labsetting

Ecosysteem Health en Hightech onder de loep voor acquisitieplan

Ecosysteem Health en Hightech onder de loep voor acquisitieplan

De Lifeport regio Arnhem-Nijmegen herbergt een aantal interessante clusters met onderzoek en productie op Health en Hightech-gebied. In Nijmegen is dat bijvoorbeeld geconcentreerd op de hotspots: Noviotech Campus, Campus Heyendaal, Byondis campus en bedrijventerreinen Kerkenbos en Bijsterhuizen.

Lees meer
Dronebeeld Novio Tech Campus

Transitie Energy, Health en Hightech in versnelling

Transitie Energy, Health en Hightech in versnelling

De Energy, Health en Hightech innovaties: wat betekent dat concreet voor de regio Arnhem Nijmegen? Algemeen directeur Jan van Dellen van The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen ziet kansen voor duurzame energie, hogere kwaliteit van de zorg met minder mensen, waarvan zowel het bedrijfsleven als inwoners de vruchten plukken: “Het mes snijdt aan twee kanten. De techniek maakt het mogelijk, nu alleen de regelgeving nog…”

Lees meer
Wieger en Sanne op IPKW

Ondanks krappe arbeidsmarkt staan technici bij IPKW in de rij

Ondanks krappe arbeidsmarkt staan technici bij IPKW in de rij

Op de website werkenop.ipkw.nl is weinig te merken van een tekort aan technisch geschoold personeel. Wekelijks reageren er ongeveer 150 technici die op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) willen werken. Het bedrijf achter die website is Kracht Recruitment, dat zelf ook op IPKW zit. Directeur en oprichter Wieger Willems legt uit wat het geheim is en vertelt over de ambities van zijn bedrijf in de rest van de regio, waaronder op de Novio Tech Campus.

Lees meer
Ontvangst bij Enzyre

Business Metropool Ruhr op bezoek in Nijmegen

Op 29 maart bracht Business Metropole Ruhr (BMR) een bezoek aan het Nijmeegse Health en Hightech ecosysteem. Deze organisatie bundelt de economische belangen van het metropole Ruhrgebied en presenteerde zich op het Health Valley Event. Op de dag ervoor ontvingen The Economic Board, Briskr en Noviotech Campus de delegatie.

Het Ruhrgebied

De groeiende gezondheidszorgindustrie in het metropole Ruhrgebied biedt uitstekende mogelijkheden voor internationale innovatieve start-ups en scale-ups. Daarom presenteerde de BMR de vestigingsvoordelen van de Ruhr-regio op het Health Valley Event.

Onze buren staan ​​voor dezelfde uitdagingen als arbeidstekorten en verduurzaming. Het metropole Ruhrgebied heeft vijf miljoen inwoners en veel zorgbedrijven, ziekenhuizen en andere zorgactiviteiten.
Daarmee is het een interessant gebied om internationaal naar uit te breiden, mede vanwege de nabijheid van onze regio en de hoge bevolkingsdichtheid.

BMR biedt een goede setting voor Nederlandse tech-innovators om hun bedrijf in Duitsland op te schalen. Het speelt voor de regio Arnhem-Nijmegen ook een belangrijke rol als springplank naar de gehele Duitse markt.

Rondleiding NTC, bezoek aan Enzyre

Tijdens de ontvangst door onze regionale organisaties kreeg de delegatie ook een rondleiding op Novio Tech Campus, met een speciaal bezoek aan Enzyre.

Enzyre is een spin-out van het Radboudumc. Het ontwikkelt een diagnostische technologie voor bloedstollingstesten waarmee hemofiliepatiënten zelf thuis de stollingsstatus van hun bloed kunnen checken.

Het eerste product van Enzyre, Hemofilie A EnzyCard, gebruikt de EnzyPad-platformtechnologie om de stollingsstatus te bepalen van patiënten met hemofilie A. Dit is een zeldzame genetische aandoening die wereldwijd naar schatting meer dan 800.000 mensen treft. Mensen met hemofilie A missen bepaalde eigenschappen in hun bloed, waardoor ze na een verwonding langer bloeden dan gezonde personen.

De EnzyCard stelt patiënten in staat om thuis zelf veilig te testen en de resultaten van de stollingsstatus direct door te geven aan hun behandelend arts via een mobiele telefoon app en een cloudapplicatie. Dit maakt tijdige gepersonaliseerde therapieaanpassingen mogelijk die de klinische resultaten kunnen verbeteren, terwijl onnodige verplaatsingen en ziekenhuisopnames worden vermeden. Het product wordt met verschillende studies en technologische ontwikkelingen verder ontwikkeld voordat het over een paar jaar op de markt zal verschijnen.

Health en Hightech in Lifeport

Health en Hightech zijn essentiële schakels in de regionale kenniseconomie van de regio Arnhem-Nijmegen. Er zijn hier meer dan 30.000 mensen werkzaam in de Health en Healthcare sector: bij onderwijs, zorginstellingen en zo’n 700 bedrijven.

In de regio zijn vijf speerpunten van Health gedefinieerd:

  • Onderzoek en ontwikkeling geneesmiddelen
  • Digital Health – AI
  • Neuro Science
  • Radio Frequency Technologie
  • Chip integratie technologie

Meer over Health en Hightech

interessante subsidiemogelijkheden

Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (vierde kwartaal 2022)

Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (vierde kwartaal 2022)

Of het nu subsidies, fondsen, regelingen of prijzen zijn, als ondernemer zijn er allerlei mogelijkheden beschikbaar om je netwerk te vergroten en broodnodig geld binnen te halen. We zetten, zoals elk kwartaal, vijf interessante voorbeelden daarvan op een rij.

Lees meer
Zorg-van-de-toekomst

De zorg van de toekomst vraagt om nieuw paradigma

De zorg van de toekomst vraagt om nieuw paradigma

Om de gezondheidszorg van de toekomst vorm en inhoud te geven moeten we leren met fundamenteel andere ogen naar het stelsel te kijken. Die nieuwe kijk moet de basis zijn voor de vormgeving en de inzet van mensen en middelen. Lifeport, het netwerk in de regio Arnhem, Nijmegen, Wageningen dat is gespecialiseerd in Health Hightech, Food en Energy, vervult hierin de rol van inspirator en aanjager.

Lees meer
Innoboot-2022-SMB-Artificial-Intelligence

Innoboot 2022

Artificial Intelligence is een van de drijvende krachten bij innovatie in gespecialiseerde domeinen. In sommige gevallen is AI beter in staat kanker in medische afbeeldingen te diagnosticeren dan een radioloog of patholoog. Tijdens het event Innoboot 2022 gaat SMB in op hoe AI de belangrijkste economische clusters van de regio Arnhem-Nijmegen verandert: Health, Hightech en Energy.

Lees meer
investeringsagenda-bestuursakkoord-the-economic-board-provincie-gelderland-groenemetropoolregioarnhemnijmegen

Provincie Gelderland, Groene Metropool Regio en The Economic Board tekenen bestuursakkoord

Provincie Gelderland, Groene Metropool Regio en The Economic Board tekenen bestuursakkoord

De 18 gemeenten van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, provincie Gelderland en The Economic Board willen de kracht van de regio beter benutten. Daarom hebben de partijen een Bestuursakkoord en een Investeringsagenda opgesteld, waarmee zij zich langdurig gezamenlijk inzetten om de regio te versterken. De komende tien jaar moet deze regio doorgroeien tot een internationale topregio in Health, Hightech en Energy, in balans met de groene kwaliteiten.

Lees meer
Nimma-hacks-2021-winnaar

Women in NXP: winnaar van Nimma Hacks 2021

Women in NXP: winnaar van Nimma Hacks 2021

De tweede editie van de 24-uur durende hackathon Nimma Hacks vond op 11 december plaats. De probleemstelling van dit jaar was: ‘Hoe kunnen jongeren (met name meiden) in de regio Nijmegen gemotiveerd worden om een beroeps- of studiekeuze te maken in de richting van Health en Hightech en hoe kan het bedrijfsleven hier op korte termijn ook al van profiteren door de krapte in de arbeidsmarkt op te vangen?’ De winnaar van Nimma Hacks is Women in NXP met hun idee: vrouwen die werkzaam zijn in de Health en High Tech sector inzetten als rolmodellen en ambassadrices.

Lees meer
1 2
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail