Economische Barometer

Economische Barometer

In 2016 is de Radboud Universiteit samen met VNO-NCW Arnhem-Nijmegen en The Economic Board gestart met een doorlopend onderzoek naar de economie in de regio. De Economische Barometer presenteert ieder halfjaar de uitkomsten van dit onderzoek en de stand van zaken in de regio.

Resultaten Economische Barometer

Semester 2 2017

Q1 2017

Q4 2016

Ambitie

Onder leiding van onderzoeker en hoogleraar prof. dr. Joris Knoben meet de Economische Barometer de sterktes en zwaktes van de regio Arnhem – Nijmegen. Hiermee ontstaat een onafhankelijk wetenschappelijk instrument dat als basis dient voor gesprekken tussen ondernemers en overheid, over beleid rond economische groei, innovatie en positionering van regionale topsectoren Food, Health en Energy.

Rol van The Economic Board

The Economic Board biedt de wetenschappers van de Economische Barometer een podium. Wij ondersteunen actief bij de gegevensverzameling en verbinden wetenschap met lokale ondernemersverenigingen. Wij zorgen voor verspreiding van de resultaten en leveren promotiemateriaal. Daarnaast gebruikt The Economic Board de uitkomsten van de barometer om onderwerpen binnen de triple helix te bespreken.

De Economische Barometer is de vinger aan de pols van de lokale economie. Het helpt ons om de sterke en zwakke punten van de lokale economie tijdig te signaleren en te adresseren. Door bedrijven te bevragen op hun relatie met (andere organisaties uit) de regio laat de barometer ook zien dat de regio verbinders zoals The Economic Board nodig heeft. Dankzij hen kunnen we de regio zowel nationaal als internationaal profileren en de economie hier stimuleren.
Joris Knoben
Joris Knoben, projectleider Economische Barometer

Meer weten?

Sigrid Helbig

Sigrid Helbig

Director

Sigrid Helbig is directeur van The Economic Board. Sigrid werkte in haar carrière grotendeels in de logistieke dienstverlening en vervulde hierin diverse directiefuncties. Sinds 1 maart 2016 is zij directeur van The Economic Board.

Ook interessant

Betrokken partijen

mkb groeit, Economische barometer, Kwartaalbarometer, vierde kwartaal 2016, werken aan economisch succes, economische kwartaalbarometer, regionale economie, wij zijn benieuwd

Nieuwe Econometer toont positief beeld Gelderse industrie

Nieuwe Econometer toont positief beeld Gelderse industrie

De nieuwe Econometer van het Bureau Economische Verkenningen laat een positief beeld zien van de industrie in Gelderland: ook in het tweede kwartaal van 2017 ging het goed. De omzet nam toe, minder bedrijven gingen failliet en het aantal banen groeit.

Lees meer
mkb groeit, Economische barometer, Kwartaalbarometer, vierde kwartaal 2016, werken aan economisch succes, economische kwartaalbarometer, regionale economie, wij zijn benieuwd

Vierde kwartaal 2016 van de economische Kwartaalbarometer

Vierde kwartaal 2016 van de economische Kwartaalbarometer

In juli 2016 startte onderzoeker Joris Knoben van de Radboud Universiteit een doorlopend onderzoek naar de stand van de economie in de regio Arnhem-Nijmegen. Dit onderzoek is opgestart in opdracht van VNO-NCW Midden, in samenwerking met ondernemersverenigingen van de regio. Inmiddels zijn de resultaten van het vierde kwartaal binnen.

Lees meer
mkb groeit, Economische barometer, Kwartaalbarometer, vierde kwartaal 2016, werken aan economisch succes, economische kwartaalbarometer, regionale economie, wij zijn benieuwd

Kwartaalbarometer vierde kwartaal: wij zijn benieuwd!

Kwartaalbarometer vierde kwartaal: wij zijn benieuwd!

De Radboud Universiteit en VNO-NCW Midden doen samen onderzoek naar de stand van de economie in de regio Arnhem-Nijmegen via de Kwartaalbarometer. The Economic Board steunt dit onderzoek en publiceert de resultaten online.

Lees meer
mkb groeit, Economische barometer, Kwartaalbarometer, vierde kwartaal 2016, werken aan economisch succes, economische kwartaalbarometer, regionale economie, wij zijn benieuwd

Kwartaalbarometer van de regionale economie van start

Kwartaalbarometer van de regionale economie van start

Radboud Universiteit (RU) en VNO-NCW Arnhem-Nijmegen startten deze zomer een doorlopend onderzoek naar de economie in de regio, in samenwerking met The Economic Board en lokale ondernemersverenigingen.
RU-onderzoeker Joris Knoben meet met deze Kwartaalbarometer de sterktes en zwaktes van de regio. Hiermee ontstaat een onafhankelijk wetenschappelijk instrument dat als basis dient voor gesprekken tussen ondernemers en overheid, over beleid rond economische groei, innovatie en positionering van regionale topsectoren.

De vragenlijst

Het onderzoek vindt ieder kwartaal plaats en meet als een barometer de stand van de economie in de regio Arnhem-Nijmegen (inclusief Overbetuwe en de Liemers).
Ieder kwartaal ontvangen ruim 1100 ondernemers uit de regio een korte vragenlijst: de Kwartaalbarometer. Deze vullen ze digitaal in op een computer, tablet of smartphone.

De vragen gaan over

  • ondernemersvertrouwen
  • ondernemerschap, zoals een peiling van het aantal nieuwe en jonge bedrijven en de groei van deze bedrijven
  • economische groei, deze vertaalt zich bijvoorbeeld in werkgelegenheidsgroei en toename in het aantal exporterende bedrijven.
  • innovatie, brachten ondernemers de laatste twee jaar nieuwe producten of diensten op de markt en deden ze dit in samenwerking met partners (uit de regio)?

Eerste meting en eerste uitslag

De eerste vragenlijst ging in juli 2016 de deur uit, inmiddels is er 14% respons. Onderzoeker Joris Knoben presenteert de eerste resultaten op het openingsevent van The Economic Board in september. Direct daarna staan de resultaten en alle brongegevens ook op de website van Radboud University.

Deelnemende partijen aan de barometer

De ondernemersverenigingen die  meedoen met VNO-NCW zijn: Lindus, Economisch Collectief Nijmegen, Ondernemers Kontakt Arnhem, Industriële kring Nijmegen, Ondernemers Collectief Overbetuwe, VERON en MKB Nederland.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail