Werken aan talent in drie nieuwe duurzame hubs

Op het Lifeport Circular Lab symposium in Nijmegen vond op 7 september de aftrap plaats van verschillende hubs:

• Soil Valley – met een kennisagenda gericht op bodem en waterbeheer.
• Via-T – met een focus op de ontwikkeling van vakmanschap en kennis voor een toekomstbestendige leefomgeving.
• Gezond Circulair op de campus Heyendaal – gericht op de ontwikkeling van kennis over gezondheid, vitaliteit en circulariteit.

De organisatoren verwachtten ongeveer 50 aanmeldingen, maar uiteindelijk waren het er 200, wat aangeeft hoe belangrijk men dit onderwerp vindt. Tijdens het symposium informeerden verschillende sprekers de bezoekers over de hubs en de ontwikkeling van talent daarin.

 

Opleiden en bundelen

Jan van Dellen, directeur The Economic Board, opende de bijeenkomst samen met Daniel Wigboldus (voorzitter college van bestuur Radboud Universiteit en lid van The Economic Board). In dit gesprek gaf Daniel twee mooie boodschappen mee aan het publiek.
De eerste was een quote van Nelson Mandela: “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” Deze quote vind Daniel waardevol, want als je echt de toekomst wilt veranderen dan is het onderwijs de duurzaamste weg. Daar bereik je de namelijk de mensen die de toekomst gaan veranderen.
De tweede boodschap ging over de vraagstukken die voor ons liggen zoals die over circulariteit en duurzaamheid. Dit kan alleen maar samen worden opgepakt en daar hebben we alle slimmigheid, handigheid en intelligentie voor nodig. Samen de handen ineenslaan. Ieder heeft zijn of haar eigen talenten die we moeten bundelen. De studenten van nu raadt hij aan om samen met verschillende opleidingen en niveaus projecten op te pakken, omdat je samen verder komt en alle talenten nodig hebt.

 

Connectr: fysieke ruimte en advies

Tijdens het tweede gesprek ging Jan van Dellen in gesprek met Jeroen Herremans (Directeur Connectr). Hoe kunnen we vanuit de triple helix zorgen dat bedrijven samen gaan werken aan de energietransitie? Er moeten samen oplossingen voor komen, omdat we dit niet alleen kunnen. Connectr heeft creëerde een fysieke ruimte waar bedrijven samen kunnen komen om hieraan te werken.
Ook geeft Connectr advies aan de drie hubs om te kijken of je van de energietransitie economie kunt maken. Herremans: “De ondernemer moet je richting geven. Als je tegen ondernemers zegt waar het naartoe gaat, vanuit de overheid duidelijk bent in keuzes en vanuit kennisinstellingen laat zien waar de ontwikkelingen zouden kunnen liggen de komende 10-15 jaar, dan kunnen ondernemers daarop los gaan er kunnen zij op basis hiervan verder ontwikkelen. We doen het samen, dus iedereen moet mee ontwikkelen. Er is markt en een behoefte. Partners en onderwijsinstellingen: pak je focus en zoek elkaar op.”

 

Soil Valley: grondwater en bodemonderzoek

Het derde gesprek, tussen Fons Eijkelkamp (mede-eigenaar Royal Eijkelkamp) en Franske van Duuren (programmamanager circulaire economie Stichting Kiemt) ging over welke rol de ontwikkeling van talent heeft in de hub van Soil Valley.
Er zijn verschillende problemen die met grondwaterplannen te maken hebben. Soil Valley probeert deze problemen bij elkaar te brengen en daar oplossingen voor te bedenken met innovatie-partijen en de innovatiehub. Samen met de andere partijen zoals boeren, burgers en buitenmens. De problemen omtrent de boeren moeten samen worden opgelost. Er moet samen een transitie in gang worden gezet.
In de Achterhoek en Liemers zijn zes innovatiehubs: van VMBO tot universiteit zijn er 50 – 60 studenten bij elkaar gebracht om gezamenlijk te werken aan bodemonderzoeken. Samen zijn ze bezig om het bodemleven snel in kaart te brengen. In de afgelopen vier jaar is dat zo belangrijk geworden in de wereld dat ze nu op zoek zijn naar een scale-up om dit verder te onderzoeken.

VIA-T: kennis voor bedrijven en leerlingen voorbereiden op nieuwe beroepen

Het vierde gesprek was tussen Inge Essing (projectleider onderwijs en programmamanager VIA-T bij VO Campus) en Frank Croes (programmamanager circulaire economie bij de HAN). Zij vertelden in hun gesprek dat bedrijven die graag stappen maken, willen weten waar ze kennis en kunde kunnen krijgen om te versnellen in circulair bouwen. VIA-T wil de bouwsector stimuleren om circulair te bouwen. Door versnelling van innovatie, van talentontwikkeling en inspiratie wil het de transitie mogelijk maken.
Hoe kunnen talent ontwikkelen en behouden in onze regio? De beroepen veranderen in de toekomst. De leerlingen van 12 tot 16 jaar worden bij VIA-T nu al bijgebracht hoe ze woninginstructeur kunnen worden. Tegenwoordig worden er andere vaardigheden gevraagd en daar speelt VIA-T op in.

 

Gezond Circulair: kenniscentrum voor gemixte teams

Kristie Lamers (Directeur RVN@) en Sjors Witjes (Lid van de Raad van Commissarissen ARN BV) sloten het gesprek samen af. Campus hub Gezond Circulair is een kenniscentrum waar studenten van regionale kennis- en onderwijsinstellingen als ROC, HAN, ArtEZ en RU in gemixte teams worden gekoppeld aan regionale maatschappelijke thema’s als gezondheid, energie en duurzaamheid. Dit geeft de studenten de mogelijkheid zich realistischer voor te bereiden op hun toekomstige rol in de samenleving.
Een mooi voorbeeld was de circulariteit van luiers. ARN is al geruime tijd bezig om dit te verwezenlijken en dit leidde tot samenwerkingen met onderwijsinstellingen.
Al een aantal jaren wordt er onderzoeken gedaan. Deze onderzoeken hebben geleid tot een symposium waarbij van verschillende onderwijsteams hun resultaten presenteerden. Het ministerie heeft dit te horen gekregen en wilde dit samen met de studenten oppakken, omdat ze erachter kwamen dat deze studenten verder zijn in het proces.
Witjes zegt trots te zijn op deze regio en vindt het mooi dat studenten met dit thema aan de slag gingen en dat het zo goed wordt opgepakt buiten onze regio.
Ook het stationsgebied in Nijmegen wordt de komende jaren aangepakt door mkb en RVN@ samen. Er is een living lab gemaakt om samen de mogelijkheden te bespreken en om samen bijdragen te leveren en oplossingen te bedenken.

 

Triple helix

In alle gesprekken kwam naar voren dat samenwerkingen tussen ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen (triple helix) meer effect zullen hebben op bouw, bodem en bedrijven.
Samen kennis bundelen, onderzoek doen, studenten betrekken en talent behouden in de regio.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail