland, The Economic Board en Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen het Human Capital Akkoord regio Arnhem-Nijmegen met ondernemers en kennisinstellingen.
Het doel: samen de personele krapte in de sectoren Zorg en Welzijn, Techniek en Energie aanpakken.

Lees meer
Avisi mensen op de werkvloer

Human Capital Akkoord: het mag niet alleen bij politiek blijven

Human Capital Akkoord: het mag niet alleen bij politiek blijven

Zonder talent is geen groei mogelijk. Het is dan ook niet gek dat The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen human capital ontzettend belangrijk vindt. Samen met Provincie Gelderland, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en bedrijven uit de regio zijn we druk bezig met het talent van de toekomst.

Lees meer
lessituatie

Move to Match helpt mensen via onderwijs aan een match op de arbeidsmarkt

Move to Match helpt mensen via onderwijs aan een match op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is dynamischer dan ooit. Door grote transities op het gebied van digitalisering, energie en verduurzaming is er meer vraag naar nieuwe vaardigheden, kennis en kunde dan ooit. Marina van der Steenstraten, programmadirecteur bij Move to Match, vertelt hoe het bedrijf inspeelt op die vraag. “We hebben de maatschappelijke opdracht om volwassenen te helpen bij hun ontwikkeling in de vorm van passende opleidingen, om zo een steentje bij te dragen aan de dynamische arbeidsmarkt.”

Lees meer
handtekeningen

Human Capital Akkoord regio Arnhem Nijmegen ondertekend

Human Capital Akkoord regio Arnhem-Nijmegen ondertekend

Provincie Gelderland, The Economic Board en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen ondertekenden op 13 april het Human Capital Akkoord regio Arnhem Nijmegen. Dit deden zij samen met de arbeidsmarktregio’s, ondernemers en kennisinstellingen. In dit akkoord spreken de partijen af om samen te werken aan een productieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten om tekorten in de zorg, techniek en energiesector aan te pakken.

Peter Kerris, Gedeputeerde Provincie Gelderland, Ahmed Marcouch, voorzitter The Economic Board en Nick Derks, bestuurlijk opdrachtgever Productieve Regio Groene Metropoolregio, ondertekenden als initiatiefnemers. Dat deden ze samen met ondernemers, onderwijsinstellingen en de arbeidsmarktregio’s.

Ieder talent telt!

In de regio Arnhem Nijmegen is in verschillende sectoren sprake van enorme krapte op de arbeidsmarkt. Er is een tekort aan de juiste kennis en vaardigheden voor de banen van nu en in de toekomst. Een deel van de oplossing voor deze complexe opgave ligt in het beter benutten van het potentieel van mensen op de arbeidsmarkt.

Ahmed Marcouch: “Ieder talent telt, vaardigheden zijn belangrijker dan diploma’s, wendbaarheid door her- en bijscholen van mensen gedurende hun hele loopbaan. Maar ook de leercultuur bij werkgevers stimuleren, technologie om werk slimmer te organiseren of inzetten op mobiliteit tussen verschillende sectoren. De kansen liggen er en kunnen alleen maar benut worden door intensieve samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven”.

Marcouch zet handtekening

Meer instroom in krapteberoepen

Peter Kerris: ‘In alle sectoren komen we mensen tekort. We staan voor enorme uitdagingen voor wonen, zorg en energie. Wie gaan die huizen bouwen? Wie plaatsen de zonnepanelen op het dak? We hebben alle talent nodig om die vacatures te vullen. Dat kan alleen als we samenwerken om sneller meer mensen op te leiden voor de tekortsectoren.’

Peter Kerris zet handtekening

Vestigingsvoorwaarde

De noodzaak van beschikbaarheid aan mensen in de sectoren Energy, Health en Hightech is groot gezien de maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Tot 2030 ontstaan er alleen al in Gelderland 15.000 nieuwe banen voor de energietransitie.

Nick Derks: ”Het is een vestigingsvoorwaarde voor bedrijven dat er voldoende getalenteerde werknemers zijn. Zowel vakmensen als kenniswerkers zijn nodig in onze regio. Vanwege de arbeidskrapte is een focus op het behouden van (internationale) kenniswerkers en (internationale) studenten hard nodig.”

Nick Derks zet handtekening

Samen het verschil maken

Met het Human Capital akkoord verbinden de deelnemende partijen bestaande initiatieven, netwerken en projecten in de regio en versterken deze waar nodig. Dat doen ze met kennis, ondersteuning en middelen en natuurlijk ook met concrete doelen in het ontwikkelen van digitale en technische vaardigheden.

Download het Human Capital Akkoord Arnhem Nijmegen 2023 - 2026 (PDF)

Meer over Human Capital

Dit artikel delen

Human Capital Akkoord voor een arbeidsmarkt die werkt

Human Capital Akkoord voor een arbeidsmarkt die werkt

Provincie Gelderland, The Economic Board en de Groene Metropoolregio roepen het bedrijfsleven en kennis- en zorginstellingen in de regio Arnhem-Nijmegen op om zich te verbinden aan het Human Capital Akkoord. Met dit akkoord werken de drie partijen samen met partners aan een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten, waardoor we de tekorten in de zorg, techniek en energiesector aan kunnen pakken.

 

Tekort aan juiste kennis en vaardigheden

In de regio Arnhem-Nijmegen is in verschillende sectoren sprake van zowel een krapte op de arbeidsmarkt als een tekort aan de juiste kennis en vaardigheden voor de banen van nu en in de toekomst. Provincie Gelderland, The Economic Board en de Groene Metropoolregio werken samen om ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden te helpen met dit vraagstuk.

 

Talent Beter Benutten

Gedeputeerde Peter Kerris: “Er is een groeiend tekort aan vakmensen in de zorg, techniek en energiesector. Daarom werken we hard om het gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Arnhem-Nijmegen te verkleinen. We moeten het talent beter benutten. En er is heel veel talent in Gelderland!’

 

Ambassadeurs

Een aantal bedrijven en instellingen zijn ambassadeur voor het Human Capital Akkoord. Zo verbinden Rabobank, NXP, ROC Nijmegen, VNO-NCW en HAN zich al aan het akkoord om samen het verschil te maken op de arbeidsmarkt in de regio Arnhem-Nijmegen.

“Het is tijd om samen in actie te komen en de handen in een te slaan. Laten we elkaar opzoeken en leren van elkaar, om zo te zorgen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar wordt gebracht om tot een evenwichtige arbeidsmarkt te komen.” Aldus John Brom Wethouder van de Gemeente Nijmegen en Ambassadeur.

Peter Loozen, Senior Beleidsadviseur HR, Radboudumc: “Aan de werktafel zorg en welzijn sluiten we aan bij de vraagstukken over digitaal leren en werken in onze regio; de ambassadeurs versterken dit proces door verbinding in hun netwerk en dragen hiermee bij aan de versnelling van de uitvoering. Voor een ieder is de urgentie helder en ligt er een mooie kans om nu samen stappen vooruit te zetten.”


Ieder talent telt

“Onze regio heeft grote ambities in de topsectoren Energy, Health en High Tech. Daarvoor hebben werkgevers voldoende aanbod van medewerkers nodig. Vakmensen, kenniswerkers, internationale medewerkers; ieder talent telt. Als we nu niets samen ondernemen zijn de tekorten over 10 jaar nog veel groter,’ aldus Jan van Dellen, directeur The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen.

 

Samen het verschil maken

Met het human Capital Akkoord verbinden de partners bestaande initiatieven, netwerken en projecten en projecten in de regio en versterken ze deze waar nodig. Dat kan met kennis, ondersteuning en middelen. Wethouder in Nijmegen John Brom roept ondernemers en kennisinstellingen in de regio op om ook aan te sluiten. “Het is tijd om samen in actie te komen en de handen in een te slaan. Laten we elkaar opzoeken en leren van elkaar, om zo te zorgen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar wordt gebracht om tot een evenwichtige arbeidsmarkt te komen.”

Werkgevers, ondernemers en kennisinstellingen die een bijdrage willen leveren aan het Human Capital Akkoord, klik hier voor meer informatie of mail naar: bureau@theeconomicboard.com

 

Fotografie: Michel Lammerse Photography

Meer over Human Capital Akoord

Dit artikel delen

Op weg naar een Human Capital Akkoord met aanjager Alex Dorgelo

Op weg naar een Human Capital Akkoord met aanjager Alex Dorgelo

De Human Capital Agenda die begin 2022 werd vastgesteld, vormt de opmaat naar het Human Capital Akkoord waaraan de Groene Metropoolregio, Provincie Gelderland en The Economic Board momenteel gezamenlijk werken. Hierin wordt de visie uit de agenda vertaald naar een uitvoeringsakkoord. Alex Dorgelo is een van de mensen die hiermee bezig zijn. In een artikel van Groene Metropoolregio vertelt hij erover.

 

Alex Dorgelo: “Mijn taak is tweeledig: interessante techprojecten herkennen, verbinden en inventariseren wat nodig is voor opschaling aan de ene kant en kijken waar de gaten zitten aan de andere kant. Een werkgroep(tafel), met daarin onder andere de ROC’s, de HAN, de Metaalunie en VNO-NCW kijkt mee. Uiteindelijk moet een doorlopende lijn ontstaan van basisschoolscholieren tot opleidingstrajecten voor volwassen zij-instromers en herintreders met als doel zoveel mogelijk mensen enthousiast krijgen voor een Hightech-baan in de regio.” Alex Dorgelo is aanjager van het speerpunt Hightech en de bijbehorende werktafel. De andere speerpunten zijn Energy en Health.

 

Het is de bedoeling dat het Human Capital Akkoord er aan het eind van het eerste kwartaal van 2023 ligt. In het artikel van Groene Metropoolregio lees je waar volgens Alex Dorgelo op dit moment nog gaten vallen en ook welke kansen er in onze regio liggen.

Meer over Human Capital

Dit artikel delen

Werktafelsessie Leven Lang Ontwikkelen in de zorg

The Economic Board, Groene Metropoolregio en provincie Gelderland hebben in de ‘Human Capital Agenda’ een koers uitgezet die ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden moet helpen met het vraagstuk van de krapte op de arbeidsmarkt. Momenteel werken we toe naar een Human Capital Akkoord met concrete doelstellingen en werktafels die projecten verbinden en opschalen. Om alle ontwikkelingen op de voet te volgen en het doel een arbeidsmarkt waarbij vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten te behalen, werken we samen met verschillende partners vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

Via onze verschillende werktafels zoals Leven Lang Ontwikkelen (LLO) zorg, LLO Hightech, ‘aantrekken en behouden van talent en ‘inzet onbenut arbeidspotentieel’ verkrijgen we de juiste informatie en expertise. Ben of ken jij een ondernemer of werkgever in de regio Arnhem-Nijmegen? En heb jij oplossingen voor problemen op de arbeidsmarkt? Op 13 december is er een werktafelsessie over Leven Lang Ontwikkelen in de zorg. Wil je hier een bijdrage aan leveren? Stuur een email naar bureau@theeconomicboard.com.

stadhuis arnhem met op de achtergrond eusebiuskerk

Boardupdate september 2022: Human Capital Akkoord en Lifeport Circular Lab

Boardupdate september 2022: Human Capital Akkoord en Lifeport Circular Lab

Tijdens de boardvergadering van 23 september in het stadhuis in Arnhem, stonden we stil bij het veel te vroege overlijden van boardlid Ben Geerdink. Een verlies voor iedereen. Ben was een geliefd bestuurder en boardlid vanaf het allereerste uur. Op de vergadering van The Economic Board kwamen vervolgens twee  onderwerpen aan bod: Human Capital Akkoord en Lifeport Circular Lab.

Lees meer
1 2
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail